RSSprostredie

Európska únia a krajiny z celého sveta spájajú sily s cieľom mobilizovať súkromných investorov na financovanie #GreenTransition

Európska únia a krajiny z celého sveta spájajú sily s cieľom mobilizovať súkromných investorov na financovanie #GreenTransition

| Októbra 22, 2019

Európska únia spustila medzinárodnú platformu pre udržateľné financie (IPSF) spolu s príslušnými orgánmi z Argentíny, Kanady, Čile, Číny, Indie, Kene a Maroka. Valdis Dombrovskis, viceprezident pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a únia kapitálových trhov, predstavil novo vytvorenú platformu za prítomnosti […]

Pokračovať v čítaní

Letiská 50 # CarbonNeutral v Európe

Letiská 50 # CarbonNeutral v Európe

| Októbra 16, 2019

Pred začiatkom COP25, ktorý sa má začať v Santiagu de Chile, európsky orgán pre obchod s letiskami ACI EUROPE dnes poskytuje aktuálne informácie o pokroku, ktorý letiská dosiahli, aby splnili svoj záväzok dosiahnuť 100 na uhlíkovo neutrálne letiská 20301. Tento záväzok je hlavným dočasným krokom k dosiahnutiu ich čistého nulového stavu do […]

Pokračovať v čítaní

#EPP - Viac peňazí na boj proti zmene klímy

#EPP - Viac peňazí na boj proti zmene klímy

| Októbra 15, 2019

Uznesenie prijaté 10. októbra Výborom pre rozpočet Európskeho parlamentu pre 14 zopakuje a podporuje výsledok hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 1365 k čítaniu rozpočtu 2020 Radou. „Inovácia, výskum a konkurencieschopnosť sú kľúčové priority rozpočtu EÚ na budúci rok. Chceme viac peňazí na Horizon 2020, na výskum a inovácie v […]

Pokračovať v čítaní

# KlimaZmena aktivistov zacieľuje na Londýnsku finančnú štvrť

# KlimaZmena aktivistov zacieľuje na Londýnsku finančnú štvrť

| Októbra 14, 2019

Aktivisti v oblasti zmeny klímy sa v pondelok (14, október) zamerali na londýnsku finančnú štvrť, čím blokovali križovatku s bankou a prisľúbili deň prerušenia činnosti dôležitým inštitúciám, o ktorých hovoria, že financujú environmentálnu katastrofu, píše Guy Faulconbridge. Demonštranti vyhasnutia povstania zablokovali ulice okolo Bank v centre Londýna. „Mesto Londýn je […]

Pokračovať v čítaní

Ochrana životného prostredia prostredníctvom trestného práva: Európska komisia začína verejné konzultácie s cieľom vyhodnotiť pravidlá EÚ

Ochrana životného prostredia prostredníctvom trestného práva: Európska komisia začína verejné konzultácie s cieľom vyhodnotiť pravidlá EÚ

| Októbra 11, 2019

Európska komisia začala verejnú konzultáciu s cieľom vyhodnotiť, či smernica o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva dosiahla svoje ciele. V smernici sa vyžaduje, aby členské štáty EÚ považovali určité činnosti, ktoré poškodzujú životné prostredie, za trestné činy, napríklad obchodovanie s ohrozenými druhmi, ničenie chránených biotopov, výrobu, výrobu alebo manipuláciu […]

Pokračovať v čítaní

Európsky súd rozhodol, že # Fínsko musí chrániť svoju vlčiu populáciu

Európsky súd rozhodol, že # Fínsko musí chrániť svoju vlčiu populáciu

| Októbra 11, 2019

Najvyšší súd EÚ dodržal prísne pravidlá ochrany stanovené v smernici EÚ o biotopoch, ktoré by mali vnútroštátne orgány dodržiavať, aby zastavili odchyt a usmrcovanie ohrozených druhov vo voľnej prírode. Prípad bol postúpený Súdnemu dvoru EÚ fínskym najvyšším správnym súdom po tom, čo mimovládna organizácia napadla […]

Pokračovať v čítaní

Plenárna rozprava: Poslanci vyzývajú Európsku investíciu, aby získala zelenšiu záťaž

Plenárna rozprava: Poslanci vyzývajú Európsku investíciu, aby získala zelenšiu záťaž

| Októbra 9, 2019

Plenárnu diskusiu môžete sledovať prostredníctvom EP Live a EbS +. Viac informácií Vysvetľovateľ o zvyšovaní ekologických investícií vo Výbore EÚ pre hospodárske a menové veci

Pokračovať v čítaní