RSSenergie

Je Fínsko uznané za dvojité normy týkajúce sa emisií uhlíka?

Je Fínsko uznané za dvojité normy týkajúce sa emisií uhlíka?

| Novembra 13, 2019

Fínska štátna energetická spoločnosť Fortum minulý mesiac oznámila, že zvyšuje svoj vlastnícky podiel v spoločnosti Uniper na 70.5 v transakcii v hodnote približne 2.3 miliárd EUR, čím jej dáva kontrolný podiel. Stratégia je určite odvážna, Fortum má ekologické a nízkouhlíkové emisie v centre […]

Pokračovať v čítaní

Po dánskom schválení sa objavili nové obavy týkajúce sa # NordStream2

Po dánskom schválení sa objavili nové obavy týkajúce sa # NordStream2

| Novembra 11, 2019

Vysoko kontroverzný produkt Nord Stream 2 vstupuje do konečného úseku svojej výstavby potom, čo Dánsko vydalo povolenie položiť potrubie vo svojich teritoriálnych vodách, píše Martin Banks. Prichádza to napriek obavám obnovených ekológov, pokiaľ ide o hrozby pre ekológiu, a to tak počas výstavby, ako aj počas prevádzky a trasy plynovodu pozdĺž dolnej časti […].

Pokračovať v čítaní

#EnergiaEfficiency first: Komisia prijíma tri odporúčania na pomoc členským štátom pri zavádzaní prechodu čistej energie do praxe

#EnergiaEfficiency first: Komisia prijíma tri odporúčania na pomoc členským štátom pri zavádzaní prechodu čistej energie do praxe

| September 27, 2019

Za prvé, energetická účinnosť je kľúčovým cieľom energetickej únie. Úspory energie sú účinným spôsobom znižovania emisií skleníkových plynov, a tým prispievajú k činnosti EÚ v oblasti zmeny klímy. Pomáhajú tiež Európanom šetriť peniaze za účty za energiu. Európska komisia dnes prijala tri odporúčania na pomoc členským štátom […]

Pokračovať v čítaní

Odpadová energia je doma v #CircularEconomy - #CEWEP predstavuje #SustainabilityRoadMap2035

Odpadová energia je doma v #CircularEconomy - #CEWEP predstavuje #SustainabilityRoadMap2035

| September 26, 2019

V septembri 24 predstavil CEWEP, ktorý zastupuje prevádzkovateľov európskych závodov na výrobu energie z odpadu, vôbec prvý plán trvalej udržateľnosti z odpadu na energiu. Nový dokument, ktorý bol predstavený pred viac ako európskymi tvorcami politiky, zúčastnenými stranami a zástupcami priemyslu v Bruseli, podrobne popisuje víziu tohto odvetvia pre spoločnosť 100 a ukazuje, ako sektor odpadového hospodárstva poskytuje spoločnosti základné služby. „My […]

Pokračovať v čítaní

Elektrina smeruje do čela #CarbonNeutrality

Elektrina smeruje do čela #CarbonNeutrality

| September 20, 2019

Dekarbonizácia v energetickom sektore v EÚ naberá na rýchlosti. Aktualizované kľúčové ukazovatele ukazujú, že na zabezpečenie ďalších investícií a elektrifikácie v iných odvetviach sú potrebné politické kroky a financovanie. Ambície Európy v oblasti hlbokej dekarbonizácie spustili úplnú premenu spôsobu výroby a spotreby elektrickej energie. Uhlíkové neutrálne zdroje sa rýchlo stávajú normou moci […]

Pokračovať v čítaní

#FORATOM - Európske združenia 93 vyzývajú EÚ, aby prikladala výskumu a inovácii najvyššiu prioritu

#FORATOM - Európske združenia 93 vyzývajú EÚ, aby prikladala výskumu a inovácii najvyššiu prioritu

| September 20, 2019

Európske združenia 93 vrátane FORATOM-u vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú inštitúcie EÚ, aby vytvorili ambiciózny program Horizon Europe a považovali výskum a inovácie (R & I) za prioritu v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca 2021-2027. Na tento účel signatári žiadajú o pridelenie najmenej 120 miliárd EUR na program Horizon Europe […]

Pokračovať v čítaní

Podpredseda Šefčovič, ktorý predsedá 3rdému kola politických trojstranných rozhovorov o plyne s # Ruskom a # Ukrajinou

Podpredseda Šefčovič, ktorý predsedá 3rdému kola politických trojstranných rozhovorov o plyne s # Ruskom a # Ukrajinou

| September 19, 2019

Pokračovať v čítaní