Vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu #AntonioTajani o ďalšom rozpočte EÚ a vlastných zdrojoch EÚ

| March 16, 2018


V nadväznosti na hlasovanie na plenárnom zasadnutí v marci 14 o dvoch uzneseniach o nadchádzajúcom dlhodobom rozpočte ao vlastných zdrojoch EÚ predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani
(na snímke) vyhlásil: "Naši občania žiadajú efektívnejšiu Európu, ktorá dokáže poskytnúť konkrétne odpovede na bezpečnosť, nezamestnanosť v oblasti migrácie a zmenu klímy. Aby sme to dosiahli, musíme vykonať dôležité zmeny, počnúc ďalším rozpočtom EÚ, ktorý musí odrážať priority európskych národov.

"Dnes Parlament urobil v tomto smere dôležitý krok, pričom označil potrebu väčšieho rozpočtu, nie zaťažením občanov, ale tým, že využil zdroje tých, ktorí v súčasnosti neplatia dane.

"Minimálny cieľ by mal byť 1,3% HDP EÚ. Na jednej strane by sme mali naďalej podporovať sociálnu a územnú súdržnosť, konkurencieschopné poľnohospodárstvo, inovatívny priemysel a boj proti nezamestnanosti mladých ľudí. Na druhej strane je nevyhnutné, aby sme čelili novým núdzovým situáciám prostredníctvom fondu na rozvoj európskej obrany, viac zdrojov na bezpečnosť a hraničnú kontrolu, ako aj na riadenie migračných tokov vrátane Marshallovho plánu pre Afriku.

"Čas na ľahkú rétoriku je u konca. Musíme občanovi vysvetliť, že jedno euro vynaložené na úrovni EÚ v oblasti výskumu, inovácií, bezpečnosti, obrany, hraničnej kontroly alebo rozvoja v Afrike má oveľa väčší multiplikačný účinok ako jedno euro vynaložené na národnej úrovni. Ak by každý členský štát vytvoril svoj vlastný GPS navigačný systém alebo systém pozorovania zeme, konečný účet by bol 20 krát, čo sme vynaložili na Galileo alebo Copernicus. Ak by sme mali dostatok kanadáru alebo vrtuľníkov na európsku civilnú ochranu alebo dostatok hliadkových lodí pre pobrežnú stráž EÚ, mohli by sme čeliť krízam a mimoriadnym situáciám silnejšou rukou a s malými celkovými nákladmi. To isté platí pre inovačné systémy pre bezpečnosť a kybernetickú bezpečnosť, nehovoriac o obrane, kde by európske synergie, normalizácia, úspory z rozsahu a spoločný výskum znamenali miliardy úspor.

"Prínosy programov, ako je program Erasmus, ktorý umožňuje tisíckam študentov študovať v iných krajinách, Cosme, ktorý pomáha MSP byť konkurencieschopnejší, alebo Horizon 2020, ktorý využíva synergie EÚ v oblasti výskumu a inovácií.

"Zvýšenie rozpočtu EÚ by nemalo zaťažovať kapsy daňových poplatníkov. V našom dnešnom uznesení Parlament jednoznačne prikladá svoju váhu za systém vlastných zdrojov, v rámci ktorého platia tí, ktorí využívajú náš vnútorný trh bez toho, aby platili dostatočné dane: daňové raje, digitálne platformy, špekulatívne finančné transakcie ako dovozcovia tovaru pochádzajúci z environmentálneho dampingu. "

Tagy: ,

kategórie: Frontpage, EU, Európsky parlament