RSSekonomika

#Brexit - Povedzte nám, čo chcete, čo naozaj chcete

#Brexit - Povedzte nám, čo chcete, čo naozaj chcete

| Decembra 14, 2018

Britský premiér Theresa May sa dnes vráti do Veľkej Británie (14 December). Predložila "balík", ktorý jej pomôže získať dohodu o stiahnutí prijatú v Spojenom kráľovstve a tvrdí, že so správnymi ubezpečeniami by bolo možné, že parlament Spojeného kráľovstva podporí jej dohodu, opisujúc ju ako "jediný [...]

Pokračovať v čítaní

Plenárne zhromaždenie podporuje ambiciózny návrh S & D na zdanenie viac #TechGiants

Plenárne zhromaždenie podporuje ambiciózny návrh S & D na zdanenie viac #TechGiants

| Decembra 13, 2018

Dnes (13 December) socialisti a demokrati viedli širokú koalíciu na plenárnej schôdzi s cieľom zahrnúť digitálne poskytovateľské spoločnosti ako napríklad Netflix alebo iTunes (Apple) do dane za digitálne služby (DST). S & D vyjadrili poľutovanie nad zamietnutím návrhu zo strany konzervatívcov a liberálov na zvýšenie sadzby dane z digitálnych služieb poskytovaných [...]

Pokračovať v čítaní

Parlament schvaľuje medzník #EUFreeTradeZmluva s #Japanom

Parlament schvaľuje medzník #EUFreeTradeZmluva s #Japanom

| Decembra 12, 2018

Európsky parlament dal súhlas s obchodnou dohodou EÚ s Japonskom, čo je najväčšia bilaterálna obchodná dohoda, ktorú vôbec rokovala EÚ. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, schválená s 474 hlasmi voči 152 s 40 zdržaním sa v stredu, odstráni takmer všetky colné poplatky pripočítať až € 1 miliárd ročne [...]

Pokračovať v čítaní

#SustainableFinance - Expertná skupina Komisie vyzýva na spätnú väzbu o celoeurópskom klasifikačnom systéme

#SustainableFinance - Expertná skupina Komisie vyzýva na spätnú väzbu o celoeurópskom klasifikačnom systéme

| Decembra 11, 2018

Technická expertná skupina pre trvalo udržateľné financovanie, ktorú zriadila Komisia v júli. 2018 spustila výzvu na spätnú väzbu o opatreniach EÚ na vytvorenie jednotného celoeurópskeho systému klasifikácie - alebo taxonomie - pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Oznámenie vyplýva z Akčného plánu EÚ pre udržateľné financovanie, ktorý Komisia uverejnila v [...]

Pokračovať v čítaní

#EUAgriculturalOutlook - Zmena spotrebiteľských návykov na formovanie poľnohospodárskych trhov spoločnosťou 2030

#EUAgriculturalOutlook - Zmena spotrebiteľských návykov na formovanie poľnohospodárskych trhov spoločnosťou 2030

| Decembra 10, 2018

Komisia uverejnila v rámci prognóz konferencie 2018 o poľnohospodárskej perspektíve pre európske poľnohospodárske trhy 2030 pre širokú škálu agropotravinárskych výrobkov vrátane mäsa, plodín na ornej pôde, mlieka a mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny. Vývoj poľnohospodárskych príjmov a environmentálnych aspektov poľnohospodárstva EÚ sú tiež [...]

Pokračovať v čítaní

#TradeAgreements - Na čo pracuje EÚ

#TradeAgreements - Na čo pracuje EÚ

| Decembra 10, 2018

EÚ rokuje o rôznych obchodných dohodách po celom svete, ale závisí od schválenia Európskeho parlamentu. Prečítajte si tento prehľad prebiehajúcich rokovaní. Počas decembrového plenárneho zasadnutia poslanci EP hlasovali o navrhovanej obchodnej dohode s Japonskom, ale toto nie je ani jediná dohoda, na ktorej EÚ pracuje. [...]

Pokračovať v čítaní

Komisia predstavuje spôsoby, ako ďalej posilniť globálnu úlohu # euro

Komisia predstavuje spôsoby, ako ďalej posilniť globálnu úlohu # euro

| Decembra 7, 2018

Vzhľadom na nadchádzajúcu Európsku radu a summit v eurách v decembri Komisia predkladá opatrenia na posilnenie úlohy eura v meniacom sa svete. Vo svojom štáte adresy Únie v septembri 2018 prezident Juncker zdôraznil strategický význam eura a potrebu zabezpečiť, aby jednotná mena [...]

Pokračovať v čítaní