Spojte sa s nami

Európska komisia

Pokračovanie konferencie o budúcnosti Európy: Panel občanov predkladá 23 odporúčaní na urýchlenie zníženia plytvania potravinami v EÚ

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

V dňoch 10., 11. a 12. februára Komisia usporiadala v Bruseli záverečné zasadnutie prvého Európskeho občianskeho panelu, ktorý umožnil občanom vyjadriť svoj názor na to, ako zintenzívniť opatrenia na zníženie potravinového odpadu v EÚ. Ide o prvý z novej generácie občianskych panelov, ktoré boli spustené v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy a začleňujúce participatívne a deliberatívne postupy do procesu tvorby politiky Európskej komisie v určitých kľúčových oblastiach politiky.

Zníženie množstva odpadu, a najmä potravinového odpadu, je predmetom legislatívneho návrhu zahrnutého v dokumente Pracovný program Komisie na rok 2023, v súlade s jej stratégiou Farm to Fork a návrhmi Konferencie budúcnosti Európy. Na konci troch víkendových rokovaní, na ktorých sa zúčastnilo približne 150 občanov náhodne vybraných tak, aby reprezentovali rozmanitosť európskeho obyvateľstva, panel občanov predložil návrh Odporúčania 23 zamerané na podporu prebiehajúceho úsilia o znižovanie plytvania potravinami, posilnením spolupráce v potravinovom hodnotovom reťazci, podnecovaním relevantných iniciatív v potravinárskom priemysle a podporou zmeny spotrebiteľského správania.

Odporúčania občianskeho panelu budú dopĺňať posúdenia vplyvu a otvorená verejná konzultácia vykonala Komisia na základe iniciatívy EÚ na revíziu rámcovej smernice o odpade so záväznými cieľmi zníženia potravinového odpadu.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy