RSSvzdelanie

#Education and #Training v Európe: Kde stojíme?

#Education and #Training v Európe: Kde stojíme?

| Októbra 17, 2018

Európska komisia zverejnila edíciu Monitorovania vzdelávania a odbornej prípravy 2018, ktorá analyzuje a porovnáva hlavné výzvy európskych vzdelávacích systémov. Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics predstavil túto vlajkovú publikáciu na seminári v sídle Európskej komisie v Bruseli. Nasledovala diskusia o [...]

Pokračovať v čítaní

#EuropeanDayOfLanguages ​​- Oslavovanie jazykov ako kultúrneho dedičstva

#EuropeanDayOfLanguages ​​- Oslavovanie jazykov ako kultúrneho dedičstva

| September 27, 2018

V septembri 26 sa v Európe v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva oslavoval Európsky deň jazykov. Školy, kultúrne inštitúcie, knižnice a združenia organizujú rôzne podujatia vrátane seminárov, kvízov, prednášok, rozhlasových relácií, čítaní poézie a príbehov. V Bruseli organizuje Európska komisia konferenciu o viacjazyčnom vzdelávaní a kultúrnom prejave [...]

Pokračovať v čítaní

Tri dôvody, prečo # študenti v Európe dávajú prednosť súkromnému ubytovaniu

Tri dôvody, prečo # študenti v Európe dávajú prednosť súkromnému ubytovaniu

| Júla 12, 2018

Dormy a univerzitné študentské bývanie boli hlavnými možnosťami pre študentov, ktorí hľadali ubytovanie pri štúdiu v zahraničí alebo v novom meste. Údolia sú relatívne ľahko nájsť aj dnes, hlavne preto, že najvyššie univerzity naďalej poskytujú novým a existujúcim študentom. V skutočnosti však viac študentov žije v súkromnom ubytovaní [...]

Pokračovať v čítaní

# Erasmus + ide virtuálne

# Erasmus + ide virtuálne

| March 21, 2018

Erasmus +, jeden z ikonických a najúspešnejších programov EÚ, pridal online verziu svojich opatrení v oblasti mobility, prepojiť viac študentov a mladých ľudí z európskych krajín a južného susedstva EÚ. Európska komisia spustila program Erasmus + Virtual Exchange, ktorý je zameraný na podporu medzikultúrneho dialógu a zlepšenie zručností [...]

Pokračovať v čítaní

Môžeme uviesť na trh veľkú britskú spoločnosť #UniversityFees, sľubujúcu spravodlivejšiu dohodu

Môžeme uviesť na trh veľkú britskú spoločnosť #UniversityFees, sľubujúcu spravodlivejšiu dohodu

| Februára 20, 2018

Británia mohla znížiť zaťaženie univerzitných poplatkov pre študentov a vrátiť granty na svoje životné náklady, povedala premiérka Theresa Mayová v pondelok (19 február), pod tlakom nalákať mladších voličov rok po tom, čo jej stáli parlamentnú väčšinu, napísať Paul Sandle a David Milliken. Mayský predchodca David Cameron, konzervatívny kolega, [...]

Pokračovať v čítaní

EÚ zintenzívňuje podporu pre vzdelávanie pre všetkých so sumou € 100

EÚ zintenzívňuje podporu pre vzdelávanie pre všetkých so sumou € 100

Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica oznámil v decembri 5 dodatočný príspevok EÚ vo výške miliónov EUR na doplnenie globálneho partnerstva pre vzdelávanie. Nové financovanie prichádza na vrchol 100m už spáchaný v 375. Táto podpora pomôže zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie a podporí príležitosti na celoživotné vzdelávanie [...]

Pokračovať v čítaní

# Vzdelávanie a odborná príprava v Európe: Nerovnosť zostáva výzvou

# Vzdelávanie a odborná príprava v Európe: Nerovnosť zostáva výzvou

| Novembra 10, 2017 | 0 Komentáre

V edícii 2017 Monitorovacieho a školiaceho programu Komisie, publikovaného na novembri 9, sa uvádza, že národné vzdelávacie systémy sú čoraz inkluzívnejšie a efektívnejšie. Napriek tomu potvrdzuje aj to, že dosiahnuté vzdelanie študentov do značnej miery závisí od ich sociálno-ekonomického prostredia. Európska komisia podporuje členské štáty pri zabezpečovaní toho, aby ich vzdelávacie systémy poskytovali - údaje [...]

Pokračovať v čítaní