Spojte sa s nami

Emisie CO2

Únik uhlíka: Zabráňte firmám v vyhýbaní sa emisným pravidlám 

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Poslanci Európskeho parlamentu požadujú ambicióznejší uhlíkový poplatok na dovážaný tovar, aby zabránili spoločnostiam pohybovať sa mimo EÚ, aby sa vyhli emisným normám, čo je prax známa ako únik uhlíka, Spoločnosť.

Keďže sa európsky priemysel snaží zotaviť z krízy COVID-19 a dôsledkov vojny na Ukrajine, EÚ sa snaží dodržať svoje záväzky v oblasti klímy a zároveň zachovať pracovné miesta a výrobné reťazce doma.

Približne 27 % celosvetových emisií CO2 zo spaľovania palív pochádza z medzinárodne obchodovaného tovaru a emisie z dovozu do EÚ sa zvýšili, čo podkopáva jej úsilie v oblasti klímy.

Zistite, ako plán obnovy EÚ uprednostňuje vytvorenie udržateľnej a klimaticky neutrálnej Európy.

Poplatok za uhlík v EÚ s cieľom zabrániť úniku uhlíka

Úsilie EÚ o zníženie svojej uhlíkovej stopy v rámci European Green Deal a stať sa udržateľne odolnými a klimaticky neutrálne do roku 2050, by mohli podkopať krajiny, ktoré sú menej ambiciózne v oblasti klímy. Na zmiernenie tohto problému Európska komisia navrhla a Mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc (CBAM) v júli 2021, ktorá by uplatňovala uhlíkovú daň na dovoz určitého tovaru z krajín mimo EÚ.

Tento mechanizmus je tiež súčasťou série zákonov, ktoré sa upravujú v rámci Vhodné pre balík 55 v roku 2030 splniť európsky klimatický zákon prostredníctvom zníženia emisií skleníkových plynov aspoň o 55 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Ako by fungovala európska uhlíková daň?  

  • Ak výrobky pochádzajú z krajín, ktoré majú menej ambiciózne pravidlá ako EÚ, uplatní sa poplatok, ktorý zabezpečí, že dovoz nebude lacnejší ako ekvivalentný výrobok z EÚ. 

Vzhľadom na riziko, že viac znečisťujúce odvetvia presunú výrobu do krajín s voľnejšími obmedzeniami emisií skleníkových plynov, sa ceny uhlíka považujú za zásadný doplnok k existujúcemu systému emisných kvót EÚ, systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Čo je únik uhlíka?  

Reklama
  • Únik uhlíka je presun priemyselných odvetví emitujúcich skleníkové plyny mimo EÚ s cieľom vyhnúť sa prísnejším normám. Keďže sa tým problém jednoducho presúva inam, poslanci sa chcú problému vyhnúť prostredníctvom tohto nového nástroja na únik uhlíka 

Existujúce opatrenia v oblasti tvorby cien uhlíka v EÚ

V rámci súčasného systému obchodovania s emisiami (ETS), ktorý poskytuje finančné stimuly na znižovanie emisií, musia elektrárne a priemyselné odvetvia vlastniť povolenie pre každú tonu CO2, ktorú vyprodukujú. Cena týchto povolení je ovplyvňovaná dopytom a ponukou. V dôsledku poslednej hospodárskej krízy klesol dopyt po povoleniach a klesla aj ich cena, ktorá je taká nízka, že odrádza spoločnosti od investícií do zelených technológií. S cieľom vyriešiť tento problém, EÚ zreformuje ETS - ako sa predpokladá v balíku Fit for 55.

Čo požaduje Parlament

V správe, ktorú výbor pre životné prostredie prijal 17. mája, Poslanci žiadajú, aby sa mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc rozšíril na viac produktovvrátane hliníka, vodíka a chemikálií a na pokrytie takzvaných nepriamych emisií z elektriny používanej vo výrobe. Chcú tiež, aby sa mechanizmus zaviedol rýchlejšie, od 1. januára 2023, s dvojročným prechodným obdobím a aby sa do roku 2030 rozšíril na všetky sektory ETS.

Do roku 2020 by sa mal mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc vzťahovať na energeticky a energeticky náročné priemyselné odvetvia, ktoré predstavujú 94 % priemyselných emisií EÚ a stále dostávajú značné bezplatné kvóty, uvádzajú poslanci. Títo bezplatné kvóty by sa mali do roku 2030 postupne zrušiť kedy by mal mechanizmus plne pokrývať chránené priemyselné odvetvia. 

Poslanci podporujú návrh Komisie použiť výnosy z predaja mechanizmov ako nové vlastné zdroje pre Rozpočet EÚ.

Okrem toho by sa do najmenej rozvinutých krajín mala nasmerovať aspoň finančná hodnota ekvivalentná príjmom generovaným mechanizmom, aby sa im pomohlo pri dekarbonizácii ich výrobného priemyslu.

Správa tiež požaduje centralizovaný orgán EÚ pre mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc, a nie jeden v každej krajine EÚ.

Poslanci budú o správe hlasovať na plenárnom zasadnutí 6. až 9. júna.

Ďalšie informácie o reakcie EÚ na zmenu podnebia a jeho úloha v medzinárodné rokovania o klíme.

Zistite viac 

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy