Urobte darček € 1 pre Reporter EU Now

RSSprostredie

Prečo si EP želá globálny zákaz #AnimalTesting pre kozmetiku

Prečo si EP želá globálny zákaz #AnimalTesting pre kozmetiku

| Februára 23, 2018

Testovanie kozmetiky na zvieratách je už zakázané v EÚ a teraz poslanci chcú, aby bol zákaz rozšírený na zvyšok sveta. Zákaz EÚ týkajúci sa testovania na kozmetiku na zvieratách Testy na zvieratách pre hotové kozmetické výrobky boli zakázané v EÚ od 2004 a pre kozmetické zložky už od 2009. Pretože 2009 [...]

Pokračovať v čítaní

# Ležatá oblasť: konkrétna miera nádeje a pokroku v krajinách západného Balkánu?

# Ležatá oblasť: konkrétna miera nádeje a pokroku v krajinách západného Balkánu?

| Februára 22, 2018

V pondelok 26 vo februári prišli lídri krajín západného Balkánu do Londýna na každoročnú investičnú konferenciu Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) pre tento región. Tohtoročná konferencia nadväzuje na najnovšiu iniciatívu Európskej únie ("Vierohodná perspektíva rozširovania a posilnená angažovanosť EÚ v oblasti západného Balkánu") s cieľom [...]

Pokračovať v čítaní

#ECJ: Európsky súdny dvor riadi zvýšené prihlásenie sa do poľskej chránenej Białowieża lesa porušuje právo EÚ

#ECJ: Európsky súdny dvor riadi zvýšené prihlásenie sa do poľskej chránenej Białowieża lesa porušuje právo EÚ

| Februára 21, 2018

Európsky súdny dvor včera vydal tlačové vyhlásenie (február 20), v ktorom oznámil, že zvýšená ťažba v poľskom chránenom lese Białowieża porušuje právo EÚ. Stanovisko prichádza po tom, čo Komisia v júli minulého júla začala konanie vo veci porušenia predpisov zastaviť rozsiahle zaznamenávanie problémov, ktoré ohrozujú "integritu" lokality. V komentári k oznámeniu spolupredsedovia [...]

Pokračovať v čítaní

Poslanci vyzývajú na globálny zákaz #AnimalTesting

Poslanci vyzývajú na globálny zákaz #AnimalTesting

| Februára 21, 2018

Výbor pre životné prostredie Európskeho parlamentu prijal uznesenie, v ktorom požaduje celosvetový zákaz testovania na kozmetiku na zvieratách. Testy na kozmetiku na zvieratách boli v EÚ zakázané už od 2009 a bolo nezákonné umiestniť na trh EÚ všetky kozmetické výrobky, ktoré boli testované na zvieratách od marca 2013. Napriek [...]

Pokračovať v čítaní

#EUAuditors publikujú podkladový papier o výrobe veternej a solárnej energie

#EUAuditors publikujú podkladový papier o výrobe veternej a solárnej energie

| Februára 21, 2018

Európsky dvor audítorov uverejnil podkladový materiál o podpore EÚ a členských štátov v oblasti výroby elektrickej energie pre veternú a solárnu fotovoltaiku (PV). Dokumenty na pozadí sa riadia oznámením o auditoch a poskytujú informácie o prebiehajúcich úlohách auditu. Sú zdrojom informácií pre tých, ktorí majú záujem o auditované politiky a / alebo programy. [...]

Pokračovať v čítaní

#CovenantofMayors: Mestá v popredí klimatických opatrení

#CovenantofMayors: Mestá v popredí klimatických opatrení

| Februára 20, 2018

Európski starostovia sa zídu vo štvrtok v Európskom parlamente v Bruseli (február 22), aby diskutovali o iniciatívach na boj proti zmene klímy na miestnej úrovni. Tohtoročná udalosť predstavuje 10 výročie Dohovoru starostov o klímy a energetike, európskej iniciatívy spájajúcej viac ako 7,700 mestá v Európe a mimo nej [...]

Pokračovať v čítaní

Obnoviteľná energia: EÚ má nákladovo efektívny potenciál využívať viac # obnoviteľných zdrojov energie

Obnoviteľná energia: EÚ má nákladovo efektívny potenciál využívať viac # obnoviteľných zdrojov energie

| Februára 19, 2018

Vo februári komisár pre klimatické zmeny a energetiku Miguel Arias Cañete a generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) otvoria v Bruseli novú správu o perspektívach obnoviteľnej energie v Európskej únii. Agentúra pripravila Medzinárodná agentúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) správu, ktorá identifikuje nákladovo efektívne možnosti obnoviteľnej energie vo všetkých [...]

Pokračovať v čítaní