EÚ mobilizuje 9 miliónov EUR na riešenie potravinovej krízy na Haiti

| Augusta 14, 2019

Európska únia vyčlenila na humanitárnu pomoc v dôsledku zhoršujúcej sa potravinovej a výživovej situácie na Haiti milión EUR 9. Humanitárna pomoc pokryje základné potravinové a výživové potreby viac ako 130,000 ľudí žijúcich v najviac postihnutých oblastiach.

„Pre EÚ nie je humanitárna situácia na Haiti zabudnutou krízou. Sme odhodlaní poskytovať životne dôležitú podporu ľuďom postihnutým potravinovou a výživovou krízou v krajine. Tento balík je doplnkom k miliónom eur 12 prideleným v 2018 na uspokojenie naliehavých potravinových a výživových potrieb Haiťanov, “uviedol komisár pre humanitárnu pomoc a krízové ​​riadenie Christos Stylianides.

Z pridelených finančných prostriedkov budú mať prospech rodiny žijúce v oblastiach najviac postihnutých krízou, ako aj deti trpiace akútnou podvýživou. Vitálna výživová podpora bude poskytnutá aj viac ako 5,000 mladším ako 5 deťom s akútnou podvýživou. EÚ zároveň podporí akcie na posilnenie analýzy potravinovej situácie a zlepšenie kvality humanitárnej reakcie.

V súvislosti s humanitárnou pomocou Európskej komisie sa osobitná pozornosť venuje obetiam zabudnutých kríz, to znamená vážnym a dlhotrvajúcim humanitárnym krízam, v ktorých postihnuté obyvateľstvo nedostáva dostatočnú medzinárodnú pomoc, ako je to na Haiti. Haiti je s miliónmi EUR 404 pridelenými od roku 1994 hlavným príjemcom humanitárnej pomoci od Európskej komisie v Latinskej Amerike a Karibiku.

K dispozícii je tlačová správa tu.

Komentáre

Facebook komentáre

Tagy: , , ,

kategórie: Frontpage, EU, Európska komisia, Humanitárna pomoc, Humanitárne financovanie, Svet

Komentáre sú uzavreté.