Spojte sa s nami

ekonomika

Zlepšenie prístupu Komisie k údajom v Európe pomôže podporiť digitálny vek

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Európska komisia dnes (23. februára) prijala zákon o údajoch, ktorý sa snaží sprístupniť údaje a urobiť trhy s údajmi otvorenejšími a spravodlivejšími. Komisia chce vládam a podnikom umožniť využívať údaje, ktoré sa v súčasnosti generujú, ale nepoužívajú sa. 

„Dnešný deň je dôležitým krokom k sprístupneniu množstva priemyselných údajov v Európe, z ktorého budú mať úžitok podniky, spotrebitelia, verejné služby a spoločnosť ako celok,“ uviedol komisár Thierry Breton. „Zatiaľ sa využíva len malá časť priemyselných údajov a potenciál rastu a inovácií je obrovský. Zákon o údajoch zabezpečí zdieľanie, uchovávanie a spracúvanie priemyselných údajov v plnom súlade s európskymi pravidlami.“

Návrh obsahuje opatrenia, ktoré spotrebiteľom umožnia prístup k údajom generovaným ich zariadeniami, a nie k súčasnému modelu, v ktorom môžu výrobcovia pristupovať výlučne k týmto údajom. Návrh by tiež spotrebiteľom umožnil, aby výrobcovia zdieľali svoje údaje s tretími stranami a ľahšie sa menili medzi poskytovateľmi cloudových služieb. 

„Chceme dať spotrebiteľom a spoločnostiam ešte väčšiu kontrolu nad tým, čo sa dá robiť s ich údajmi, a objasniť, kto a za akých podmienok môže k údajom pristupovať,“ povedala podpredsedníčka Komisie Margrethe Vestagerová. 

Zákon by okrem toho poskytoval prostriedky, prostredníctvom ktorých by verejné orgány mohli požiadať o prístup k údajom od súkromných spoločností, aby mohli efektívnejšie reagovať na núdzovú situáciu. Zákon sa to snaží zabezpečiť s minimálnou záťažou pre podniky, pričom stanovuje, že podniky by mohli žiadať kompenzáciu, ak by údaje poskytli za cenu. 

Nový návrh bude pracovať s už existujúcimi zákonmi v oblasti ePrivacy a ochrany údajov. Bola tiež širšou súčasťou digitálnej agendy Európy. 

Iniciatíva je súčasťou európskej dátovej stratégie Komisie, ktorá bola ohlásená vo februári 2020. Cieľom dátovej stratégie je vytvoriť spoločné európske digitálne priestory, ktoré by európskym podnikom, vládam a jednotlivcom umožnili prístup k väčšiemu množstvu údajov. 

Reklama

Po zákone môže nasledovať viacero sektorových návrhov údajov, vrátane zdravia, mobility a prípadne financií.

Zdieľaj tento článok:

Trendy