Spojte sa s nami

energie

Oettinger víta „Shah-Deniz“

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Komisár Oettinger víta ratifikáciu dohody o plynovode TANAP
Európsky komisár pre energetiku Oettinger víta ratifikáciu dohody o plynovode TANAP a dohodu, ktorá bola dnes dokončená medzi konzorciom Shah Deniz 2 a konzorciom Nabucco.

„Teší ma, že sa urobil zásadný krok k realizácii južného koridoru: Azerbajdžan aj Turecko ratifikovali dohodu TANAP, čím umožnili vybudovanie špeciálnej infraštruktúry na prepravu azerbajdžanského plynu do EÚ,“ uviedol Oettinger.

TANAP (transanatolský plynovod) bude odoberať plyn z plynového poľa Shah Deniz 2 v Azerbajdžane cez Turecko do Európy. V roku 2018 bude konzorcium Shah Deniz 2 predávať 16 bcma plynu do Turecka a Európy.

Reklama

Generálny riaditeľ spoločnosti Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) Reinhard Mitschek uviedol, že nemecká RWE navrhla ukončenie projektu, čo čoskoro oznámia príslušní akcionári NIC a tiež RWE.

Nabucco West je skrátená verzia projektu Nabucco, ktorý počíta s výstavbou plynovodu od turecko-bulharských hraníc do Rakúska.

Minulý týždeň akcionári spoločnosti Nabucco a partneri spoločnosti Shah Deniz podpísali dohodu o spolupráci a kapitálovú opciu a dohodu o financovaní.
Akciová opcia a dohoda o financovaní počíta najmä so spoločným financovaním nákladov na vývoj na západe Nabucca až do rozhodnutia o výbere ropovodu pre európsku exportnú cestu spoločnosti Shah Deniz, ako aj s poskytnutím 50-percentnej možnosti účasti pre potenciálnych investorov. ako akcionári v NIC po pozitívnom rozhodnutí plynovodu Consortium Shah Deniz o výbere plynovodu v prospech Nabucco West.

Reklama

NIC očakáva, že na konci dňa vytvorí spoločný podnik s deviatimi až desiatimi akcionármi, uviedol počas pondelňajšieho konferenčného hovoru generálny riaditeľ NIC Reinhard Mitschek.
„Štruktúra akcionárov pre prvý polrok 2013, ktorá bude pokračovať v rozhodovaní o výbere ropovodu, bude preskúmaná,“ uviedol Mitsche.

Mitschek zdôraznil, že keď štyria partneri v oblasti rozvoja kondenzátu azerbajdžanského šáha Denizu (SOCAR, BP, Statoil a Total) vykonajú opciu na kapitál, pripoja sa k projektu.

 

Anna van denské

Elektrina vzájomná prepojenosť

Komisia schvaľuje grécke opatrenia na zvýšenie prístupu konkurencie PPC k elektrine

uverejnené

on

Európska komisia urobila právne záväzné, podľa antitrustových pravidiel EÚ opatrenia navrhnuté Gréckom, aby umožnila konkurentom gréckej štátnej energetickej spoločnosti Public Power Corporation (PPC) nakupovať viac elektriny na dlhodobejšom základe. Grécko predložilo tieto opatrenia na odstránenie deformácií spôsobených výhradným prístupom PPC k výrobe spaľujúceho hnedé uhlie, ktoré Komisia a súdy Únie zistili, že vytvára nerovnosť príležitostí na gréckych trhoch s elektrickou energiou. Navrhované nápravné opatrenia zaniknú, keď existujúce lignitové závody prestanú komerčne fungovať (čo sa v súčasnosti očakáva do roku 2023) alebo najneskôr do 31. decembra 2024.

V jeho rozhodnutie z marca 2008, Komisia zistila, že Grécko porušilo pravidlá hospodárskej súťaže tým, že udelilo PPC privilegované prístupové práva k hnedému uhliu. Komisia vyzvala Grécko, aby navrhlo opatrenia na nápravu protisúťažných účinkov tohto porušenia. Vzhľadom na odvolania na Všeobecnom súde aj na Európskom súdnom dvore a problémy s implementáciou predchádzajúceho predloženia opravných prostriedkov neboli tieto nápravné opatrenia doteraz implementované. Grécko predložilo 1. septembra 2021 zmenenú a doplnenú verziu opravných prostriedkov.

