RSSObrany

Európska komisia prijíma nový zoznam tretích krajín so slabými režimami #MoneyLaundering a #TerroristFinancing

Európska komisia prijíma nový zoznam tretích krajín so slabými režimami #MoneyLaundering a #TerroristFinancing

| Februára 18, 2019

Dnes (február 18) Komisia prijala svoj nový zoznam tretích krajín 23 so strategickými nedostatkami v ich rámcoch na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Cieľom tohto zoznamu je chrániť finančný systém EÚ lepším predchádzaním rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. V dôsledku zaradenia do zoznamu banky a iné [...]

Pokračovať v čítaní

#SecurityUnion - Komisia víta politickú dohodu o nových pravidlách pre #ExplosivePrecursors

#SecurityUnion - Komisia víta politickú dohodu o nových pravidlách pre #ExplosivePrecursors

| Februára 18, 2019

Členské štáty schválili dohodu dosiahnutú Európskym parlamentom a Radou o návrhu Komisie na posilnenie pravidiel EÚ o prekurzoroch výbušnín. Posilnené pravidlá zabezpečia prísnejšie záruky a kontroly predaja nebezpečných chemikálií, ktoré sa môžu zneužívať na výrobu domácich výbušnín. Vítanie dohody, migrácia, vnútorné záležitosti [...]

Pokračovať v čítaní

Európska komisia prijíma nový zoznam tretích krajín so slabými režimami boja proti praniu špinavých peňazí a financovania financovania terorizmu

Európska komisia prijíma nový zoznam tretích krajín so slabými režimami boja proti praniu špinavých peňazí a financovania financovania terorizmu

| Februára 14, 2019

Komisia prijala nový zoznam tretích krajín 23 so strategickými nedostatkami v ich rámcoch na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Cieľom tohto zoznamu je chrániť finančný systém EÚ lepším predchádzaním rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. V dôsledku zaradenia do zoznamu banky a iné subjekty, na ktoré sa vzťahuje [...]

Pokračovať v čítaní

Komisia pripravuje cestu pre prvé spoločné priemyselné projekty v oblasti obrany pod číslom # EUBudget

Komisia pripravuje cestu pre prvé spoločné priemyselné projekty v oblasti obrany pod číslom # EUBudget

| Februára 14, 2019

Európska komisia formálne iniciovala spoluprácu s členskými štátmi na financovaní spoločných priemyselných projektov v oblasti obrany. Po niekoľkých týždňoch, v nadväznosti na názory členských štátov, Komisia prijme pracovný program a vyhlási výzvy na predkladanie návrhov na program európskeho obranného priemyselného rozvoja v rámci rozpočtu EÚ pre 2019-2020. [...]

Pokračovať v čítaní

#SecurityUnion - Komisia víta dohodu o rozšírených pravidlách boja proti financovaniu #TerroristFinancing

#SecurityUnion - Komisia víta dohodu o rozšírených pravidlách boja proti financovaniu #TerroristFinancing

| Februára 14, 2019

Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu o návrhu Komisie na uľahčenie cezhraničného prístupu orgánov činných v trestnom konaní k finančným informáciám. Politická priorita pre 2018-2019 umožní, aby nové opatrenia umožnili polícii rýchly prístup k rozhodujúcim finančným informáciám pre vyšetrovanie trestných činov, posilnenie reakcie EÚ na terorizmus a iné závažné [...]

Pokračovať v čítaní

#USEuropeanCommand hostí #SHAPE rozhovory s pracovníkmi

#USEuropeanCommand hostí #SHAPE rozhovory s pracovníkmi

| Februára 8, 2019

Vedúci predstavitelia amerického európskeho velenia (EUCOM) a najvyššie veliteľstvo Allied Powers Europe (SHAPE) sa tento týždeň stretli v ústredí EUCOM, aby diskutovali o rôznych kľúčových otázkach spoločného záujmu ako súčasť prebiehajúceho záväzku medzi týmito dvoma štábmi na zlepšenie porozumenia a transparentnosti. Hosťuje generál Curtis Scaparrotti, veliteľ amerického veliteľstva USA a [...]

Pokračovať v čítaní

#JuniperFalcon2019 Začína

#JuniperFalcon2019 Začína

| Februára 8, 2019

Európske veliteľstvo USA (USEUCOM) a Izraelské obranné sily (IDF) vedú dvojstranný cvik Juniper Falcon 2019 z februára 7-14. Toto cvičenie je navrhnuté tak, aby posilnilo našu interoperabilitu medzi vojenskými skupinami oboch národov a zabezpečilo, že naši muži a ženy sú pripravené a pripravené na akékoľvek nepredvídateľné udalosti, najmä na obranu proti balistickým raketám a reakciám na krízy. [...]

Pokračovať v čítaní