Spojte sa s nami

energie

Rast cien energií v EÚ a populistický nárast

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Od roku 2022 zaznamenala Európska únia výrazný nárast cien energií spôsobený rôznymi faktormi vrátane geopolitického napätia, narušenia dodávateľského reťazca a zmien v politike. Pretrvávajúci konflikt na Ukrajine obzvlášť zaťažil energetické dodávky EÚ, pretože sa vo veľkej miere spolieha na ruský plyn. Snahy o postupné vyradenie ruského arktického skvapalneného zemného plynu (LNG) čelili rozdeleniu medzi krajinami EÚ, čo ešte viac skomplikovalo energetickú scénu.

Napriek poklesu cien plynu začiatkom roka 2024 sa európska energetická kríza ani zďaleka neskončila. Pretrvávajúce riziká, ako je potenciálny nedostatok dodávok a nestabilita globálnych trhov s energiou, môžu naďalej ťahať ceny nahor, čo bude ďalej zaťažovať domácnosti a podniky. Ekonomický dopad rastúcich cien energií mal významný vplyv na politické prostredie v Európe. Populistické strany využili negatívnu ekonomickú situáciu a využili ju na posilnenie svojej podpornej základne. Tieto strany sa často stavajú do pozície obrancov robotníckej triedy a sľubujú, že budú chrániť občanov pred nepriaznivými účinkami rastúcich nákladov a vnímaných politických zlyhaní zo strany establishmentu.

Názorným príkladom populistického nárastu v Európe je Francúzsko. Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024 National Rally využila ekonomickú nespokojnosť a nálady proti establišmentu a zabezpečila 31.5 % hlasov v európskych voľbách, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s Macronovou renesanciou. Tento posun odráža širší trend rastúceho populizmu na celom kontinente. Úspech strany podčiarkuje výzvy, ktorým čelia proeurópske centristické strany, ktoré napriek tomu, že si držia svoju základnú podpornú základňu, sú čoraz viac pod tlakom rastúceho vplyvu populistických hnutí.

V nedávnych voľbách dosiahli populistické a extrémistické strany významné zisky v celej Európe, spochybnili tradičné politické štruktúry a hrozili, že pretvoria európsku agendu. Ich vzostup priniesol pre EÚ nové výzvy, keďže tieto strany často obhajujú politiky, ktoré sú v rozpore s kolektívnym prístupom EÚ. Vzhľadom na túto dynamiku je nevyhnutné, aby tvorcovia politík EÚ postupovali opatrne pri riešení problémov, ako je energetická kríza. Vyváženie potreby energetickej bezpečnosti, ekonomickej stability a environmentálnej udržateľnosti si vyžaduje starostlivé plánovanie a koordináciu. Chybné kroky by mohli prehĺbiť ekonomické nerovnosti, podnietiť ďalšiu politickú nestabilitu a narušiť súdržnosť EÚ.

Je potrebný komplexný a vyvážený prístup na riešenie základných príčin zvyšovania cien energií a zároveň na zmiernenie ich vplyvu na zraniteľné skupiny obyvateľstva. To zahŕňa investície do obnoviteľných zdrojov energie, zvyšovanie energetickej účinnosti a diverzifikáciu dovozu energie, aby sa znížila závislosť od akéhokoľvek jedného zdroja alebo regiónu. Okrem toho môže transparentná komunikácia s verejnosťou o nevyhnutnosti a výhodách týchto opatrení pomôcť čeliť populistickým naratívom, ktoré využívajú ekonomické obavy.

Nárast cien energií v EÚ od roku 2022 nielenže zdôraznil zraniteľnosť európskej energetickej infraštruktúry, ale poskytol aj úrodnú pôdu pre populistické strany, aby získali trakciu. Keď sa Európa pohybuje v tomto zložitom prostredí, musí to robiť s jasným pochopením potenciálnych ekonomických a politických dôsledkov. Kľúčom k budúcej odolnosti a jednote EÚ bude zabezpečenie energetickej bezpečnosti a cenovej dostupnosti pri zachovaní sociálnej a politickej stability.

Reklama

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy