Spojte sa s nami

koronavírus

EMA dostáva žiadosť o podmienečné povolenie na uvedenie vakcíny COVID-19 na trh vakcíny AstraZeneca

uverejnené

on

EMA prijala žiadosť o podmienečné povolenie na uvedenie na trh (CMA) pre vakcínu COVID-19 vyvinutú spoločnosťou AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou. Hodnotenie vakcíny známej ako vakcína COVID-19 AstraZeneca bude prebiehať podľa zrýchlenej časovej osi. Stanovisko k povolenie na uvedenie na trh by mohli byť vydané do 29. januára počas zasadnutia vedeckého výboru EMA pre humánne lieky (CHMP), za predpokladu, že predložené údaje o kvalite, bezpečnosti a účinnosť vakcíny sú dostatočne spoľahlivé a úplné a že sú okamžite potrebné ďalšie informácie potrebné na dokončenie posúdenia.

Takýto krátky časový rámec na vyhodnotenie je možný len preto, že EMA už preskúmala niektoré údaje o vakcíne v priebehu priebežná kontrola. Počas tejto fázy EMA vyhodnotila údaje z laboratórnych štúdií (neklinické údaje), údaje o kvalite vakcíny (o jej zložkách a spôsobe výroby) a niektoré dôkazy o bezpečnosti a účinnosť zo súhrnnej analýzy predbežných klinických údajov zo štyroch prebiehajúcich klinických štúdiách vo Veľkej Británii, Brazílii a Južnej Afrike. Ďalšie vedecké informácie o otázkach týkajúcich sa kvality, bezpečnosti a účinnosť vakcíny poskytla spoločnosť tiež na žiadosť spoločnosti CHMP a v súčasnosti sa posudzuje.

Počas preskúmania a počas celej pandémie je EMA a jej vedecké výbory podporované Pracovná skupina pre pandémiu EOV COVID-19, skupina združujúca odborníkov z celého sveta Európska sieť na reguláciu liekov uľahčiť rýchle a koordinované regulačné opatrenia týkajúce sa liekov a očkovacích látok pre COVID-19.

Čo je to podmienečné povolenie na uvedenie na trh?

Legislatíva EÚ to predpokladá podmienečné povolenie na uvedenie na trh (CMA) sa používa ako zrýchlený postup autorizácie na urýchlenie schválenia liečby a vakcín počas mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdravia. CMA umožňujú povoľovanie liekov, ktoré uspokojujú nenaplnené lekárske potreby, na základe menej úplných údajov, ako sú bežne požadované. To sa stane, ak prínos okamžitej dostupnosti lieku alebo očkovacej látky pre pacientov preváži riziko spojené so skutočnosťou, že ešte nie sú k dispozícii všetky údaje. Údaje však musia preukázať, že prínos lieku alebo očkovacej látky preváži akékoľvek riziká. CMA zaručuje, že schválený liek alebo vakcína spĺňa prísne bezpečnostné normy EÚ, účinnosť a kvalita a je vyrábaný a kontrolovaný v schválených, certifikovaných zariadeniach v súlade s vysokými farmaceutickými štandardmi, ktoré sú kompatibilné s rozsiahlou komercializáciou. Po udelení CMA musia spoločnosti poskytnúť ďalšie údaje z prebiehajúcich alebo nových štúdií v rámci vopred stanovených lehôt, aby potvrdili, že výhody naďalej prevažujú nad rizikami.

Čo sa môže stať ďalej?

Ak agentúra EMA dospeje k záveru, že výhody vakcíny prevyšujú jej riziká pri ochrane pred COVID ‑ 19, odporučí udeliť podmienečné povolenie na uvedenie na trh. Európska komisia potom urýchli svoj rozhodovací proces s cieľom udeliť a podmienečné povolenie na uvedenie na trh platné vo všetkých členských štátoch EÚ a EHP do niekoľkých dní.

