RSSobchodné

Nová hodnotiaca tabuľka ukazuje, že účasť žien v #EudigitalEconomy stále zaostáva

Nová hodnotiaca tabuľka ukazuje, že účasť žien v #EudigitalEconomy stále zaostáva

| Decembra 13, 2018

Európska komisia začala každoročnú hodnotiacu tabuľku s cieľom sledovať účasť žien v digitálnom hospodárstve pri príležitosti narodenín Ady Lovelace, považovanej za prvého počítačového programátora na svete. Hodnotiaca tabuľka Ženy v digitálnom zozname je jednou z akcií na posúdenie začlenenia žien do digitálnych pracovných miest, kariéry a podnikania iniciovaných Mariou [...]

Pokračovať v čítaní

Žiadosť o #Patent v EÚ

Žiadosť o #Patent v EÚ

| Decembra 3, 2018

Rozvíjanie, vynájdenie a komercializácia nového produktu nie je úlohou slabých ľudí. Jedná sa o všestranný proces, ktorý zahŕňa veľa krokov, počnúc myšlienkou a nakoniec vedúcim k dosiahnutiu vhodnosti na trhu s výrobkami, ak sa urobí správne, píše Carly Klein. V priebehu tohto procesu majú vynálezcovia veľa myšlienok, ktoré je potrebné mať na pamäti. Jedným z kľúčových úvah [...]

Pokračovať v čítaní

#EIB investičná správa: EÚ riskuje, že stratí pôdu pre inovácie v USA a Číne

#EIB investičná správa: EÚ riskuje, že stratí pôdu pre inovácie v USA a Číne

| Decembra 3, 2018

Nedostatok investícií naďalej váži európske hospodárstvo: investície na zmiernenie zmeny klímy zostávajú depresívne, zatiaľ čo firmy v EÚ stále nevynakladajú dostatok prostriedkov na výskum a vývoj, iné nehmotné materiály a dokonca aj stroje a zariadenia, aby zostali globálne konkurencieschopné. Podiel investícií a iných výdavkov na zvyšovanie rastu v celkových vládnych výdavkoch zostáva nízky, v [...]

Pokračovať v čítaní

#JunckerPlan v práci: Investovanie späť na cestu v Európe

#JunckerPlan v práci: Investovanie späť na cestu v Európe

| Novembra 27, 2018

Komisia vo svojom oznámení odhalila, ako investičný plán pre Európu - plán Juncker - pomohol investíciám späť do udržateľnej úrovne v Európe štyri roky po svojom spustení. Investičný plán prekročil svoj počiatočný cieľ a očakávania a teraz mobilizoval investície vo výške € 360, dve tretiny [...]

Pokračovať v čítaní

#SingleMarket - najlepšia výhoda Európy v meniacom sa svete

#SingleMarket - najlepšia výhoda Európy v meniacom sa svete

| Novembra 27, 2018

Európska komisia predstavila nové hodnotenie situácie na jednotnom trhu a vyzvala členské štáty, aby obnovili svoj politický záväzok voči jednotnému trhu. Počas posledných rokov 25 jednotný trh urobil z Európy jedno z najatraktívnejších miest na bývanie a obchodovanie. Jeho štyri nedeliteľné [...]

Pokračovať v čítaní

Achillovej päty EÚ? #Transportová infraštruktúra

Achillovej päty EÚ? #Transportová infraštruktúra

| Novembra 23, 2018

V snahe zabrániť zasahovaniu čínskych spoločností na európske trhy sa EÚ snaží obmedziť priame zahraničné investície (PZI) zavedením prísneho skríningového rámca určeného na identifikáciu akýchkoľvek podstatných hrozieb pre kritickú infraštruktúru alebo technológie bloku, pričom doprava najakútnejších. Systém výmeny informácií by upozornil [...]

Pokračovať v čítaní

#EIB schvaľuje miliardy € 6 na podporu podnikania, dopravy, zdravia a investícií do bývania

#EIB schvaľuje miliardy € 6 na podporu podnikania, dopravy, zdravia a investícií do bývania

| Novembra 16, 2018

Nemocniční pacienti vo Francúzsku a Holandsku, dochádzajúci v Poľsku, Španielsku, Francúzsku a Indii a spotrebitelia energie v Bulharsku, Grécku a Gambii budú profitovať z investícií do nových projektov schválených Európskou investičnou bankou (EIB). Na svojom mesačnom stretnutí v Luxemburgu v novembri 13 sa predstavenstvo EIB dohodlo na miliarde EUR [...]

Pokračovať v čítaní