Spojte sa s nami

Uhlíkové drezy

Komisia prijme podrobné pravidlá podávania správ pre prechodnú fázu mechanizmu na úpravu uhlíkových hraníc

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Európska komisia prijala pravidlá, ktorými sa riadi implementácia mechanizmu na úpravu uhlíkových hraníc (CBAM) počas jeho prechodnej fázy, ktorá sa začína 1. októbra tohto roku a potrvá do konca roku 2025.

vykonávacie nariadenie podrobne uvádza prechodné oznamovacie povinnosti pre dovozcov tovaru CBAM do EÚ, ako aj prechodnú metodiku výpočtu zabudovaných emisií uvoľnených počas výrobného procesu tovaru CBAM.

V prechodnej fáze CBAM budú musieť obchodníci podávať správy len o emisiách obsiahnutých v ich dovoze, ktorý podlieha mechanizmu, bez toho, aby platili akúkoľvek finančnú úpravu. Podnikom to poskytne dostatočný čas na prípravu predvídateľným spôsobom a zároveň umožní doladiť konečnú metodiku do roku 2026.

S cieľom pomôcť dovozcom aj výrobcom z tretích krajín Komisia tiež zverejnila vedenie pre dovozcov z EÚ a zariadenia mimo EÚ o praktickom vykonávaní nových pravidiel. Zároveň sa v súčasnosti vyvíjajú špecializované IT nástroje, ktoré pomôžu dovozcom vykonávať a nahlasovať tieto výpočty, ako aj školiace materiály, webináre a návody na podporu podnikov, keď sa začne prechodný mechanizmus. Zatiaľ čo dovozcovia budú požiadaní, aby zbierali údaje za štvrtý štvrťrok od 1. októbra 2023, ich prvú správu bude potrebné predložiť do 31. januára 2024.

Pred jeho prijatím Komisiou bolo vykonávacie nariadenie zverejnené konzultácie a následne bol schválený výborom CBAM, zloženým zo zástupcov členských krajín EÚ. Jeden z ústredných pilierov ambicióznosti EÚ Vhodné pre Agendu 55CBAM je prelomovým nástrojom EÚ na boj proti úniku uhlíka. K úniku uhlíka dochádza, keď spoločnosti so sídlom v EÚ presúvajú produkciu náročnú na uhlík do zahraničia, aby využili nižšie normy, alebo keď sú výrobky z EÚ nahradené dovozom s vyšším obsahom uhlíka, čo zase podkopáva naše opatrenia v oblasti klímy.

Viac informácií

Mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc (CBAM)

Reklama

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.
Reklama

Trendy