RSSPolitika

#StateAid - Komisia schvaľuje milión miliónov EUR vo verejnej podpore #RenewableEnergy pre vlastných dodávateľov elektrickej energie vo Francúzsku

#StateAid - Komisia schvaľuje milión miliónov EUR vo verejnej podpore #RenewableEnergy pre vlastných dodávateľov elektrickej energie vo Francúzsku

| Októbra 23, 2018

Európska komisia schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci opatrenie na podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na vlastnú spotrebu vo Francúzsku do 2020. Opatrenie bude podporovať energetické a klimatické ciele EÚ bez neprimeraného narušenia hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Komisárka Margrethe Vestagerová, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, uviedla: "Táto schéma bude stimulovať [...]

Pokračovať v čítaní

EÚ prijíma nové opatrenia na presadzovanie dodržiavania zásad právneho štátu v # Jordánsku a prináša celkovú podporu krajine na takmer € 2 miliárd

EÚ prijíma nové opatrenia na presadzovanie dodržiavania zásad právneho štátu v # Jordánsku a prináša celkovú podporu krajine na takmer € 2 miliárd

| Októbra 23, 2018

Komisár Hahn podpísal nový program miliónov EUR na podporu reformy spravodlivosti v Jordánsku s cieľom posilniť právny štát, účinnosť súdnictva a prístup k spravodlivosti. Prostredníctvom tohto programu poskytla EÚ od 50 podporu Jordánsku takmer vo výške 2 miliárd. Na slávnostnom podpisu v Ammáne, komisárka pre európske [...]

Pokračovať v čítaní

Oslava #EULabourMobility - 60 rokov koordinácie sociálneho zabezpečenia a 50 rokov voľného pohybu pracovníkov

Oslava #EULabourMobility - 60 rokov koordinácie sociálneho zabezpečenia a 50 rokov voľného pohybu pracovníkov

| Októbra 23, 2018

V rámci 22 v októbri Komisia spustila kampaň oslávujúcu niekoľko významných míľnikov európskej integrácie, keďže rok 2018 predstavuje 60 výročie pravidiel EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a výročie založenia 50 zakladajúcich nariadení o slobode pohyb pracovníkov. Pri príležitosti spustenia kampane [...]

Pokračovať v čítaní

# Veterinary Medics - ďalší krok v boji proti rezistencii na antibiotiká

# Veterinary Medics - ďalší krok v boji proti rezistencii na antibiotiká

| Októbra 23, 2018

Poslanci EP budú hlasovať o nových pravidlách na obmedzenie používania antibiotík v poľnohospodárstve, aby sa z našich potravín udržali baktérie odolné voči liekom. Vo štvrtok v októbri 25 poslanci EP hlasujú o novom nariadení o veterinárnych liekoch na zastavenie šírenia odolnosti voči antibiotikám zo zvierat na ľudí a na zabezpečenie toho, aby spotrebitelia [...]

Pokračovať v čítaní

#StateAid - Komisia schvaľuje sumu vo výške 306 v gréckom verejnom financovaní na výstavbu južnej časti diaľnice E65

#StateAid - Komisia schvaľuje sumu vo výške 306 v gréckom verejnom financovaní na výstavbu južnej časti diaľnice E65

| Októbra 22, 2018

Európska komisia schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci grécku verejnú podporu vo výške € 306 miliónov koncesionárovi projektu výstavby diaľnice strednej Grécka Kentriki Odos SA na výstavbu južnej časti diaľnice stredného Grécka (E65). Komisia posúdila opatrenie podľa článku 107 (3) (c) Zmluvy o fungovaní [...]

Pokračovať v čítaní

#CleanEnergy - EÚ podporuje plávajúcu veternú elektráreň v Portugalsku s pôžičkou vo výške € 60

#CleanEnergy - EÚ podporuje plávajúcu veternú elektráreň v Portugalsku s pôžičkou vo výške € 60

| Októbra 22, 2018

Na základe stratégie Komisie pre energetickú úniu na zabezpečenie bezpečnej, cenovo dostupnej a udržateľnej energie v Európe, záväzkov Parížskej dohody v boji proti zmene klímy a úsilia o modernizáciu európskeho hospodárstva a priemyslu Európska investičná banka (EIB) 60 milión pôžičky portugalskej spoločnosti Windplus. Úver, ktorý je podporovaný [...]

Pokračovať v čítaní

#Agriculture - Posledná správa ukazuje zvýšenie príjmov v poľnohospodárskom sektore EÚ

#Agriculture - Posledná správa ukazuje zvýšenie príjmov v poľnohospodárskom sektore EÚ

| Októbra 22, 2018

Komisia uverejnila najnovšiu správu Farm Economics Overview, ktorá ukazuje, že príjmy v poľnohospodárskom sektore EÚ sa zvýšili v spoločnostiach 2014 a 2015, čo zväčšuje reverzný trend poklesu zaznamenaného v spoločnosti 2013. Obzvlášť silný rast príjmov bol zaznamenaný v sektore záhradníctva a vinohradníctva a trvalých plodín (hlavne ovocných a bobuľových stromov, kríkov, viniča [...]

Pokračovať v čítaní