Pokiaľ ide o všetky lieky, orgány EÚ neustále zhromažďujú a prehodnocujú nové informácie o liekoch, ktoré sú už na trhu, a v prípade potreby prijímajú príslušné opatrenia. V súlade s Plán monitorovania bezpečnosti EÚ pre vakcíny COVID-19, monitorovanie bude prebiehať častejšie a bude zahŕňať činnosti, ktoré sa špecificky týkajú vakcín COVID-19. Spoločnosti napríklad budú poskytovať pravidelné správy o bezpečnosti okrem pravidelných aktualizácií vyžadovaných právnymi predpismi a uskutočňovať štúdie na sledovanie bezpečnosti a účinnosti vakcín COVID-19 po ich povolení.

Tieto opatrenia umožnia regulačným orgánom rýchlo posúdiť údaje pochádzajúce z rôznych zdrojov a v prípade potreby prijať príslušné regulačné opatrenia na ochranu verejného zdravia.

Základné fakty o vakcínach COVID-19 a ďalšie informácie o ako sa tieto vakcíny vyvíjajú, povoľujú a monitorujú v EÚ možno nájsť na webovej stránke EMA.

Ako sa očakáva, že vakcína bude účinkovať?

Očakáva sa, že vakcína COVID-19 AstraZeneca bude pripravovať telo na obranu pred infekciou koronavírusom SARS-CoV-2. Tento vírus využíva na svojom vonkajšom povrchu proteíny, ktoré sa nazývajú spike proteíny, na vstup do buniek tela a na vyvolanie choroby.

Vakcína COVID-19 AstraZeneca sa skladá z iného vírusu (z rodiny adenovírusov), ktorý bol upravený tak, aby obsahoval gén na tvorbu spike proteínu SARS-CoV-2. Samotný adenovírus sa nemôže množiť a nespôsobuje choroby. Po podaní vakcína dodáva gén SARS-CoV-2 do buniek v tele. Bunky použijú tento gén na produkciu spike proteínu. Imunitný systém človeka bude s týmto špičkovým proteínom zaobchádzať ako s cudzím a bude proti nemu vytvárať prirodzené obranné látky - protilátky a T bunky. Ak neskôr očkovaná osoba príde do styku s SARS-CoV-2, imunitný systém rozpozná vírus a je pripravený na jeho napadnutie: protilátky a T bunky môžu spolupracovať na usmrtení vírusu, zabrániť jeho vstupu do tela bunky a ničia infikované bunky, čím pomáhajú chrániť pred COVID-19.

koronavírus

Očkovanie proti vírusu COVID-19: Je potrebná väčšia solidarita a transparentnosť 

uverejnené

on

Poslanci podporili spoločný prístup EÚ k boju proti COVID-19 a počas diskusie o zavedení vakcín a stratégii EÚ pre vakcíny požadovali väčšiu jednotu a jasnosť.

Počas plenárnej rozpravy 19. januára o stratégii EÚ proti očkovaniu Covid-19 väčšina poslancov EP vyjadrila podporu spoločnému prístupu EÚ, ktorý zabezpečil rýchly vývoj a prístup k bezpečným vakcínam. Žiadali však ešte väčšiu solidaritu, pokiaľ ide o očkovanie a transparentnosť zmlúv s farmaceutickými spoločnosťami.

Esther de Lange (EPP, Holandsko) uviedol: „Iba väčšia transparentnosť môže zbaviť širokého vnímania - či už je to oprávnené alebo nie -, že ľuďom v tomto (farmaceutickom) priemysle sa často až príliš často dáva zisk.“ Pochválila spoločný nákup vakcín v EÚ, ktorý viedol k silnejšej vyjednávacej pozícii, ako by dosiahli jednotlivé krajiny EÚ: „To znamená viac vakcín za lepšiu cenu a za lepších podmienok. Ukazuje to, čo môže Európa urobiť, keď budeme jednotní. Môžeme pomôcť zachrániť životy. “

Iratxe García Pérez (S&D, Španielsko) varovala pred „zdravotným nacionalizmom“, ktorý by mohol narušiť spoluprácu v oblasti vakcín v Európe. Odpoveď podľa nej predstavuje solidarita a jednota: „Ak dokážeme udržať jednotu a spravodlivé rozdelenie vakcín v členských štátoch, máme dôvody domnievať sa, že do leta bude zaočkovaných 380 miliónov európskych občanov. Toto je vedecký a zdravotný výkon, ktorý nemožno pokaziť paralelnými zmluvami a priamymi nákupmi. “Dodala:„ Hovorme jedným hlasom, aby nám najväčšia očkovacia kampaň v histórii priniesla nádej v roku 2021. “

„Čo robíme presne na zvýšenie rýchlosti podávania vakcín v celej EÚ?“ spýtal sa Dacian Cioloș (Renew, Rumunsko). "Viem, že je to závod s časom, ale v tomto závode nemôžeme zabudnúť na to, že máme zodpovednosť robiť veci úplne transparentne, zodpovednosť za to, aby si naši občania získali ich dôveru." Táto dôvera je do značnej miery to, od čoho závisí očkovacia kampaň. ““

Joëlle Mélin (ID, Francúzsko) uviedol, že rokovania o zmluvách o očkovaní neboli transparentné. „Teraz sme vo fáze distribúcie a zisťujeme, že od farmaceutických spoločností existuje nedostatok a nesplnené sľuby,“ dodala.

Philippe Lamberts (Zelení / EFA) hovorila aj o potrebe transparentnosti a skutočnosti, že Európska komisia tajila zmluvy s laboratóriami: „Táto nepriehľadnosť je urážkou demokracie. V každej jednej zmluve musí kupujúci vedieť, čo kupuje za akých podmienok a za akú cenu. “ Hovoril tiež o možných otázkach zodpovednosti: „Je nevyhnutné vedieť, kto bude niesť zodpovednosť, ak by došlo k negatívnym vedľajším účinkom očkovania - boli by to verejní činitelia, alebo by to boli výrobcovia drog? Netušíme. “

Joanna Kopcińska (ECR, Poľsko) uviedol, že rozhodnutie pre spoločnú stratégiu očkovania bolo správne: „Potrebujeme zastrešujúcu stratégiu a samozrejme skepticizmus má veľa spoločného s obavou, že očkovanie postupuje pomaly, dodanie je možno neskoro a zmluvy sú uzavreté. nie transparentné. “Vyzvala na systematické aktualizovanie liečebných stratégií a príslušné informačné kampane, ktoré sa dostanú ku každému.

Marc Botenga (Ľavica, Belgicko) vyzval na väčšiu transparentnosť zmlúv a zodpovednosť farmaceutických spoločností. Kritizoval nerovnomerný prístup k očkovacím látkam na celom svete, a upozorňuje, že chudobnejšie regióny majú ťažkosti so zabezpečením dostatku očkovacích látok. "Z tejto pandémie nemusí byť žiadny zisk a určite nechceme segregáciu pri očkovaní."

Plenárna diskusia o globálnej stratégii EÚ pre očkovanie proti Covid-19 Niektorí rečníci počas debaty o očkovaní vakcínou COVID-19  

Komisárka pre zdravie Stella Kyriakides ubezpečila poslancov, že ich výzvy na transparentnosť boli vyslyšané. Privítala skutočnosť, že prvý z dodávateľov očkovacích látok súhlasil so sprístupnením textu svojej zmluvy, a uviedla, že Komisia sa snaží dosiahnuť, aby tak urobili aj ostatní výrobcovia.

Kyriakides uviedla, že očakáva v najbližších mesiacoch viac žiadostí o povolenie vakcín. Zdôraznila dôležitosť globálneho prístupu: „Žiadna krajina nebude bezpečná a žiadne hospodárstvo sa skutočne neobnoví, kým nebude vírus pod kontrolou na všetkých kontinentoch.“ Hovorila tiež o Covaxe - globálnom nástroji na zabezpečenie spravodlivého a univerzálneho prístupu k Covid- 19 vakcín, ktoré EÚ pomohla ustanoviť - ktorej cieľom je do konca roku 2021 kúpiť dve miliardy dávok, z toho viac ako 1.3 miliardy pre krajiny s nízkym a stredným príjmom.

