RSSobchodné

#DigitalSingleMarket - vyjednávači EÚ súhlasia s vytvorením nových európskych pravidiel na zlepšenie spravodlivosti obchodných postupov online platforiem

#DigitalSingleMarket - vyjednávači EÚ súhlasia s vytvorením nových európskych pravidiel na zlepšenie spravodlivosti obchodných postupov online platforiem

| Februára 15, 2019

Vo februári sa Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia dohodli na prvých pravidlách zameraných na vytvorenie spravodlivého, transparentného a predvídateľného podnikateľského prostredia pre podniky a obchodníkov pri používaní on-line platforiem. Obchodníci predávajúci online prostredníctvom trhov, hotely využívajúce rezervačné platformy alebo vývojári aplikácií sú [...]

Pokračovať v čítaní

#SingleMarket - Komisia víta dohodu o svojom návrhu na posilnenie kontroly výrobkov

#SingleMarket - Komisia víta dohodu o svojom návrhu na posilnenie kontroly výrobkov

| Februára 11, 2019

Komisia víta dočasnú dohodu o nariadení o dohľade nad trhom a dodržiavaní právnych predpisov, ku ktorému dospel Európsky parlament a Rada. Týmto nariadením sa posilnia kontroly vnútroštátnych orgánov a colných úradníkov s cieľom zlepšiť kontroly výrobkov na trhu EÚ a odstrániť nebezpečné a nelegálne výrobky. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Komisárka Elżbieta Bieńkowska povedala: "Či je to [...]

Pokračovať v čítaní

Fúzie: Komisia vyhlasuje akvizíciu #FormosaI #Macquarie, # Ørsted, #Swancor a #JERAPower

Fúzie: Komisia vyhlasuje akvizíciu #FormosaI #Macquarie, # Ørsted, #Swancor a #JERAPower

| Februára 5, 2019

Európska komisia schválila v súlade s nariadením EÚ o fúziách navrhované nadobudnutie spoločnej kontroly nad spoločnosťou Formosa I International Investment Co., Ltd. ("Formosa I") Taiwanu spoločnosťou Macquarie Corporate Holdings Pty Limited ("Macquarie") Austrálie, Ørsted InvestCo Ltd. ("Ørsted") Dánska, Swancor Ind. Co. Ltd. ("Swancor") Taiwanu a JERA Power International BV ("JERA") [...]

Pokračovať v čítaní

# Antitrust - Komisia zasiela vyhlásenie o námietkach do kartelu európskych vládnych dlhopisov

# Antitrust - Komisia zasiela vyhlásenie o námietkach do kartelu európskych vládnych dlhopisov

| Februára 4, 2019

Európska komisia informovala osem bánk o predbežnom názore, že porušili antitrustové pravidlá EÚ tým, že v období od 2007 po 2012 narušili hospodársku súťaž pri získavaní a obchodovaní s európskymi vládnymi dlhopismi. Komisia má obavy, že v rôznych obdobiach medzi spoločnosťami 2007 a 2012 sa ôsmich bánk zúčastnilo na koluzívnom konaní [...]

Pokračovať v čítaní

#CrossBorderEcommerce - Komisia víta dohodu o návrhu na uľahčenie predaja tovaru a dodávky digitálneho obsahu a služieb v EÚ

#CrossBorderEcommerce - Komisia víta dohodu o návrhu na uľahčenie predaja tovaru a dodávky digitálneho obsahu a služieb v EÚ

| Januára 30, 2019

Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o návrhoch Európskej komisie z decembra 2015 týkajúcich sa online predaja tovaru a dodávky digitálneho obsahu a služieb. V spojení s nariadením o ukončení neoprávneného geoblokovania, ktoré nadobudlo účinnosť v decembri 2018, nová dohoda o digitálnych zmluvných pravidlách [...]

Pokračovať v čítaní

Európska komisia prijíma rozhodnutie o primeranosti #Japanu, čím vytvára najväčšiu oblasť #SafeDataFlows na svete

Európska komisia prijíma rozhodnutie o primeranosti #Japanu, čím vytvára najväčšiu oblasť #SafeDataFlows na svete

| Januára 25, 2019

Komisia prijala svoje rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Japonska a umožnilo voľný tok osobných údajov medzi oboma hospodárstvami na základe silných záruk ochrany. Toto je posledný krok v postupe spustenom v septembri 2018, ktorý zahŕňal stanovisko Európskej rady pre ochranu údajov (EDPB) a dohodu výboru [...]

Pokračovať v čítaní

#DigitalSingleMarket - vyjednávači EÚ sa dohodli na nových pravidlách pre zdieľanie údajov vo verejnom sektore

#DigitalSingleMarket - vyjednávači EÚ sa dohodli na nových pravidlách pre zdieľanie údajov vo verejnom sektore

| Januára 25, 2019

Európsky parlament, Rada EÚ a Komisia dosiahli politickú dohodu o revidovanej smernici, ktorá uľahčí dostupnosť a opätovné použitie údajov verejného sektora. V úplnom súlade s nariadením EÚ o všeobecných ochranných údajoch nová smernica o otvorených údajoch a informáciách verejného sektora (PSI) - čo môže byť napríklad čokoľvek [...]

Pokračovať v čítaní