RSSenergie

Európa vedie globálny prechod #CleanEnergy: Posledné údaje #Eurostat potvrdzujú, že EÚ je na ceste splniť svoj cieľ 2020 Obnoviteľné zdroje energie

Európa vedie globálny prechod #CleanEnergy: Posledné údaje #Eurostat potvrdzujú, že EÚ je na ceste splniť svoj cieľ 2020 Obnoviteľné zdroje energie

| Februára 14, 2019

Keď sa Jean-Claude Juncker stal predsedom Európskej komisie, prisľúbil, že urobí blok globálnym lídrom v oblasti obnoviteľnej energie. Dosiahnutie 20% energie z obnoviteľných zdrojov v 2020 je jedným z hlavných cieľov stratégie Európa 2020. Zvyšujúci sa podiel obnoviteľnej energie nie je potrebný len na odstránenie uhlíka v našom hospodárstve [...]

Pokračovať v čítaní

EÚ potrebuje #NuclearEnergy na zabezpečenie udržateľnej nízkouhlíkovej budúcnosti

EÚ potrebuje #NuclearEnergy na zabezpečenie udržateľnej nízkouhlíkovej budúcnosti

| Februára 8, 2019

Jadrová energia môže pomôcť Európskej únii dosiahnuť trvalo udržateľnú a nízkouhlíkovú budúcnosť a súčasne poskytnúť ľuďom spoľahlivú a dostupnú elektrickú energiu. Vo vyhradenom stanovisku FORATOM zdôrazňuje tri hlavné výhody jadrovej energie v tejto súvislosti: environmentálna udržateľnosť, energetická nezávislosť a hospodársky prínos. Úloha jadrovej energie bude zohrávať v európskych [...]

Pokračovať v čítaní

#EnergyUnion - Klimatický akčný a energetický komisár hostí štvrtú konferenciu medzi EÚ a Nórskom

#EnergyUnion - Klimatický akčný a energetický komisár hostí štvrtú konferenciu medzi EÚ a Nórskom

| Februára 5, 2019

Konferencia 4 o energetike EÚ a Nórska sa koná v Bruseli v 5 February 2019. V rámci témy "Spoločne pracujeme na úspešnom prechode na energiu" bude hostiteľom komisára pre opatrenia v oblasti klímy a energetiky Miguel Arias Cañete a nórsky minister pre ropu a energiu Kjell Børge Freiberg. Diskusie sa zamerajú na úsilie potrebné na modernizáciu moci [...]

Pokračovať v čítaní

#EnergyUnion - EÚ investuje ďalších miliónov miliónov EUR do prioritnej energetickej infraštruktúry

#EnergyUnion - EÚ investuje ďalších miliónov miliónov EUR do prioritnej energetickej infraštruktúry

| Januára 25, 2019

Členské štáty hlasovali o návrhu Komisie investovať takmer milióny miliónov EUR do kľúčových projektov európskej energetickej infraštruktúry s významnými cezhraničnými výhodami. Financovanie EÚ pochádza z nástroja Spájame Európu (CEF), európskeho podporného programu pre transeurópsku infraštruktúru. Prioritou sú projekty, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť, zvyšujú bezpečnosť dodávok energie EÚ prostredníctvom [...]

Pokračovať v čítaní

#TSO dosahuje #Homologation svojich flexibilných solárnych panelov v #Dubai

#TSO dosahuje #Homologation svojich flexibilných solárnych panelov v #Dubai

| Januára 9, 2019

TSO, South Oracle, prišiel na konci 2018 s dobrou správou: homologáciou od ultraľahkých flexibilných solárnych panelov spoločnosťou DEWA (Elektrárenská a vodárenská správa v Dubaji). Preto sa stala prvou spoločnosťou, ktorá ponúka flexibilný panel v Dubajskom emiráte, kde od minulého októbra vznikol ambiciózny projekt. [...]

Pokračovať v čítaní

Komisia víta politickú dohodu o uzavretí balíka #CleanEnergyForAllEuropeans

Komisia víta politickú dohodu o uzavretí balíka #CleanEnergyForAllEuropeans

| Decembra 21, 2018

Nové pravidlá na lepšie fungovanie trhu s elektrickou energiou v EÚ sa predbežne dohodli s vyjednávačmi Rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Toto uzatvára politické rokovania o balíku "čistá energia pre všetkých" a predstavuje významný krok smerom k dokončeniu energetickej únie a boju proti zmene klímy.

Pokračovať v čítaní

Zabezpečte pravidlá #EUElectricityMarket v prospech spotrebiteľov aj životného prostredia

Zabezpečte pravidlá #EUElectricityMarket v prospech spotrebiteľov aj životného prostredia

| Decembra 21, 2018

Vyjednávači Parlamentu a Rady súhlasili s tým, že sa posunú k skutočnému európskemu trhu s elektrickou energiou Tento týždeň sa medzi poslancami Európskeho parlamentu a členskými štátmi EÚ predbežne dohodla vytvorenie skutočného trhu s elektrickou energiou v EÚ s cieľom lepšie integrovať obnoviteľné zdroje energie. Prehodnotenie pravidiel trhu s elektrickou energiou v EÚ bolo neformálne dohodnuté na riešení prekážok cezhraničného obchodu s [...]

Pokračovať v čítaní