Správa Komisie hovorí, že # zamestnanosť a sociálna situácia sa v EÚ naďalej zlepšujú

| Februára 13, 2018

Podporované silným hospodárskym rastom sa zamestnanosť v EÚ zvýšila v treťom štvrťroku 2017 výrazne silnejšie, ako sa očakávalo a podľa najnovšej štvrťročnej správy o vývoji trhu práce je stále sprevádzaná poklesom nezamestnanosti, zamestnanosti a sociálnej situácii v Európe.

Komisárka pre mobilitu pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a prácu Marianne Thyssenová povedala: "Rast je v Európe. Zamestnanosť v EÚ dosahuje najvyššiu úroveň vôbec, pričom viac ako 236 miliónov ľudí pracuje. Pokiaľ ide o nezamestnanosť, neustále klesá. Musíme čo najviac využiť túto hospodársku dynamiku, aby sme občanom poskytli nové a účinnejšie práva, ktoré sme definovali v európskom pilieri sociálnych práv: spravodlivé pracovné podmienky, rovnaký prístup na trh práce a sociálnu ochranu slušné. Teraz musíme zabezpečiť, aby všetci občania a pracovníci mohli mať prospech z tohto pozitívneho vývoja na trhu práce.

"Za viac ako jeden rok sa zamestnanosť v EÚ zvýšila o 1.7%, čo predstavuje milión ľudí 4, 2.7 miliónov z nich v eurozóne. Tento nárast je hlavne podporovaný pracovnými miestami na plný a neurčitý čas. Miera zamestnanosti osôb starších ako 20-64 v EÚ sa v posledných troch rokoch neustále zvyšuje na 72.3% v treťom štvrťroku 2017, čo je najvyššia úroveň. Veľké rozdiely však zostávajú medzi členskými štátmi. Ďalšie ukazovatele trhu práce obsiahnuté v štvrťročnej správe, ako je produktivita práce a finančná situácia európskych domácností, potvrdzujú aj zlepšenie európskeho hospodárstva. "

Ďalšie informácie nájdete v Táto tlačová správa.

Tagy: ,

kategórie: Frontpage, Zamestnanie, EU, EU, Európa 2020 Stratégia, Európska komisia, práva pracovníkov