Spojte sa s nami

vzdelanie

Európsky vzdelávací priestor: 16 nových akadémií učiteľov Erasmus+ bude podporovať excelentnosť vo vzdelávaní učiteľov

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Dňa 7. marca Komisia predložila 16 nových Erasmus+ učiteľské akadémie, ktorá poskytne učiteľom vo všetkých fázach ich kariéry vzdelávacie príležitosti, ktoré zahŕňajú mobilitu, vzdelávacie platformy a profesionálne komunity. Tieto akadémie učiteľov Erasmus+ získajú z programu takmer 22.5 milióna EUR Erasmus + rozpočtu na tri roky. 16 nových akadémií spolu s 11 už financovanými v rámci prvá výzva na predkladanie návrhov minulý rok bude zahŕňať viacjazyčnosť, jazykové povedomie a kultúrnu rozmanitosť, keďže rozvíjajú vzdelávanie učiteľov v súlade s prioritami EÚ v politike vzdelávania a prispievajú k dosiahnutiu Európsky vzdelávací priestor, vízie EÚ pre sektor vzdelávania a odbornej prípravy.

Propagácia nášho európskeho spôsobu života Viceprezidentka Margaritis Schinasová povedala: „Učiteľ, ktorý sa neustále učí, odovzdá novonadobudnuté vedomosti svojim študentom. S novými vzdelávacími príležitosťami, ktoré dnes poskytujeme, obohacujeme učiteľov aj študentov; ďalší konkrétny krok smerom k Európskemu vzdelávaciemu priestoru.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabrielová na zasadnutí Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport povedala: „Nedostatok učiteľov je výzvou pre celú EÚ, ktorú treba riešiť na úrovni EÚ. Preto zavádzame komplexné iniciatívy na zatraktívnenie profesie. Akadémie učiteľov Erasmus+ podporia naše snahy o zabezpečenie vysokokvalitného počiatočného vzdelávania a nepretržitého profesionálneho rozvoja pre všetkých učiteľov, pedagógov a vedúcich pracovníkov škôl. Dali sme si za cieľ založiť 25 takýchto akadémií do roku 2025. Dnes je nás už 27. Úspech hovorí sám za seba!“

Erasmus+ učiteľské akadémie sú partnerstvá medzi poskytovateľmi prípravy učiteľov a inštitúciami vzdelávania učiteľov, ktoré vytvoria európsky a medzinárodný pohľad na vzdelávanie učiteľov. Témy zahrnuté v projektoch zahŕňajú zručnosti súvisiace s vedou, technológiou, inžinierstvom, umením a matematikou, tvorivosťou, inklúziou a environmentálnou udržateľnosťou. V rámci výzvy na predkladanie návrhov na rok 2022 vybrané projekty zahŕňajú 313 organizácií, ako aj 136 pridružených partnerov z 30 krajín (členské štáty EÚ a krajiny pridružené k programu Erasmus+). Medzi zúčastnenými organizáciami sú poskytovatelia počiatočného vzdelávania učiteľov, poskytovatelia ďalšieho odborného rozvoja, školy praktického vzdelávania a ďalšie organizácie s príslušnými odbornými znalosťami. K dispozícii sú ďalšie informácie on-line.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy