Spojte sa s nami

Zmena podnebia

Stredná Ázia a Európa musia spolupracovať pri riešení dôsledkov zmeny klímy

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Nečinnosť v boji proti zmene klímy a jej dôsledkom negatívne ovplyvní úzke hospodárske, obchodné a investičné väzby medzi našimi regiónmi, ako aj našim obyvateľstvom, hovorí kazašský minister pre ekológiu a prírodné zdroje Zulfiya Suleimenova.

Klimatická kríza sa blíži k bodu zlomu. Len minulý mesiac Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy vydal posledné varovanie ľudstvu, keďže rastúce emisie skleníkových plynov tlačia svet na pokraj neodvolateľných škôd, ktoré môžu odvrátiť iba rýchle a drastické opatrenia.

Spolu so zvyškom sveta čelia Európa a stredoázijský región čoraz väčšej zraniteľnosti voči klimatickým zmenám, pretože vyššie teploty a nestabilnejšie počasie narúšajú ekosystémy a zvyšujú frekvenciu extrémnych období sucha, záplav, vĺn horúčav a lesných požiarov.Podľa Svetovej banky, ak sa neprijmú žiadne opatrenia, predpokladá sa, že hospodárske škody spôsobené suchami a záplavami v Strednej Ázii dosahujú až 1.3 percenta HDP ročne, pričom sa očakáva, že výnosy plodín sa do roku 30 znížia o 2050 percent. v tom čase približne 5.1 milióna migrantov z vnútornej klímy.

Európske krajiny na tom nebudú o nič lepšie. Bez prispôsobenia sa očakáva, že do roku 400,000 zanikne ročne viac ako 2050 170 pracovných miest, pričom celkové náklady na extrémne počasie súvisiace s klímou dosiahnu do konca storočia XNUMX miliárd EUR.

Aby sa predišlo takýmto scenárom, Stredná Ázia a Európa musia spolupracovať na riešení dôsledkov zmeny klímy.

Iná cesta

Nie je tajomstvom, že ekonomika Kazachstanu, najväčšieho štátu v Strednej Ázii, sa vo veľkej miere spoliehala na ťažobný priemysel a zdroje ropy. Nepochybne nám to pomohlo postaviť sa na nohy po získaní nezávislosti v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu.

Reklama

Európa využila aj naše tradičné energetické zdroje. Kazachstan je po Nórsku a Veľkej Británii tretím najväčším dodávateľom ropy do Nemecka. Vzhľadom na to, že viac ako 70 percent nášho vývozu ropy smeruje do EÚ (šesť percent dopytu po rope v EÚ), Kazachstan je už tretím najväčším dodávateľom EÚ mimo OPEC.         

Vplyv zmeny klímy však znamená, že sa musíme vydať inou cestou, ktorá povedie k trvalo udržateľnému rozvoju a zelenému hospodárstvu. Tento proces možno urýchliť, ak Kazachstan a Európa spoja svoje zdroje.

Dôležitým krokom k dosiahnutiu nízkouhlíkovej budúcnosti ako takého je reštrukturalizácia energetického sektora a zavedenie nízkoemisných alternatív. To by si vyžadovalo opatrenia v dvoch smeroch – začlenenie obnoviteľných zdrojov do energetickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľných dodávok materiálov pre udržateľný energetický prechod.

Konkrétne v roku 2021 Kazachstan oznámil svoj cieľ znížiť emisie skleníkových plynov (na úrovni roku 1990) o 15 percent do roku 2030 a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060.

To nebude jednoduché, pretože naše spoliehanie sa na tradičnú energiu je značné. Kazachstan má však aj obrovský potenciál v oblasti obnoviteľnej energie, najmä veternej, ktorá môže byť základom nízkouhlíkovej budúcnosti.

Kazachstan sa snaží päťnásobne rozšíriť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (z troch na 15 percent). Okrem toho bol stanovený cieľ znížiť podiel energie vyrobenej z uhlia o takmer 30 percent, zo 69 na 40 percent. Opatrenia na zníženie emisií budú spojené s úsilím zameraným na zvýšenie národnej kapacity absorpcie uhlíka vysadením dvoch miliárd stromov do roku 2025.

Materiály na prechod

Ďalším dôležitým smerom je zabezpečenie trvalo udržateľných dodávok materiálov vzácnych zemín, ktoré sú rozhodujúce pre zelený prechod. Kazachstan má veľké ložiská zlata, chrómu, medi, olova, lítia a čoraz viac žiadaných kovov vzácnych zemín, ktoré sú nevyhnutné na výrobu technológie od inteligentných telefónov a veterných turbín až po dobíjacie batérie elektrických vozidiel.

Európa medzitým podniká kroky na diverzifikáciu svojich dodávateľských reťazcov vzácnych zemín. V novembri minulého roka, na okraji COP27 v Egypte, Európska komisia a Kazachstan podpísali Memorandum o porozumení o rozvoji dodávok magnátov vzácnych zemín, kobaltu, lítia a polysilikónu. Dohoda prispieva k zelenej transformácii tým, že sa zameriava na rozvoj bezpečných a udržateľných dodávok surovín a rafinovaných materiálov, obnoviteľného vodíka a hodnotového reťazca batérií.

Ako zdôraznila Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie, „bezpečné a udržateľné dodávky surovín, rafinovaných materiálov a obnoviteľného vodíka sú kľúčovou vrstvou, ktorá pomôže vybudovať nový, čistejší základ pre naše ekonomiky, najmä keď sa vzdialime. z našej závislosti od fosílnych palív."

Rozhodujúca je spolupráca

Aby sme urobili ďalší krok vpred, musíme vybudovať siete, koalície a dôveru medzi ostatnými zainteresovanými stranami. Medzinárodné fórum Astany v júni na to poskytne dobrú príležitosť.

Predpokladá sa, že na fóre sa stretnú predstavitelia vlád na vysokej úrovni z celého sveta, ako aj členovia medzinárodných organizácií a podnikateľských kruhov, aby diskutovali o spôsoboch, ako čeliť súčasným globálnym výzvam vrátane klimatických zmien a energetickej bezpečnosti.

Nečinnosť pri riešení zmeny klímy a jej dôsledkov negatívne ovplyvní úzke hospodárske, obchodné a investičné väzby medzi našimi regiónmi, ako aj našim obyvateľstvom.

Preto je kľúčové, aby sme spolupracovali na budovaní spolupráce pre ekologický prechod, ktorý bude prínosom pre nás všetkých – Strednú Áziu a Európu.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy