Spojte sa s nami

Daňové pravidlá Firemné

Parlament sa rozhodol podporiť globálnu minimálnu sadzbu dane z príjmu právnických osôb 

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Očakáva sa, že poslanci EP podporia nové pravidlá pre globálnu minimálnu sadzbu dane z príjmu právnických osôb od roku 2023 počas plenárneho zasadnutia 18. – 19. ekonomika.

Dňa 18. mája sa Parlament bude zaoberať správou Európskeho parlamentu výbor pre hospodárske a menové veci o zabezpečení minimálnej sadzby dane z príjmu právnických osôb pre veľké nadnárodné korporácie. Smernica sa bude vzťahovať na spoločnosti s obratom minimálne 750 miliónov eur ročne.

V decembri 2021 dosiahli členovia OECD a G20 dohodu o komplexnej daňovej reforme na riešenie daňových problémov, ktoré prináša digitalizácia ekonomiky. Krátko na to Európska komisia zverejnila svoj návrh, ako reformu transponovať do práva EÚ.

Zatiaľ čo Parlament vo všeobecnosti súhlasí s návrhmi Komisie, pokiaľ ide o harmonogram implementácie, správa, o ktorej budú poslanci hlasovať, požaduje doložku o preskúmaní prahu, pri prekročení ktorého by nadnárodná spoločnosť podliehala minimálnej sadzbe dane. Tiež chce, aby Komisia posúdila vplyv právnych predpisov na rozvojové krajiny.

„Samozrejme, kompromis nie je nikdy dokonalý a nikto s ním nebude spokojný, ale je to historická dohoda [...] Predovšetkým nesmieme brzdiť historický vývoj,“ povedala autorka správy Aurore Lalucq (S&D, Francúzsko), ktorý vystúpil na schôdzi výboru 20. apríla.

„Musíme sa aj naďalej sústrediť na to, aby táto dohoda čo najskôr uzrela svetlo sveta a aby bola správne implementovaná,“ povedala.

Poslanci žiadajú medzinárodné daňové reformy, pretože množstvo škandálov v polovici roku 2010 odhalilo, že mnohé nadnárodné spoločnosti presúvajú zisky do krajín, kde môžu mať málo zamestnancov a operácií, ale kde majú zvýhodnené daňové zaobchádzanie.

Široko používaným príkladom je množstvo digitálnych spoločností, ktoré majú obchodné modely, v ktorých vytvárajú hodnotu prostredníctvom interakcie medzi ich podnikaním a spotrebiteľmi na miestach, kde nemajú žiadnu alebo len zanedbateľnú fyzickú prítomnosť. V praxi to robia nadnárodné spoločnosti, ktoré platia nižšie dane, na úkor krajín, ktoré majú problémy s financovaním investícií alebo sociálnych dávok.

Prevencia praktík presúvania zisku

Komisia navrhla a spravodlivé zdanenie digitálnej ekonomiky v roku 2018, ale nedostatok globálnej dohody a nezhody v Rade znamenali, že niektoré krajiny EÚ navrhli svoje vlastné vnútroštátne digitálne dane, čo vyvolalo obchodné napätie.

Dohoda OECD je dvojpilierovým riešením tejto fragmentácie. Prvý pilier je založený na jednotnom prístupe k daňovým právam týkajúcim sa najväčších a najziskovejších nadnárodných spoločností. Druhý zavádza minimálnu sadzbu dane z príjmu právnických osôb na úrovni 15 %, aby sa zmiernili praktiky presúvania zisku do jurisdikcií so žiadnym alebo veľmi nízkym zdaňovaním.

Hlasovanie v pléne bude predstavovať stanovisko Parlamentu k opatreniam potrebným na začlenenie dohody o minimálnej dani z príjmu právnických osôb do práva EÚ. Stanovisko Parlamentu sa musí vziať do úvahy, keď členské štáty v Rade jednomyseľne prijmú konečný text.

Zistite viac 

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy