RSSprostredie

#UNDP a mimovládne organizácie sú zamerané na zvýšenie aktivít vlád a podnikov v oblasti pôdy zameraných na riešenie klimatických zmien

#UNDP a mimovládne organizácie sú zamerané na zvýšenie aktivít vlád a podnikov v oblasti pôdy zameraných na riešenie klimatických zmien

| Júna 20, 2018

V prvý deň samitu o zmene klímy (MOCA), Program rozvoja OSN (UNDP) a päť neziskových organizácií iniciovali iniciatívu, ktorá vyzýva k spoločným opatreniam na riešenie zanedbanej oblasti zmeny klímy - pozemného sektora. Prvý deň ministerskej konferencie o klimatických opatreniach (MoCA), Rozvojový program OSN (UNDP) [...]

Pokračovať v čítaní

Prvý krok k obmedzeniu emisií #CO2 emisií z nákladných automobilov

Prvý krok k obmedzeniu emisií #CO2 emisií z nákladných automobilov

| Júna 14, 2018

Nákladné automobily emitujú viac ako 40% európskych emisií z cestnej dopravy, ale doteraz, na rozdiel od automobilov, nemali na CO2 žiadne obmedzenia. Od Európskeho parlamentu sa očakáva, že potvrdí dohodu dosiahnutú vlani v marci medzi týmito tromi inštitúciami o tom, čo sa považuje za prvý a nevyhnutný krok smerom k zavedeniu limitov emisií CO2 z nákladných automobilov. [...]

Pokračovať v čítaní

Zastavenie šírenia #DrugResistance zo zvierat na človeka: Riešiť sa s Radou

Zastavenie šírenia #DrugResistance zo zvierat na človeka: Riešiť sa s Radou

| Júna 8, 2018

Plány na potlačenie používania antibiotík na farmách, aby sa udržali rezistentné baktérie z ľudských potravín, boli tento týždeň neformálne odsúhlasené poslancami a ministrami. "Toto je významný krok vpred pre verejné zdravie," povedala spravodajkyňa Françoise Grossetête (EPP, FR). "Naozaj, okrem poľnohospodárov alebo majiteľov zvierat, používanie veterinárnych liekov sa týka [...]

Pokračovať v čítaní

Komisia vyzýva k žiadosti o nový program #EuropeanSustainabilityAward

Komisia vyzýva k žiadosti o nový program #EuropeanSustainabilityAward

| Júna 7, 2018

Európska komisia začína prvú európsku cenu udržateľnosti, ktorá uznáva úsilie a kreativitu európskych ľudí, podnikov a organizácií, ktoré pracujú na dosiahnutí cieľov OSN pre trvalo udržateľný rozvoj. Cena bude podporovať inšpirujúce iniciatívy, ktoré poskytnú konkrétne riešenia na dosiahnutie cieľov. Prvý podpredseda Frans Timmermans povedal: "EÚ viedla [...]

Pokračovať v čítaní

#EESC: 27 recyklované fľaše na výrobu trička

#EESC: 27 recyklované fľaše na výrobu trička

| Júna 7, 2018

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) sa domnieva, že úspešná stratégia v oblasti plastov sa musí zamerať na účinné vzdelávacie a vzdelávacie opatrenia, pretože rešpektovanie dynamickej rovnováhy biosféry sa nezdá nikde. Okrem toho je potrebné vytvoriť stimuly pre dizajn a správanie, ako aj spoločné technické a regulačné normy na [...]

Pokračovať v čítaní

#CleanEnergy: Tlak EÚ na obnoviteľné zdroje a energetickú účinnosť

#CleanEnergy: Tlak EÚ na obnoviteľné zdroje a energetickú účinnosť

| Júna 6, 2018

Boj proti zmene klímy je aj naďalej jednou z priorít EÚ. Zistite, ako poslanci chcú zvýšiť energetickú účinnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V projekte 2016 predložila Európska komisia súbor návrhov v oblasti ekologickej energie zameraných na boj proti zmene klímy a zníženie závislosti EÚ od fosílnych palív [...]

Pokračovať v čítaní

#EUBudget: Komisia navrhuje zvýšiť financovanie na podporu projektu #LIFE pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy

#EUBudget: Komisia navrhuje zvýšiť financovanie na podporu projektu #LIFE pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy

| Júna 4, 2018

Pokiaľ ide o ďalší dlhodobý rozpočet EÚ 2021-2027, Komisia navrhuje zvýšiť financovanie takmer o 60% pre program LIFE, program EÚ pre životné prostredie a klimatické opatrenia. Program LIFE patrí medzi programy financovania EÚ, pre ktoré Komisia navrhuje najväčší pomerný nárast s rozpočtom vo výške 1.95 EUR medzi 2021 [...]

Pokračovať v čítaní