RSSObrany

#Tempest - Veľká Británia investuje 2 miliárd libier do nového bojového lietadla cez 2025

#Tempest - Veľká Británia investuje 2 miliárd libier do nového bojového lietadla cez 2025

| Júla 17, 2018

Británia investuje miliardy 2 do spoločnosti 2025, aby vyvinula stíhací letún s názvom Tempest (na snímke), ktorý by mohol byť použitý s pilotmi alebo ako drone, uviedol v pondelok jeho minister obrany (16 júl), ktorý odhalil životný model nového skrytého bojovník, píše Andrea Shalal. Gavin Williamson uviedol, že program bol zameraný na zabezpečenie pokračovania britského [...]

Pokračovať v čítaní

Zabavené # Finančné prostriedky proti terorizmu, ktoré sa majú použiť proti páchateľom

Zabavené # Finančné prostriedky proti terorizmu, ktoré sa majú použiť proti páchateľom

| Júla 11, 2018

Dve nové súbory pravidiel EÚ budú viazať ruky teroristov a obmedziť ich prístup k peniazom za organizáciu útokov v Európe. Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci dal zelenú predbežnej dohode s členskými štátmi o zlepšení spoločných pravidiel EÚ o praní špinavých peňazí a [...]

Pokračovať v čítaní

Posilnené pravidlá EÚ na predchádzanie financovaniu #MoneyLaundering a boja # Financovanie proti financovaniu terorizmu

Posilnené pravidlá EÚ na predchádzanie financovaniu #MoneyLaundering a boja # Financovanie proti financovaniu terorizmu

| Júla 11, 2018

Smernica 5 o boji proti praniu špinavých peňazí nadobudla platnosť po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Komisia navrhla v júli 2016 nové pravidlá prinášať väčšiu transparentnosť skutočným vlastníkom spoločností a riešiť riziká spojené s financovaním terorizmu. Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rovnosť pohlaví Věra Jourová povedala: "Toto je ďalší dôležitý [...]

Pokračovať v čítaní

Cesty pri hľadaní armády

Cesty pri hľadaní armády

| Júla 8, 2018

Ako sa vedú predstavitelia NATO na summite v Bruseli, výskumník životného prostredia Lesley McCarthyová sa pozerá na to, čo Európa ohrozuje v reakcii na hrozby a požiadavky Donalda Trumpa. Diskusia o integrovanej európskej armáde bola už takmer desať rokov, ale vyhlásenie prezidenta Trumpa pred a od jeho voľby [...]

Pokračovať v čítaní

Skupina EPP predkladá komplexné návrhy na zlepšenie #AntiTerrorInfrastructure v EÚ

Skupina EPP predkladá komplexné návrhy na zlepšenie #AntiTerrorInfrastructure v EÚ

| Júla 6, 2018

Terorizmus v celej Európe možno riešiť len predchádzaním radikalizácii, posilnením spolupráce, výmenou údajov a poskytnutím silnej podpory obetiam terorizmu. Konkrétne návrhy týkajúce sa takýchto priorít možno nájsť vo viac ako odporúčaniach 140 uvedených v správe osobitného výboru Európskeho parlamentu pre terorizmus, ktorú predložila poslankyňa Monika Hohlmeierová, [...]

Pokračovať v čítaní

Prvýkrát #EUDefenceIndustryFund na financovanie spoločného rozvoja kapacít

Prvýkrát #EUDefenceIndustryFund na financovanie spoločného rozvoja kapacít

| Júla 5, 2018

Po prvýkrát poslanci schválili vytvorenie programu zameraného na podporu inovácií v európskom obranného priemyslu vrátane kybernetickej bezpečnosti v utorok. S rozpočtom vo výške € 500 pre spoločnosť 2019-2020 pomôže nový európsky program obrany priemyselného rozvoja (EDIDP) financovať vývoj nových a modernizovaných produktov a technológií, aby sa [...]

Pokračovať v čítaní

Európske MSP "stratí, ak sa zruší" Ochrana súkromia "

Európske MSP "stratí, ak sa zruší" Ochrana súkromia "

| Júna 13, 2018

Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci prijal správu z vlastnej iniciatívy o júnovom odsúhlasení štítu ochrany súkromia medzi EÚ a USA ako nefunkčného a nezabezpečeného. Hovorca skupiny Axel Voss, hovorca skupiny EPP k tejto téme, uviedol: "Skupina PPE žiadala viac času na rokovania o kritických bodoch v rezolúcii, najmä tých, ktorí volali [...]

Pokračovať v čítaní