Komisia dospela k záveru, že navrhované opatrenia v plnej miere riešia porušenia, ktoré identifikovala Komisia v jej rozhodnutí z roku 2008, vzhľadom na grécky plán vyradiť do roku 2023 z prevádzky všetku existujúcu výrobu spaľujúceho lignit v súlade s environmentálnymi cieľmi Grécka a EÚ. Výkonná viceprezidentka Margrethe Vestagerová, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, uviedla: „Rozhodnutie a opatrenia navrhnuté Gréckom umožnia konkurentom PPC lepšie sa chrániť pred nestálosťou cien, ktorá je pre nich zásadným prvkom konkurencie na trhu s maloobchodnou elektrickou energiou a ponúkať spotrebiteľom stabilné ceny. Opatrenia sú ruka v ruke s gréckym plánom vyradiť z prevádzky vysoko znečisťujúce hnedouhoľné elektrárne tým, že odradia od ich využívania, a to plne v súlade s európskou zelenou dohodou a klimatickými cieľmi EÚ. “

Reklama

Kompletná tlačová správa je k dispozícii on-line.

Reklama
Pokračovať v čítaní

Biopalivá

Komisia schvaľuje jednoročné predĺženie oslobodenia od dane z biopalív vo Švédsku

uverejnené

on

Európska komisia schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci predĺženie opatrenia oslobodenia od dane pre biopalivá vo Švédsku. Švédsko oslobodzuje kvapalné biopalivá od zdaňovania energií a CO₂ od roku 2002. Opatrenie sa už niekoľkokrát predĺžilo, naposledy v roku októbra 2020 (SA.55695). Komisia dnešným rozhodnutím schvaľuje dodatočné predĺženie oslobodenia od dane o ďalší rok (od 1. januára do 31. decembra 2022). Cieľom opatrenia oslobodenia od dane je zvýšiť používanie biopalív a obmedziť používanie fosílnych palív v doprave. Komisia posúdila opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, najmä Usmernenia o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a energetiku.

Komisia zistila, že oslobodenie od dane je nevyhnutné a vhodné na stimuláciu výroby a spotreby domácich a dovážaných biopalív bez toho, aby došlo k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Schéma okrem toho prispeje k úsiliu Švédska i EÚ ako celku o splnenie Parížskej dohody a o dosiahnutie cieľov do roku 2030 v oblasti obnoviteľných zdrojov a CO₂. Podpora biopalív na báze potravín by mala zostať obmedzená v súlade s prahovými hodnotami stanovenými Komisiou revidovanej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov. Výnimku je navyše možné udeliť iba vtedy, ak prevádzkovatelia preukážu súlad s kritériami trvalej udržateľnosti, ktoré Švédsko transponuje v súlade s požiadavkami revidovanej smernice o obnoviteľnej energii. Na základe toho Komisia dospela k záveru, že opatrenie je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Viac informácií bude k dispozícii o Komisii súťaž webové stránky, v Štátne Register Aid pod číslom spisu SA.63198.

Reklama

Pokračovať v čítaní

energie

Cieľom správy Biden je znížiť náklady na solárne a veterné projekty na verejných pozemkoch

uverejnené

on

By

Solárne panely sú vidieť na projekte Desert Stateline neďaleko Niptonu v Kalifornii, USA 16. augusta 2021. REUTERS/Bridget Bennett
Solárne panely sú vidieť na projekte Desert Stateline neďaleko Niptonu v Kalifornii, USA 16. augusta 2021. Snímka zo 16. augusta 2021. REUTERS/Bridget Bennett

Bidenova administratíva plánuje zlacniť prístup federálnych krajín pre vývojárov solárnej a veternej energie po tom, čo priemysel čistej energie v lobistickom tlaku v tomto roku argumentoval, že ceny nájmov a poplatky sú príliš vysoké na čerpanie investícií a mohli by narušiť prezidentovu agendu klimatických zmien, písať Nichola Ženích a Valerie Volcovici.

Rozhodnutie Washingtonu preskúmať federálnu politiku krajiny v oblasti projektov obnoviteľnej energie je súčasťou širšieho úsilia vlády prezidenta Joe Bidena v boji proti globálnemu otepľovaniu podporou rozvoja čistej energie a odrádzania od vŕtania a ťažby uhlia.

"Uvedomujeme si, že svet sa zmenil, keď sme sa na to naposledy pozreli a je potrebné vykonať aktualizácie," povedala agentúre Reuters Janea Scottová, hlavná poradkyňa námestníka ministra vnútra USA pre pôdu a nerasty.

Reklama

Povedala, že administratíva študuje niekoľko reforiem, ktoré majú federálnym krajinám uľahčiť rozvoj slnečných a veterných spoločností, ale neuviedla žiadne podrobnosti.

