Spojte sa s nami

energie

Neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za energetiku

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

V stredu (12.) sa v Prahe stretli ministri zodpovední za energetiku. Cieľom diskusií bolo jasne definovať legislatívne návrhy Európskej komisie týkajúce sa spoločných nákupov plynu či možného cenového stropu. Neformálneho stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia krajín Európskeho združenia voľného obchodu.

„V prvej časti stretnutia sme sa zamerali na problematiku vysokých cien plynu a hľadanie rýchleho, no zároveň efektívneho riešenia. Diskusia na túto tému nie je jednoduchá, každá krajina má iné podmienky, iné pravidlá, iné záujmy, ale je kľúčová, pretože musíme zmierňovať ekonomické dopady,“ povedal. Minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela a dodáva: „Očakávam, že Európska komisia túto diskusiu zohľadní pri príprave legislatívneho návrhu k tejto otázke. Komisia by ho mala zverejniť budúci týždeň a verím, že o ňom budeme môcť diskutovať na formálnom zasadnutí Rady pre energetiku 25. októbra v Luxemburgu. Potom s najväčšou pravdepodobnosťou zvoláme ďalšie mimoriadne stretnutie ministrov energetiky na získanie súhlasu.

Medzi hlavné prvky návrhu by mala patriť funkčná platforma pre spoločné nákupy plynu, zvýšenie transparentnosti cenového indexu TTF a posilnenie jeho odolnosti voči špekulatívnemu správaniu a zvýšenie úspor energie a solidarity medzi členskými štátmi.

Počas pracovného obeda ministri diskutovali o energetickej pripravenosti jednotlivých krajín, EÚ ako celku, ako aj susedných regiónov pred nadchádzajúcou zimou.

V popoludňajšom rokovaní ministri hovorili aj o širších aspektoch fungovania európskeho trhu s elektrinou. „Diskutovali sme aj o tom, ako by mal byť nastavený trh, aby lepšie reagoval na aktuálnu krízovú situáciu a zároveň bol pripravený na budúci energetický mix. Bude nízkouhlíkový a viac založený na jadrových a obnoviteľných zdrojoch energie. Prítomným zástupcom sme dali možnosť vyjadriť sa k možnosti riešenia tohto problému a poskytnúť tak Európskej komisii usmernenia pre ďalšiu prácu v danej oblasti,“ dodal minister Síkela.

Na neformálnom stretnutí ministrov energetiky sa zúčastnil riaditeľ Agentúry pre spoluprácu európskych regulátorov (ACER) Christian Zinglersen, výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol, riaditeľ sekretariátu Energetického spoločenstva Artur Lorkowski, viceprezident Európska investičná banka Thomas Östros. Ukrajinský minister German Galušenko vo svojej video správe opísal aktuálnu situáciu vo svojej krajine a vyzval všetkých prítomných k solidarite a pomoci pri dodávkach energetických zariadení.

Reklama

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy