# EUCitizens - Aká je spokojnosť ľudí so svojimi životmi?

| Novembra 8, 2019

„Ako celkovo ste spokojný so svojím dnešným životom?“ Opýtali sa ľudia z celej Európskej únie (EÚ). Spokojnosť so životom predstavuje spôsob, akým respondent hodnotí svoj život ako celok. Na stupnici od 0 („vôbec nie spokojní“) do 10 („úplne spokojná“) bola priemerná (priemerná) životná spokojnosť obyvateľov EÚ vo veku 16 a viac 7.3 v 2018, čo je nárast v porovnaní s 7.0 v 2013.

Od 2013 sa zvýšila aj priemerná úroveň spokojnosti s finančnou situáciou ich vlastnej domácnosti v EÚ, z 6.0 v 2013 na 6.5 v 2018, zatiaľ čo priemerná spokojnosť s osobnými vzťahmi zostala takmer stabilná, 7.8 v 2013 a 7.9 v 2018. Eurostat, štatistický úrad Európskej únie, uverejňuje výber subjektívnych ukazovateľov dobrých životných podmienok ľudí v Európe. Podrobný článok je k dispozícii na webovej stránke Eurostatu.

Najvyššia spokojnosť so životom vo Fínsku a Rakúsku, najnižšia v Bulharsku V prípade 2018 sa priemerná spokojnosť so životom meraná na stupnici od 0 do 10 výrazne líšila medzi členskými štátmi EÚ. S priemerným priemerom 8.1u boli obyvatelia Fínska najviac spokojní so svojimi životmi v EÚ, tesne za nimi nasledovali obyvatelia v Rakúsku (8.0), Dánsku, Poľsku a Švédsku (všetky 7.8). Na opačnej strane škály boli obyvatelia Bulharska (5.4) zďaleka najmenej spokojní, nasledovali obyvatelia Chorvátska (6.3), Grécka a Litvy (obidva 6.4), Maďarska (6.5), Lotyšska a Portugalska (obidva 6.7). ,

Medzi členskými štátmi, pre ktoré sú dostupné údaje 2018, sa priemerná spokojnosť so životom zvýšila od 2013 v členských štátoch 19. Najvyšší nárast bol zaznamenaný na Cypre (z 6.2 v 2013 na 7.1 v 2018 alebo + 0.9), Bulharsku (+ 0.6), Česku, Estónsku, Poľsku a Portugalsku (všetky + 0.5). V porovnaní s 2013om sa priemerná spokojnosť so životom nezmenila v dvoch členských štátoch: v Belgicku a Chorvátsku. Naopak, pokles bol zaznamenaný v štyroch členských štátoch: Litva (z 6.7 v 2013 na 6.4 v 2018 alebo -0.3), Dánsko (-0.2) av menšej miere v Holandsku a Švédsku (obidve -0.1).

Priemerná spokojnosť s finančnou situáciou domácnosti sa medzi členskými štátmi EÚ značne líšila. V priemere 7.6 boli najviac spokojní s finančnou situáciou obyvatelia Dánska, Fínska a Švédska. Nasledovali ich osoby v Holandsku (7.4), Rakúsku (7.3), Belgicku (7.0), Luxembursku (6.9), Nemecku a na Malte (obidva 6.8). Na opačnej strane škály boli obyvatelia Bulharska (4.3) zďaleka najmenej spokojní, nasledovali obyvatelia Grécka, Chorvátska a Litvy (všetci 5.2), Lotyšska a Portugalska (oba 5.4) a Maďarska (5.5).

V takmer všetkých členských štátoch, pre ktoré sú dostupné údaje 2018, sa priemerná spokojnosť s finančnou situáciou zvýšila v porovnaní s 2013, s výnimkou Dánska, Luxemburska a Holandska, kde zostala nezmenená, a Litvy, kde sa znížila z 5.8 v 2013 na 5.2 v 2018 (-0.6). Najvyšší nárast bol zaznamenaný v Grécku, na Cypre av Portugalsku (+ 0.9), na Malte (+ 0.8), v Českej republike, Taliansku a Slovinsku (všetky + 0.7). Najvyššia spokojnosť s osobnými vzťahmi na Malte, v Rakúsku a Slovinsku V 2018 sa priemerná spokojnosť s osobnými vzťahmi medzi členskými štátmi EÚ značne líšila. S celkovým priemerom 8.6 boli obyvatelia Malty, Rakúska a Slovinska najviac spokojní so svojimi osobnými vzťahmi v EÚ. Nasledovali tí na Cypre a vo Švédsku (8.5), Fínsku (8.4) a Česku (8.3). Na opačnej strane škály boli najmenej spokojní obyvatelia Bulharska (6.6), po ktorom nasledovali obyvatelia Grécka (7.1), Chorvátska (7.5), Talianska, Maďarska a Rumunska (všetci 7.6).

Medzi členskými štátmi, pre ktoré sú k dispozícii údaje 2018, sa priemerná spokojnosť s osobnými vzťahmi zvýšila od 2013 v členských štátoch 18. Najvyšší nárast bol zaznamenaný v Bulharsku (z 5.7 v 2013 na 6.6 v 2018 alebo + 0.9), na Cypre (+ 0.5), Španielsku (+ 0.4), Estónsku, Taliansku, Portugalsku a Slovinsku (všetky + 0.3). V porovnaní s 2013om zostala priemerná spokojnosť s osobnými vzťahmi nezmenená v dvoch členských štátoch: Maďarsko a Rumunsko, zatiaľ čo pokles bol zaznamenaný v piatich členských štátoch: Dánsko, Lotyšsko a Holandsko (všetky -0.3), Litva a Luxembursko (obidve -0.2). ). Geografické informácie Európska únia (EÚ) zahŕňa Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Luxembursko, Maďarsko, Maltu, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

Metódy a definície Údaje o subjektívnom blahobyte sú založené na EÚstatistike o ad hoc module 2018, ktorý je súčasťou prieskumu Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC). Prieskum EU-SILC je referenčným zdrojom EÚ pre porovnávaciu štatistiku o rozdelení príjmov, chudobe a životných podmienkach. Modul 2018 pokrýval niektoré z premenných, ktoré sa predtým zbierali pre modul ad hoc hociktorého modulu 2013 na rovnakú tému. Referenčnou populáciou sú všetky súkromné ​​domácnosti a ich súčasní členovia, ktorí sa v čase zberu údajov zdržiavajú na území daného členského štátu.

Osoby žijúce v kolektívnych domácnostiach a v inštitúciách sú vo všeobecnosti vylúčené z cieľovej populácie, ako aj z malých a vzdialených častí územia štátu, ktoré nepresahujú 2% národnej populácie. Meranie spokojnosti so životom je určené na pokrytie rozsiahleho hodnotenia života respondenta. Termín „život“ je tu mienený ako všetky oblasti existencie človeka. Premenná sa preto týka názoru / pocitu respondenta na mieru spokojnosti so svojím životom. Prieskum sa týkal populácie vo veku 16 a viac. Meria sa na bodovej stupnici 11, ktorá siaha od 0 („vôbec nespokojný“) po 10 („úplne spokojný“).

Komentáre

Facebook komentáre

Tagy: , ,

kategórie: Frontpage, EU

Komentáre sú uzavreté.