RSSenergie

#EnergiaEfficiency first: Komisia prijíma tri odporúčania na pomoc členským štátom pri zavádzaní prechodu čistej energie do praxe

#EnergiaEfficiency first: Komisia prijíma tri odporúčania na pomoc členským štátom pri zavádzaní prechodu čistej energie do praxe

| September 27, 2019

Za prvé, energetická účinnosť je kľúčovým cieľom energetickej únie. Úspory energie sú účinným spôsobom znižovania emisií skleníkových plynov, a tým prispievajú k činnosti EÚ v oblasti zmeny klímy. Pomáhajú tiež Európanom šetriť peniaze za účty za energiu. Európska komisia dnes prijala tri odporúčania na pomoc členským štátom […]

Pokračovať v čítaní

Odpadová energia je doma v #CircularEconomy - #CEWEP predstavuje #SustainabilityRoadMap2035

Odpadová energia je doma v #CircularEconomy - #CEWEP predstavuje #SustainabilityRoadMap2035

| September 26, 2019

V septembri 24 predstavil CEWEP, ktorý zastupuje prevádzkovateľov európskych závodov na výrobu energie z odpadu, vôbec prvý plán trvalej udržateľnosti z odpadu na energiu. Nový dokument, ktorý bol predstavený pred viac ako európskymi tvorcami politiky, zúčastnenými stranami a zástupcami priemyslu v Bruseli, podrobne popisuje víziu tohto odvetvia pre spoločnosť 100 a ukazuje, ako sektor odpadového hospodárstva poskytuje spoločnosti základné služby. „My […]

Pokračovať v čítaní

Elektrina smeruje do čela #CarbonNeutrality

Elektrina smeruje do čela #CarbonNeutrality

| September 20, 2019

Dekarbonizácia v energetickom sektore v EÚ naberá na rýchlosti. Aktualizované kľúčové ukazovatele ukazujú, že na zabezpečenie ďalších investícií a elektrifikácie v iných odvetviach sú potrebné politické kroky a financovanie. Ambície Európy v oblasti hlbokej dekarbonizácie spustili úplnú premenu spôsobu výroby a spotreby elektrickej energie. Uhlíkové neutrálne zdroje sa rýchlo stávajú normou moci […]

Pokračovať v čítaní

#FORATOM - Európske združenia 93 vyzývajú EÚ, aby prikladala výskumu a inovácii najvyššiu prioritu

#FORATOM - Európske združenia 93 vyzývajú EÚ, aby prikladala výskumu a inovácii najvyššiu prioritu

| September 20, 2019

Európske združenia 93 vrátane FORATOM-u vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú inštitúcie EÚ, aby vytvorili ambiciózny program Horizon Europe a považovali výskum a inovácie (R & I) za prioritu v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca 2021-2027. Na tento účel signatári žiadajú o pridelenie najmenej 120 miliárd EUR na program Horizon Europe […]

Pokračovať v čítaní

Podpredseda Šefčovič, ktorý predsedá 3rdému kola politických trojstranných rozhovorov o plyne s # Ruskom a # Ukrajinou

Podpredseda Šefčovič, ktorý predsedá 3rdému kola politických trojstranných rozhovorov o plyne s # Ruskom a # Ukrajinou

| September 19, 2019

Pokračovať v čítaní

Nová správa uvádza, že pravidlá zdaňovania energie nie sú v rozpore s #EUEnergetikou a ambíciami v oblasti klímy

Nová správa uvádza, že pravidlá zdaňovania energie nie sú v rozpore s #EUEnergetikou a ambíciami v oblasti klímy

| September 12, 2019

Podľa novej správy, ktorú dnes zverejnili útvary Komisie (september 2003), už pravidlá EÚ o zdaňovaní energie neprinášajú rovnaký pozitívny príspevok, ako keď prvýkrát vstúpili do platnosti v 12e. Hoci hodnotenie smernice o zdaňovaní energie (ETD) neobsahuje žiadne politické odporúčania, skúma, ako by mohli politiky priaznivejšie pre životné prostredie […]

Pokračovať v čítaní

# FORATOM - EÚ musí vyčleniť viac prostriedkov na jadrový výskum a inovácie

# FORATOM - EÚ musí vyčleniť viac prostriedkov na jadrový výskum a inovácie

| September 4, 2019

Projekty v oblasti jadrového výskumu a inovácií (R&I) musia získať vyššiu úroveň finančnej podpory od Európskej únie (EÚ), aby pomohli bloku splniť svoje ciele v oblasti klímy a energetiky. Viac finančných prostriedkov EÚ by sa malo prideliť oblastiam, ktoré poskytujú najviac pridané […]

Pokračovať v čítaní