#Migration - Komisia poskytuje milión miliónov EUR organizácii #InternationalOrganizationForMigration na poskytovanie podpory, pomoci a vzdelávania detí migrantov v Grécku

| Októbra 12, 2018

Európska komisia poskytla v núdzovej pomoci v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) sumu vo výške 24.1 miliónov na podporu Grécka pri riešení migračných problémov. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) dostane finančné prostriedky na zabezpečenie okamžitého umiestnenia detí migrantov do ochranného prostredia a na získanie vzdelania.

Predovšetkým podporí ubytovanie vhodné pre deti, lekársku a psychologickú podporu, tlmočenie a kultúrnu sprostredkovanie, ako aj poskytovanie potravy pre neplnoleté osoby bez sprievodu 1,200 na gréckych ostrovoch a na pevnine a uľahčiť formálne vzdelávanie poskytovaním dopravných a školských balíčkov.

Financovanie navyše pomôže imigrantom registrovaným za programy dobrovoľného návratu a reintegrácie. Rozhodnutie o financovaní prichádza na viac ako miliardy EUR podpory na financovanie, ktoré Komisia udelila od 1.6 na riešenie migračných problémov v Grécku. V rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) bolo Grécku pridelené € 2015m v núdzovom financovaní, okrem sumy 482.2m, ktorá už bola poskytnutá v rámci týchto prostriedkov pre grécky národný program 561-2014.

Môžete nájsť informačný leták s podrobnými informáciami o finančnej podpore EÚ pre Grécko tu.

Tagy: , ,

kategórie: Frontpage, EU, Európsky program o migrácii, Európska komisia, FRONTEX, Grécko, Prisťahovalectvo, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Mare Nostrum