Reporter Dopisovateľ EÚ

RSS feed

EÚ reportér korešpondent najnovšie príspevky

EÚ plánuje investovať 9.2 miliárd EUR do kľúčových technológií

EÚ plánuje investovať 9.2 miliárd EUR do kľúčových technológií

| Apríla 22, 2019

EÚ by mala investovať miliardy do vysoko výkonných počítačov, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a digitálnych zručností po tom, čo poslanci schválili financovanie týchto projektov pre spoločnosť 2021-27. Program Digitálna Európa je nový program financovania vo výške 9.2 miliárd EUR, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby všetci Európania mali zručnosti a infraštruktúru potrebnú na splnenie plnej […]

Pokračovať v čítaní

Plenárne body: Bezpečnosť cestnej premávky, #Whistleblowers, #ConsumerProtection

Plenárne body: Bezpečnosť cestnej premávky, #Whistleblowers, #ConsumerProtection

| Apríla 22, 2019

Počas posledného plenárneho zasadnutia pred voľbami v máji poslanci schválili nové opatrenia, ktoré si vyžadujú život zachraňujúce technológie vo vozidlách a normy platné v celej EÚ na ochranu oznamovateľov. Pracovníci, ktorí majú pracovné miesta na požiadanie, poukážky alebo platformy, môžu po hlasovaní o apríli 16 očakávať transparentnejšie a predvídateľnejšie pracovné podmienky. V rozprave o apríli 16 väčšina poslancov ocenila rozhodnutie […]

Pokračovať v čítaní

# EUBudget2021-2027 - Komisia víta zelenú pozíciu Parlamentu na #InvestEU

# EUBudget2021-2027 - Komisia víta zelenú pozíciu Parlamentu na #InvestEU

| Apríla 22, 2019

Európska komisia uvítala hlasovanie Európskeho parlamentu o InvestEU, programe na podporu investícií do Európy v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ. Toto hlasovanie prináša InvestEU o krok bližšie k jeho vytvoreniu. InvestEU uľahčí prístup k finančným prostriedkom EÚ pre investičné projekty a zefektívni ich. Stavajúc na úspechu […]

Pokračovať v čítaní

Brexit: Práca musí vrátiť ďalšie referendum - Tom Watson

Brexit: Práca musí vrátiť ďalšie referendum - Tom Watson

Námestník lídra hovorí, že tento krok by bol proti výzve novej strany Brexit Nigel Farage.

Pokračovať v čítaní

Theresa May hovorí, že Spojené kráľovstvo sa postaví za náboženskú slobodu

Theresa May hovorí, že Spojené kráľovstvo sa postaví za náboženskú slobodu

PM používa svoje veľkonočné posolstvo, aby povedal, že každý má právo „praktizovať svoju vieru v mieri“.

Pokračovať v čítaní

Hillingdonova rada obhajuje pokuty za verejné nepríjemnosti

Hillingdonova rada obhajuje pokuty za verejné nepríjemnosti

Radca Hillingdona David Simmonds „neospravedlňuje“ pokuty.

Pokračovať v čítaní

Poslanci EP posilnili #EUFinancialWatchdogs

Poslanci EP posilnili #EUFinancialWatchdogs

| Apríla 19, 2019

Poslanci schválili pravidlá na posilnenie finančného dohľadu EÚ potrebného pre bezpečnejšie finančné trhy, boj proti praniu špinavých peňazí a ochrane spotrebiteľov. Nový zákon, ktorý tento týždeň prijal 521 v prospech 70 proti, sa zdržali hlasovania 65, ktorý už bol odsúhlasený s ministrami EÚ a ktorého predsedal Parlament Othmar Karas (PPE, AT) a Pervenche Berès (S&D, FR), pozostáva z […]

Pokračovať v čítaní