Ana Paula Zacarias, portugalská ministerka zahraničných vecí, ktorá hovorila v mene Rady, uviedla, že spoločný prístup EÚ, ktorý urýchlil proces vývoja, povoľovania a zabezpečenia prístupu k očkovacím látkam, musí naďalej zabezpečovať dostupnosť a efektivitu zavedenie vakcín vo všetkých členských štátoch.

Zacarias uviedol, že je ešte potrebné vyriešiť niekoľko otázok, vrátane formátu a úlohy očkovacieho osvedčenia, spoločného prístupu k použitiu a validácii rýchlych testov na antigén a vzájomného uznávania výsledkov testov COVID-19.

Pozadie: Závod o vakcíny

Od samého začiatku vypuknutia koronavírusu Európsky parlament pozorne sledoval proces výskumu a vývoja vakcín. EÚ koordinovala spoločné úsilie na zabezpečenie rýchleho zavedenia vakcín proti tejto chorobe prostredníctvom mobilizácia stoviek miliónov EUR na výskumné projekty a pružnejšie postupy. Parlament schválil dočasnú výnimku z určitých pravidiel pre klinické skúšky do roku XNUMX umožniť rýchlejší vývoj vakcín.

Poslanci vo výbore pre zdravie opakovane zdôrazňovali potrebu dôvery verejnosti vo vakcíny a dôležitosť boja proti dezinformáciám a požiadali o viac transparentnosť zmlúv o vakcínach, povolenie a nasadenie v EÚ.

Pod Stratégia vakcín EÚ Komisia, ktorá sa začala v júni 2020, rokovala a uzavrela predbežné dohody o nákupe s vývojármi vakcín v mene krajín EÚ; EÚ kryje časť nákladov, ktoré znášajú výrobcovia výmenou za právo nakupovať konkrétne množstvo dávok vakcíny v danom časovom rámci a za danú cenu, hneď ako dostanú povolenie na uvedenie na trh. Zatiaľ je uzavretých šesť zmlúv s farmaceutickými spoločnosťami.

Po vedeckom vyhodnotení a pozitívnom odporúčaní Európska agentúra pre lieky, Európska komisia 19. decembra 21 vydala podmienečné povolenie na uvedenie prvej vakcíny proti vakcíne Covid-2020 vyvinutej spoločnosťami BioNTech a Pfizer na trh. Očkovanie v celej EÚ začalo krátko potom, 27. decembra. 6. januára 2021 bolo vakcíne Moderna udelené podmienečné povolenie na uvedenie na trh. Vakcína vyvinutá spoločnosťou AstraZeneca mohla byť povolená do konca januára.

Pokračovať v čítaní

koronavírus

Vedúci predstavitelia EÚ zvážia cestovné obrubníky nad obavami z variantu vírusu

uverejnené

on

By

Vedúci predstavitelia Európskej únie sa vo štvrtok (21. januára) usilovali čeliť rastúcim výzvam pandémie koronavírusov vrátane zvýšených výziev na obmedzenie cestovania a sprísnenie hraničných kontrol tak, aby obsahovali viac infekčných variantov choroby, píše .

Nemecká kancelárka Angela Merkelová pred večernou videokonferenciou lídrov uviedla, že európske krajiny musia brať novú mutáciu nájdenú v Británii vážne, aby sa vyhli tretej vlne.

"Nemôžeme vylúčiť uzavretie hraníc, ale chceme im zabrániť prostredníctvom spolupráce v rámci Európskej únie," povedala na tlačovej konferencii v Berlíne.

Vedúci predstavitelia, ktorí majú úplnú kontrolu nad svojimi vlastnými hranicami, rokovali o testovacích protokoloch pre cezhraničných dochádzajúcich.

Alexander De Croo, predseda belgickej vlády, kde je počet obyvateľov na obyvateľa nižší ako u susedov, uviedol, že požiada ostatných vedúcich predstaviteľov EÚ, aby zastavili nepodstatné cestovanie, napríklad cestovný ruch.

"Najmenšia iskra by mohla tlačiť postavy späť hore." Musíme si chrániť našu dobrú pozíciu, “povedal vysielateľovi VRT.

Šéfovia inštitúcií EÚ vyzvali vodcov, aby zachovali jednotu a zintenzívnili testovanie a očkovanie, hoci Merkelová uviedla, že neočakáva, že na stretnutí od 6 h (1700 h SEČ), ktoré je deviateho druhu od začiatku pandémie, nebudú prijaté žiadne formálne rozhodnutia. .

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen v stredu uviedla, že plošné uzatváranie hraníc nemá zmysel a nie je také účinné ako cielené opatrenia.

Luxemburský minister zahraničia Jean Asselborn, ktorého krajina sa spolieha na dochádzajúcich od svojich susedov, pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk uviedol, že uzavretie hraníc je zlé v roku 2020 a stále v roku 2021.

Exekutíva EÚ tiež žiada, aby sa členské štáty dohodli na spoločnom postupe k očkovacím listom do konca januára. Certifikát z Estónska by bol napríklad prijatý v Portugalsku.

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis minulý týždeň vyslovil myšlienku, že by mohli pomôcť pri obnovení cezhraničného cestovania. Španielsko presadzuje túto myšlienku v rámci EÚ a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), uviedol vo štvrtok jeho minister zahraničných vecí.

Diplomati EÚ uviedli, že je to predčasné, pretože zatiaľ nie je jasné, či by očkovaní ľudia mohli vírus prenášať na ostatných.

"Pokiaľ ide o tretie krajiny (mimo EÚ), potom by ste sa mali zamyslieť nad tým, či prijať ruské alebo čínske vakcíny," dodal jeden.

Pokračovať v čítaní

koronavírus

Na spomalenie šírenia mutácie COVID je potrebné predĺžené uzamknutie - Merkelová

uverejnené

on

By

Kancelárka Angela Merkelová (na snímke) vo štvrtok (21. januára) obhájil rozhodnutie o predĺžení tvrdej výluky v Nemecku o dva týždne do polovice februára s tým, že je potrebné spomaliť nový a agresívnejší variant koronavírusu, píšu Thomas Escritt a Riham Alkousaa.

Na svojom vystúpení na tlačovej konferencii Merkelová uviedla, že zatiaľ čo obmedzenia ukazujú výsledky v podobe menšieho počtu nových infekcií, bolo by chybou zmierniť obrubníky, pretože mutácia bola identifikovaná v Nemecku.

"Naše úsilie čelí hrozbe a táto hrozba je teraz zreteľnejšia ako na začiatku roka, jedná sa o mutáciu vírusu," uviedla Merkelová.

"Zistenia ukazujú, že zmutovaný vírus je oveľa infekčnejší ako ten, ktorý máme už rok, a to je hlavný dôvod agresívneho nárastu infekcií v Anglicku a Írsku."

Merkelová uviedla, že mutácia v Nemecku stále nie je dominantná a že iba opatrný prístup môže zabrániť agresívnemu nárastu denných nových infekcií spôsobených novým variantom, ktorý bol prvýkrát identifikovaný v Anglicku.

Nemecko, ktoré je uzamknuté od začiatku novembra, hlásilo vo štvrtok viac ako 1,000 20,000 úmrtí a viac ako 14 XNUMX nových infekcií. Merkelová a vodcovia štátov sa v utorok dohodli na predĺžení tvrdého blokovania, vďaka ktorému budú školy, reštaurácie a všetky nepodstatné podniky zatvorené až do XNUMX. februára.

"Táto mutácia bola identifikovaná v Nemecku, ale nie je dominantná, aspoň zatiaľ nie," uviedla Merkelová. "Stále musíme brať hrozbu, ktorú predstavuje táto mutácia, veľmi vážne." Musíme čo najviac spomaliť šírenie tejto mutácie. “

Dodala: „Nemôžeme čakať, až nás táto hrozba zasiahne, čo znamená agresívny nárast infekcií, ktorý by bol príliš neskoro na to, aby zabránil tretej vlne pandémie. Stále tomu môžeme zabrániť. Stále máme nejaký čas. “

Merkelová uviedla, že vakcíny je možné prispôsobiť novým variantom vírusu a Nemecko by malo byť schopné zaočkovať všetkých do konca leta.

Pokračovať v čítaní
Reklama

cvrlikání

facebook

Trendy