Snaha o ľahší prístup k rozsiahlym federálnym územiam tiež zdôrazňuje nenasytnú potrebu odvetvia obnoviteľnej energie na novú výmeru: Biden má za cieľ dekarbonizáciu energetického sektora do roku 2035, čo je cieľ, ktorý by si vyžadoval väčšiu plochu ako Holandsko len pre solárny priemysel, Podľa výskumnej firmy Rystad Energy.

Predmetom sporu je schéma sadzieb nájmu a poplatkov za federálne solárne a veterné leasingy, ktorých cieľom je udržať ceny v súlade s blízkymi hodnotami poľnohospodárskej pôdy.

Reklama

Podľa tejto politiky, ktorú v roku 2016 zaviedla administratíva prezidenta Baracka Obamu, platia niektoré veľké solárne projekty za prenájom 971 dolárov za aker za rok a viac ako 2,000 XNUMX dolárov ročne za megawatt energetickej kapacity.

Na projekt v úžitkovom rozsahu, ktorý pokrýva 3,000 250 akrov a produkuje 3.5 megawattov energie, je to zhruba XNUMX milióna dolárov ročne.

Prenájom veterných projektov je spravidla nižší, ale podľa federálneho sadzobníka je poplatok za kapacitu vyšší na 3,800 XNUMX dolárov.

Priemysel obnoviteľnej energie tvrdí, že poplatky uvalené ministerstvom vnútra nie sú v súlade so súkromnými nájmami pozemkov, ktoré môžu byť nižšie ako 100 dolárov za aker, a nie sú s nimi spojené poplatky za vyrobenú energiu.

Sú tiež vyššie ako federálne nájomné za leasing na ťažbu ropy a plynu, ktoré začínajú na 1.50 dolára alebo 2 doláre ročne na aker, a potom, ako začne prúdiť ropa, budú nahradené 12.5% licenčným poplatkom za produkciu.

„Kým sa nevyriešia tieto príliš zaťažujúce náklady, nášmu národu bude pravdepodobne chýbať naplnenie jeho potenciálu nasadiť domáce projekty čistej energie na naše verejné pozemky - a pracovné miesta a hospodársky rozvoj, ktoré s tým súvisia,“ hovorí generálna rada Gene Grace. pre skupinu pre obchod s čistou energiou American Clean Power Association.

Priemysel obnoviteľnej energie sa pri veľkých projektoch historicky spoliehal na súkromnú výmeru. Ale veľké plochy neporušenej súkromnej pôdy sa stávajú vzácnymi, takže federálne pozemky patria medzi najlepšie možnosti budúcej expanzie.

K dnešnému dňu ministerstvo vnútra povolilo menej ako 10 GW slnečnej a veternej energie na svojich viac ako 245 miliónoch akroch federálnych krajín, čo je tretina z toho, čo sa očakávalo, že tieto dva priemyselné odvetvia nainštalujú celonárodne práve v tomto roku, uvádza správa energetických informácií. .

Solárny priemysel začal v tejto záležitosti lobovať v apríli, keď združenie Large Scale Solar Association, koalícia niektorých z popredných národných vývojárov solárnej energie v krajine - vrátane spoločností NextEra Energy, Southern Company a EDF Renewables - podalo petíciu voči Internému úradu pre správu pozemkov so žiadosťou o nižšie nájomné za projekty úžitkového rozsahu v bublinových pustinách národa.

Hovorca skupiny uviedol, že priemysel sa pôvodne zameral na Kaliforniu, pretože je domovom niektorých z najsľubnejších slnečných výmer a pretože pozemky v okolí veľkých mestských oblastí, ako je Los Angeles, majú prehnané hodnotenia pre celé kraje, dokonca aj pre púštne plochy, ktoré nie sú vhodné pre poľnohospodárstvo.

Úradníci spoločnosti NextEra (NEE.N), Južan (SO.N), a spoločnosť EDF sa k nim nevyjadrila, keď ich kontaktovala agentúra Reuters.

V júni predsedníctvo znížilo nájomné v troch kalifornských krajoch. Zástupcovia slnečnej energie však označili opatrenie za nedostatočné a tvrdili, že zľavy sú príliš malé a poplatok za kapacitu megawattov zostal na svojom mieste.

Odvtedy zástupcovia solárnych spoločností a BLM diskutovali o tejto záležitosti v telefonických hovoroch a ďalšie rozhovory sú naplánované na september, hovorí Peter Weiner, advokát zastupujúci solárnu skupinu.

„Vieme, že noví ľudia v BLM toho majú veľa na tanieri,“ povedal Weiner. „Naozaj si vážime ich ohľaduplnosť.“

Pokračovať v čítaní
Reklama
Reklama
Reklama

Trendy