Spojte sa s nami

prostredie

Do platnosti vstupuje nová smernica o environmentálnej kriminalite

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

V pondelok 20. mája nadobudla účinnosť nová smernica o environmentálnej kriminalite. Obsahuje komplexný a aktuálny zoznam trestných činov proti životnému prostrediu, ktoré riešia najzávažnejšie porušenia environmentálnych povinností.

Členské štáty EÚ budú musieť zabezpečiť, aby tieto porušenia v ich vnútroštátnom práve predstavovali trestné činy. Nová smernica tiež zavádza niekoľko nových kategórií trestných činov, ako je nezákonná recyklácia lodí, nezákonný odber vody, závažné porušenia právnych predpisov EÚ o chemikáliách a ortuti, závažné porušenia týkajúce sa zaobchádzania s fluórovanými skleníkovými plynmi a závažné porušenia právnych predpisov o inváznych cudzích druhoch.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy