RSSzdravie

#PlantHealth - Komisia a členské štáty predložia zoznam, ktorý pripravuje cestu pre vyššiu bezpečnosť zariadení v celej EÚ

#PlantHealth - Komisia a členské štáty predložia zoznam, ktorý pripravuje cestu pre vyššiu bezpečnosť zariadení v celej EÚ

| Decembra 14, 2018

Členské štáty podporili návrh Komisie na súbor opatrení, ktoré zvyšujú úroveň ochrany rastlín v EÚ. Na stretnutí výboru v Bruseli schválili odborníci zo všetkých krajín EÚ zoznam vysoko rizikových rastlín, ktorý zahŕňa rastliny s vysokým rizikom 39 (rastliny 35 na pestovanie, jedno ovocie, jedna zelenina a jedno drevo). [...]

Pokračovať v čítaní

Riziká na pracovisku: záverečné hlasovanie o ochrane pred #Carcinogény, vrátane výfukových plynov

Riziká na pracovisku: záverečné hlasovanie o ochrane pred #Carcinogény, vrátane výfukových plynov

| Decembra 14, 2018

Poslanci Európskeho parlamentu aktualizovali pravidlá na ochranu pracovníkov pred vystavením karcinogénnym a mutagénnym látkam, vrátane motorových výparov, v hlasovaní tento týždeň. Na ochranu niektorých miliónov 3.6 pracovníkov v EÚ potenciálne vystavených výfukovým emisiám z dieselových motorov (WEEE) sa Parlamentu podarilo zaradiť naftové výpary do rozsahu pôsobnosti nových pravidiel a [...]

Pokračovať v čítaní

Komisárovi Andriukaitisovi o prijatí odporúčania Rady o #VaccinePreventableDiseases

Komisárovi Andriukaitisovi o prijatí odporúčania Rady o #VaccinePreventableDiseases

| Decembra 11, 2018

Ministri zdravotníctva EÚ prijali odporúčanie Rady o posilnenej spolupráci pri boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaniu, zamerané na tri hlavné piliere: riešenie váhavosti očkovania a zlepšenie očkovania; udržateľných vakcinačných politík v EÚ; koordináciu a príspevok EÚ k celosvetovému zdraviu. Odporúčanie trvá na cielenom dosahovaní zraniteľných skupín, výzvach na [...]

Pokračovať v čítaní

# FoodSafety - Členské štáty podporujú návrh Komisie znížiť prítomnosť #TransFattyAcids

# FoodSafety - Členské štáty podporujú návrh Komisie znížiť prítomnosť #TransFattyAcids

| Decembra 11, 2018

V kontexte Stáleho výboru členské štáty schválili návrh Komisie stanoviť maximálny limit pre používanie priemyselne vyrábaných trans-tukov v potravinách v EÚ. Cieľom opatrenia je ochrana zdravia spotrebiteľov a podpora zdravších možností jedla pre Európanov. V priebehu rokov niekoľko vedeckých štúdií, vrátane [...]

Pokračovať v čítaní

Komisia posilňuje boj proti spoločnosti #IliclicTobaccoTrade

Komisia posilňuje boj proti spoločnosti #IliclicTobaccoTrade

| Decembra 11, 2018

Komisia prijala akčný plán s cieľom umožniť Európskej únii pokračovať v boji proti nelegálnemu obchodu s tabakom, čo je fenomén, ktorý každoročne zbavuje tento štát a jeho členské štáty zhruba miliardy EUR z verejných príjmov. V akčnom pláne sú uvedené konkrétne kroky na riešenie tak dodávok, ako aj dopytu po nelegálnych tabakových výrobkoch. [...]

Pokračovať v čítaní

Partnerské krajiny Komisie a 35 vytvoria milión partnerstva vo výške 100 na podporu výskumu #RareDiseases

Partnerské krajiny Komisie a 35 vytvoria milión partnerstva vo výške 100 na podporu výskumu #RareDiseases

| Decembra 10, 2018

Ako ďalšia manifestácia Európy, ktorá chráni svojich občanov, Komisia a partnerské krajiny 35 vytvorili nové výskumné partnerstvo v oblasti zriedkavých chorôb. Partnerstvo prinesie miliónom Európanov, ktorí trpia jedným z mnohých zriedkavých ochorení, novú nádej na zlepšenie diagnostiky a lepšej liečby a starostlivosti. S rozpočtom [...]

Pokračovať v čítaní

#Cancer - Ochrana ľudí pred #Carcinogens v práci

#Cancer - Ochrana ľudí pred #Carcinogens v práci

| Decembra 10, 2018

Rakovina súvisí s viac ako polovicou úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ. Zoznámte sa s pravidlami EÚ na ochranu ľudí pred karcinogénmi na pracovisku. V nariadení 2017 stanovili poslanci EP pri prvej revízii smernice 11 obmedzenia expozície na ďalšie karcinogény 2004 na obmedzenie škodlivých látok na pracovisku. Dnes (10 December) poslanci EP [...]

Pokračovať v čítaní