Uverejnenie najnovších údajov o poľnohospodárskom a potravinárskom obchode: Záznam #EUAgriFoodExports

| Januára 11, 2019

Najnovšie mesačnej agropotravinárskej obchodnej správy že hodnoty vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v EÚ dosiahli v októbri rekordnú hodnotu 2018. Hodnotí sa na miliónoch EUR 13.1, celkový vývoz bol o 2.9% vyšší ako predchádzajúca najvyššia úroveň zaznamenaná v marci 2017.

Mesačný prebytok agropotravinárskeho obchodu dosiahol € 3bn - nárast o 13% z októbra 2017 a druhý najväčší prebytok. Vývozné hodnoty EÚ boli spravidla rovnomerne rozdelené medzi sektory, pričom nápoje a komodity vykazovali najvyšší rast. Výrazný nárast vývozu zaznamenali liehoviny a likéry (zisk vo výške € 167), ostatné obilniny (o € 93m), pšenica (nárast € 73m) a víno a vermut (ktoré vzrástli o € 70m).

Údaje o dovoze sa tiež zvýšili o 5% (v porovnaní s októbrom 2017). Dvojstranný obchod medzi EÚ a USA sa naďalej rozširuje, pričom dovoz z USA rastie o € 245m. Taktiež došlo k výraznému nárastu dovozných úrovní z Číny (rastúcich o 80m) a Ruska (o 71m). Mesačná správa poskytuje tabuľku predstavujúcu obchodnú bilanciu a jej vývoj podľa kategórie produktov od novembra 2016 do októbra 2018.

Tagy: , ,

kategórie: Frontpage, poľnohospodárstvo, ekonomika, EU, Európska komisia