Spojte sa s nami

ekonomika

Komisia stanovuje nové pravidlá na rešpektovanie ľudských práv a životného prostredia v globálnych hodnotových reťazcoch

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Európska komisia dnes (23. februára) prijala návrh smernice o povinnej starostlivosti o udržateľnosti podnikov. Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby dodávateľské reťazce boli udržateľnejšie a rešpektovali práva pracovníkov. 

Dúfame, že podniknutím krokov na úrovni EÚ nebudú musieť spoločnosti dodržiavať „špagety“ rôznych pravidiel v rôznych štátoch, ktoré rozdrobujú jednotný trh. Niektoré spoločnosti už podnikli kroky na potlačenie tlaku spotrebiteľov a negatívnej publicity, niektoré krajiny zaviedli určitú formu náležitej starostlivosti.

Od spoločností sa bude vyžadovať, aby identifikovali av prípade potreby zabránili, ukončili alebo zmiernili nepriaznivé vplyvy svojich činností na ľudské práva, ako je detská práca a vykorisťovanie pracovníkov, a na životné prostredie, napríklad znečistenie a strata biodiverzity. Komisia dúfa, že nové pravidlá prinesú právnu istotu a rovnaké podmienky. Očakáva sa tiež, že opatrenia budú mať vplyv aj mimo EÚ. 

Nové pravidlá sa budú vzťahovať na veľké spoločnosti s ručením obmedzeným s celosvetovým obratom nad 150 miliónov eur a viac ako 500 zamestnancami alebo spoločnosti v „odvetviach s vysokým vplyvom“ s obratom 40 miliónov eur a viac ako 250 zamestnancami. Patria sem spoločnosti mimo EÚ, ktoré pôsobia v EÚ. Malé a stredné podniky (MSP) nie sú priamo predmetom tohto návrhu.

Vnútroštátne správne orgány menované členskými štátmi budú zodpovedné za dohľad nad týmito novými pravidlami a môžu ukladať pokuty v prípade ich nedodržania. Okrem toho budú mať obete možnosť podať žalobu o náhradu škody, ktorej sa dalo predísť primeranými opatreniami povinnej starostlivosti.

Veľké spoločnosti budú musieť mať plán, ktorý zabezpečí, že ich obchodná stratégia bude v súlade s obmedzením globálneho otepľovania na 1.5 °C v súlade s Parížskou dohodou. Osobitnú zodpovednosť ponesú riaditelia spoločností, ktorým by mala byť zverená osobitná zodpovednosť za nastavenie a dohľad nad implementáciou due diligence a za jej integráciu do podnikovej stratégie. 

Návrh Komisie obsahuje aj sprievodné opatrenia, ktoré majú pomôcť spoločnostiam, najmä malým spoločnostiam alebo spoločnostiam v tretích krajinách, prispôsobiť sa novým pravidlám. 

Reklama

Zdieľaj tento článok:

Reklama

Trendy