Spojte sa s nami

Zmena podnebia

Zmena klímy: Lepšie využívanie lesov EÚ ako zachytávačov uhlíka  

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Zistite, ako chce EÚ využiť silu lesov na absorbovanie CO2 v boji proti zmene klímy a ešte viac znížiť svoju uhlíkovú stopu prostredníctvom našej infografiky, Spoločnosť.

EÚ spustila niekoľko iniciatívy na zníženie emisií. Keďže lesy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zachytávaní oxidu uhličitého z atmosféry, ktorý by inak prispel ku globálnemu otepľovaniu, EÚ pracuje na pravidlách na zvýšenie svojich zachytávačov uhlíka.

Parlament hlasoval za an aktualizácia pravidiel upravujúcich využívanie pôdy, zmenu využívania pôdy a lesné hospodárstvo (LULUCF) 8. júna.

Čítajte ďalej a zistite kľúčové fakty a čísla o lesoch v krajinách EÚ a o tom, čo Parlament navrhuje na posilnenie ich schopnosti zachytávať oxid uhličitý z atmosféry.

Význam lesov v EÚ: kľúčové fakty

Lesy EÚ každoročne absorbujú ekvivalent 7 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

EÚ sa môže pochváliť 159 miliónmi hektárov lesov, ktoré pokrývajú 43.5 % jej pôdy. Pokrytie lesov sa môže v jednotlivých krajinách EÚ značne líšiť, od niečo vyše 10 % na Malte po takmer 70 % vo Fínsku.

Okrem toho, že lesy slúžia ako zásobníky uhlíka, poskytujú množstvo ekosystémových služieb: pomáhajú chrániť pôdu pred eróziou, tvoria súčasť vodného cyklu, chránia biodiverzitu tým, že poskytujú biotop pre mnohé druhy, a regulujú miestnu klímu.

Infografika o lesoch v EÚ
Lesy zaberajú 43.3 % pôdy EÚ  

Ktorého odvetvia sa táto legislatíva týka?

Revidované plány sa týkajú sektora využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva, ktorý zahŕňa najmä lesnú pôdu a poľnohospodársku pôdu, ako aj pôdu, ktorej využitie sa zmenilo alebo z jedného z týchto spôsobov využitia.

Toto odvetvie emituje skleníkové plyny. Napríklad prostredníctvom zmien vo využívaní pôdy, najmä ak sa lesy využívajú na niečo iné, ako je orná pôda, pri kosení stromov alebo z dôvodu hospodárskych zvierat na poľnohospodárskej pôde.

Je to však zároveň jediný sektor, ktorý dokáže odstraňovať CO2 z atmosféry, a to najmä prostredníctvom lesov.

Na čo sa Parlament zasadzuje?

Poslanci chcú zvýšiť prirodzené zachytávače uhlíka v EÚ, napríklad obnovou mokradí a rašelinísk, výsadbou nových lesov a zastavením odlesňovania. To by viedlo k ešte väčšiemu zníženiu emisií EÚ, ako je 55 % cieľ stanovený na rok 2030.

Návrh Európskej komisie na zahrnutie emisií iných ako CO2 z poľnohospodárstva do sektora využívania pôdy nezískal podporu od poslancov EP, ktorí si myslia, že odstraňovanie prostredníctvom zachytávačov uhlíka, ktoré je svojou povahou nestále a krehké, by sa nemalo používať na kompenzáciu iných emisií. Prioritou by malo zostať drastické zníženie emisií z iných sektorov.

Parlament chce, aby Komisia od roku 2 na každých päť rokov stanovila pre krajiny EÚ špecifické ciele pre absorpciu CO2035 v sektore využívania pôdy, zmien využívania pôdy a lesného hospodárstva.

Poslanci tiež navrhujú umožniť členským štátom väčšiu flexibilitu pri dosahovaní cieľov, ak ich postihli prírodné nepokoje, ako sú lesné požiare, škodcovia alebo búrky.

Úsilie EÚ o zníženie emisií skleníkových plynov

Reklama

Revízia pravidiel využívania pôdy a lesného hospodárstva je súčasťou balíka Fit for 55, ktorého cieľom je dosiahnuť cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % do roku 2030, ako je stanovené v Zákon o klíme.

Ďalšie právne predpisy v balíku zahŕňajú okrem iného návrhy na obchodovanie s emisiami, zdieľanie úsilia medzi krajinami EÚ, emisií, obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti.

Zistite viac 

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy