#China: Spoločne môžeme niečo zmeniť

| Môže 13, 2017 | 0 Komentáre

Fórum pre opasok a cesty pre medzinárodnú spoluprácu, ktoré sa bude konať v nedeľu a pondelok v Pekingu, sa zúčastní niekoľko úradníkov, vedcov, podnikateľov z viac ako 1,500-ov a zástupcov z viac ako 130-ových medzinárodných organizácií. Z hláv štátov a vlád 70, ktorí sa zúčastnia na fóre, je niekoľko z Európy. Fóra sa zúčastní aj podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen, píše China Daily.

V čase, keď je globálne hospodárske oživenie stále pomalé, obchod a investície sú naďalej slabé a rast je nestabilný, fórum ponúka vynikajúcu príležitosť na preskúmanie ziskov a, čo je dôležitejšie, na vybudovanie užšieho a silnejšieho partnerstva.

Čína a Európska únia zdieľajú veľa spoločného pri uskutočňovaní spoločného rastu, rozvoja a prepojiteľnosti, a to aj prostredníctvom iniciatívy Belt and Road Initiative, a doteraz dosiahli hrdú povesť.

Na 17. Samite Čína - EÚ v 2015 sa Čína a EÚ dohodli na synergii iniciatívy a investičného plánu pre Európu. Čína a niektoré krajiny EÚ podpísali dohody o medzivládnej spolupráci a zaviedli mechanizmus pracovnej skupiny pre opasky a cesty, aby spoločne pokročili v iniciatíve. Tiež Čína a krajiny 16 v strednej a východnej Európe úzko spolupracovali na zlepšení spolupráce v rámci iniciatívy Belt and Road Initiative a rámca 16 + 1.

Ako konkrétne kroky na podporu plynulého dopravného toku podpísali Čína a EÚ memorandum o porozumení na zriadenie „platformy pripojenia“. Čína zaviedla železničnú nákladnú dopravu do niektorých európskych krajín. A spolupráca v takých oblastiach, ako sú železnice, prístavy, letiská, energetika, doprava a logistika, naberala na obrátkach.

Obe strany tiež spolupracujú na prehĺbení dialógu a spolupráce v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Čína a EÚ sa dohodli na vytvorení spoločného investičného fondu s cieľom vyvinúť praktické finančné cesty pre vzájomne výhodnú spoluprácu. Začiatkom tohto roka sa Čína stala 67. členom Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Pekingské fórum teraz zvýšilo záujem oboch strán o skúmanie potenciálnych oblastí spolupráce s cieľom vytvoriť novú energiu na sledovanie vzájomne prepojeného rozvoja. Tu uvádzam moje návrhy, aby som prispel k prebiehajúcemu úsiliu a rokovaniam.

Po prvé, iniciatíva pre opasky a cesty sa riadi duchom otvorenosti a konštruktívnej spolupráce. Vzhľadom na rastúce protekcionistické a prot globalizačné pocity v mnohých častiach sveta je v našom záujme, aby Čína a EÚ zostali odhodlané voľného obchodu a hospodárskej otvorenosti, transparentného a spravodlivého medzinárodného obchodného režimu a poriadku založeného na pravidlách, a otvoriť trhy, postaviť sa proti protekcionizmu a zabezpečiť väčšiu prepojenosť a hospodársky rozvoj a prosperitu.

Po druhé, iniciatíva je obojstranne výhodná receptúra. Predstava, že tento projekt je navrhnutý tak, aby umožnil Číne prístup na nové trhy, čo bude predstavovať výzvu, ba dokonca „hrozbu“ pre budúcnosť Európy, je nesprávna, pretože zanedbáva nové perspektívy, ktoré prinesie európskej integrácii. Táto iniciatíva, ktorá je otvorená, transparentná, harmonická a inkluzívna, je výzvou pre všetky ekonomiky na trasách Belt a Road, aby vytvorili synergie medzi svojimi rozvojovými stratégiami a iniciatívou, preskúmali spoluprácu a rozdelili výhody projektov.

Po tretie, je čas, aby Čína a EÚ využili nové príležitosti, ktoré táto iniciatíva ponúka. Čína okrem iného chce rozšíriť koordináciu politík a dosiahnuť konsenzus spolupráce prostredníctvom mechanizmu inštitucionalizovaného dialógu, užšie spolupracovať na konkrétnych projektoch v rámci platformy prepojenia medzi Čínou a EÚ, úzko spolupracovať pri hľadaní spôsobov a prostriedkov spoločného financovania a iniciovania projektov a prehĺbiť Čínu. - Dialóg o právnych záležitostiach Európskej únie s cieľom vytvoriť priaznivé prostredie pre podnikanie.

Sme viac ako pripravení pridať novú dimenziu do našej spolupráce s EÚ. Napríklad vzhľadom na to, že Čína transformuje svoj model hospodárskeho rozvoja založený na inováciách a inovácia je naďalej nevyhnutná pre európsku integráciu, mali by sme prehlbujúcu sa spoluprácu v oblasti vedy, techniky a inovácií považovať za našu najvyššiu prioritu.

A po štvrté, dúfame, že na pekinskom fóre a na 19. čínsko-EÚ samite Čína a EÚ vyšlú tento pozitívny odkaz: keďže obe strany, ktoré sú životne dôležité pre udržanie svetového mieru a podporu spoločného rozvoja a spoločného osudu, Čína a EÚ bude niesť spoločnú zodpovednosť za podporu budovania spravodlivejšieho, primeranejšieho a vyváženejšieho systému globálnej správy vecí verejných založeného na otvorenosti, inkluzívnosti a spolupráci prospešnej pre všetkých, a to spolu môžeme zmeniť.

Komentáre

Facebook komentáre

Tagy: , , , ,

kategórie: Frontpage, Čína

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *