Spojte sa s nami

Európska komisia

Komisia zahajuje kampaň „CharactHer“ na posilnenie všetkých talentov vo filmovom a mediálnom priemysle

uverejnené

on

Na Filmový festival v Cannes, je spustenie an osvetová kampaň zamerané na podporu rozmanitosti a inklúzie vo filmovom a spravodajskom mediálnom priemysle a na zdôraznenie rodovej rovnosti a úlohy žien v tomto sektore. Kampaň s názvomZnak„je prvou iniciatívou s jasným zameraním na rozmanitosť a začlenenie, ktorá sa začala v rámci EÚ Akčný plán pre médiá a audiovizuálny sektor. Podpredsedníčka Hodnoty a transparentnosť Věra Jourová sa zúčastní na slávnostnom otvorení a pripojí sa k panelovej diskusii o prekážkach, ktorým ženy pri svojej kariére čelia.

Podpredsedníčka Jourová povedala: „Keď prekonáme pandémiu, musíme zabezpečiť, aby sa ženy dostali do centra našej snahy o zotavenie. Dúfame, že touto kampaňou dokážeme inšpirovať veľa žien, aby Európa mohla čo najlepšie využiť svoj talent. “ Jej úvodný prejav bude k dispozícii tu.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Keď sme v decembri predstavili akčný plán pre médiá a audiovizuálny sektor, naša priorita bola veľmi jasná: rozmanitosť musí byť v popredí nášho úsilia pri obnove a transformácii mediálneho a audiovizuálneho sektora. Podpora začleňovania nie je len našou spoločenskou zodpovednosťou, ale aj kľúčovým prvkom na našej ceste k odolnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu odvetviu. “

و "Kampaň CharactHer je postavená na širšom politickom úsilí zameranom na posilnenie agendy Komisie týkajúcej sa a Únia rovnosti prostredníctvom stratégie EÚ v oblasti rodovej rovnosti. Kampaň beží v spolupráci s Collectif 50/50, odštartuje v rámci filmového festivalu v Cannes, kde 17 filmov podporovaných EÚ súťaží o ceny. V rámci filmového festivalu v Cannes v Marché du Film sa bude zúčastňovať aj Komisia niekoľko udalostí v rámci Program MEDIA Creative Europe.

Viac informácií je k dispozícii tu.

Európska komisia

Konferencia o budúcnosti Európy: väčšie slovo pre regióny a sociálnych partnerov

uverejnené

on

logo

Výkonná rada súhlasila s pridelením ďalších kresiel na plenárnom zasadnutí konferencie regionálnym a miestnym voleným zástupcom, ako aj sociálnym partnerom.

Šieste zasadnutie výkonnej rady konferencie bolo prvé počas slovinského predsedníctva Rady.

Výkonná rada zmenila a doplnila rokovací poriadok tak, že na plenárne zasadnutie konferencie pridala šesť zvolených zástupcov regionálnych a šiestich miestnych orgánov. Dohodli sa tiež na zvýšení počtu zástupcov sociálnych partnerov o štyroch, na celkový počet 12.

Rada si okrem toho vymenila názory na komunikačný plán vypracovaný spoločne Európskym parlamentom, Radou a Komisiou. Všetky tri inštitúcie sa budú usilovať pokračovať v koordinácii svojich aktivít zameraných na zvýšenie účasti verejnosti na viacjazyčnej digitálnej platforme a povzbudia k tomu aj ďalšie orgány, najmä tie, ktoré sa zúčastňujú na výkonnej rade a plenárnom zasadnutí.

Výbor dostal aktualizované informácie o organizácii európskych občianskych panelov. Diskutovali tiež o pracovných metódach plenárnych pracovných skupín, na ktorých sa zúčastnia zástupcovia príslušných pracovných skupín.

V dnešných diskusiách spolupredseda Európskeho parlamentu Guy Verhofstadt uviedol: „Dnešné diskusie a úpravy pravidiel znamenajú, že sa blížime ku koncu fázy návrhu konferencie. Teraz sa tešíme na obsahovú fázu s prebiehajúcim zhromažďovaním nápadov občanov na digitálnej platforme spolu s návrhmi občianskych panelov, ktoré sa začnú pracovať v septembri. To všetko bude slúžiť pre plenárne zasadnutie, aby sme boli schopní dosiahnuť efektívnejšiu, pohotovejšiu a demokratickejšiu Úniu, ktorú naši občania požadujú a zaslúžia si. “

Slovinský štátny tajomník pre záležitosti EÚ a spolupredseda Gašper Dovžan v mene predsedníctva Rady EÚ uviedol: „Dnešná aktualizácia usporiadania konferencie má za cieľ posunúť Európu ďalej za jej hlavné mestá a dať väčší hlas občanom z každej oblasti života. Každý Európan má svoje vlastné sny a obavy o Európu a Európa musí pri diskusiách o našej spoločnej budúcnosti počúvať každého z nich. Chceme čo najviac Európanov, nech majú kdekoľvek povedať, aby sme mohli počuť, v akej Európe chcú žiť o 30 rokov. “

Podpredseda Európskej komisie pre demokraciu a demografiu a spolupredsedníčka Dubravka Šuica uviedol: „Tešíme sa na ďalšiu fázu procesu: rokovania panelov európskych občanov, ktoré sú skutočne inovatívnym aspektom Konferencie o budúcnosti Európe. “

pozadia

Konferencia o budúcnosti Európy kombinuje online a offline, miestne, regionálne, národné a celoeurópske podujatia organizované organizáciami občianskej spoločnosti a občanmi, európskymi inštitúciami a národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi. Výsledky týchto udalostí, ako aj myšlienky týkajúce sa budúcnosti Európy sa zverejňujú na viacjazyčnej digitálnej platforme. Budú slúžiť ako základ pre ďalšie diskusie na štyroch európskych občianskych paneloch, ktoré sa budú skladať z hlavných tém konferencie. Asi 800 náhodne vybraných občanov, odrážajúcich sociálno-ekonomickú, demografickú a vzdelanostnú rozmanitosť EÚ, sa zúčastní na niekoľkých poradných zasadnutiach týchto štyroch európskych občianskych skupín, po 200 občanoch za každú skupinu. Prídu s nápadmi a odporúčaniami, ktoré sa premietnu do plenárnych zasadnutí konferencie a nakoniec do záverečnej správy konferencie.

Viacjazyčná digitálna platforma je plne interaktívna: ľudia môžu navzájom komunikovať a diskutovať o svojich návrhoch so spoluobčanmi zo všetkých členských štátov v 24 úradných jazykoch EÚ. Ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev a v čo najväčšom počte sú vyzývaní, aby prostredníctvom platformy prispievali k formovaniu svojej budúcnosti - a tiež aby propagovali platformu na kanáloch sociálnych médií s hashtagom #TheFutureIsYours.

Ďalšie kroky

V septembri sa uskutočnia prvé zasadnutia európskych občianskych komisií.

Viac informácií

Viacjazyčná digitálna platforma

Pokračovať v čítaní

Európska komisia

EÚ vypláca 250 miliónov € MFP do Jordánska

uverejnené

on

Európska komisia v mene EÚ vyplatila makrofinančnej pomoci (MFA) Jordánsku 250 miliónov EUR. Výplata je čiastočne z Núdzový balík MFA v hodnote 3 miliárd EUR pre desať partnerov v oblasti rozširovania a susedských vzťahov, ktorej cieľom je pomôcť im obmedziť ekonomický dopad pandémie COVID-19 (program MOV COVID-19), a čiastočne z tretieho jordánskeho programu MFA vo výške 500 miliónov EUR (program MFA-III), ktorý bol schválený v r. januára 2020. Prvých 250 miliónov EUR vyplatených Jordánsku v rámci týchto dvoch programov makrofinančnej pomoci sa uskutočnilo v novembri 2020.

Komisár pre ekonomiku Paolo Gentiloni uviedol: „Dnešné vyplatenie prostriedkov vo výške 250 mil. EUR je dokladom pretrvávajúcej solidarity Európskej únie s obyvateľmi Jordánska. Tieto prostriedky uvoľnené po splnení dohodnutých politických záväzkov pomôžu jordánskej ekonomike dostať sa z šoku spôsobeného pandémiou COVID-19. “

Jordánsko splnilo politické podmienky dohodnuté s EÚ na uvoľnenie výplaty 250 miliónov EUR v rámci programu MFP COVID-19 a programu MFP-III. Zahŕňali to dôležité opatrenia na zlepšenie riadenia verejných financií, zodpovednosti vo vodohospodárskom sektore, opatrenia na zvýšenie účasti na trhu práce a opatrenia na posilnenie dobrej správy vecí verejných.

Jordánsko okrem toho naďalej spĺňa predpoklady na udelenie makrofinančnej pomoci, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv a účinné demokratické mechanizmy vrátane parlamentného systému viacerých strán a vlády zákona; ako aj uspokojivé výsledky v rámci programu MMF. 

Dnešným vyplatením prostriedkov EÚ úspešne dokončila štyri z 10 programov makrofinančnej pomoci v rámci balíka makrofinančných pomoci COVID-3 vo výške 19 miliardy EUR. Akonáhle Jordánsko splní dohodnuté záväzky, bude nasledovať tretia a posledná tranža programu MFA-III pre Jordánsko vo výške 200 miliónov EUR.

Komisia naďalej úzko spolupracuje so všetkými svojimi partnermi MFA na včasnej implementácii dohodnutých politických programov.

pozadia

Makrofinančná pomoc je súčasťou širšej spolupráce EÚ so susednými a rozširujúcimi partnermi a je určená ako výnimočný nástroj reakcie na krízy. Je k dispozícii pre rozšírenie a susedným partnerom EÚ, ktorí majú vážne problémy s platobnou bilanciou. Ukazuje solidaritu EÚ s týmito partnermi a podporu účinných politík v čase bezprecedentnej krízy.

Rozhodnutie poskytnúť makrofinančnú pomoc desiatim partnerom v oblasti rozširovania a susedským vzťahom v súvislosti s pandémiou COVID-19 navrhla Komisia 22. apríla 2020 a Európsky parlament a Rada ich prijali 25. mája 2020.

Okrem MFA podporuje EÚ partnerov v rámci svojej susedskej politiky a krajín západného Balkánu prostredníctvom niekoľkých ďalších nástrojov vrátane humanitárnej pomoci, rozpočtovej podpory, tematických programov, technickej pomoci, nástrojov kombinovaného financovania a záruk z Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj na podporu investícií. v sektoroch najviac postihnutých pandémiou koronavírusov.

Vzťahy medzi EÚ a Jordánskom

Tento program makrofinančnej pomoci je súčasťou komplexného úsilia EÚ zameraného na pomoc Jordánsku pri zmierňovaní hospodárskych a sociálnych dopadov regionálnych konfliktov a prítomnosti veľkého počtu sýrskych utečencov, ktoré sa odvtedy spojili s pandémiou COVID-19. Táto angažovanosť je v súlade s prioritami partnerstva medzi EÚ a Jordánskom (v súčasnosti sa aktualizujú), ktoré boli potvrdené na piatej bruselskej konferencii o budúcnosti Sýrie a regiónu 29. - 30. marca 2021 a asociačnom výbore EÚ-Jordánsko 31. mája 2021. .

Celkovo EÚ od začiatku sýrskej krízy v roku 3.3 zmobilizovala pre Jordánsko viac ako 2011 miliardy EUR. Okrem makrofinančnej pomoci zahŕňa financovanie EÚ v reakcii na sýrsku krízu aj humanitárnu pomoc spolu s dlhodobejšou odolnosťou a rozvojovou podporou v oblastiach. ako vzdelávanie, živobytie, voda, hygiena a zdravie určené sýrskym utečencom a jordánskym hostiteľským komunitám.

Viac informácií

Makrofinančná pomoc 

Makrofinančná pomoc Jordánsku

COVID-19: Komisia navrhuje balík makrofinančnej pomoci vo výške 3 miliárd EUR na podporu desiatich susedných krajín

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci partnerom v rámci rozširovania a susedských vzťahov v súvislosti s pandémiou COVID-19

EÚ vypláca 400 miliónov EUR Jordánsku, Gruzínsku a Moldavsku

Postupujte podľa komisára Gentiloniho na Twitteri: @PaoloGentiloni

Postupujte podľa GR ECFIN na Twitteri: @ecfin

Pokračovať v čítaní

Európska komisia

Investičný plán pre Európu podporuje projekt obchádzky Kevaka v Pobaltí

uverejnené

on

Európska investičná banka (EIB) sa prihlásila na financovanie verejno-súkromného partnerstva (PPP), ktoré bude navrhovať, stavať, financovať a udržiavať obchvat úseku diaľnice E67 / A7, ktorá v súčasnosti prechádza obcou Kekava v Lotyšsko. EIB poskytne na projekt 61.1 milióna EUR, ktoré odklonia tranzitnú dopravu z husto osídlených oblastí Kekavy na novú trasu obchádzajúcu zo západu. Transakciu podporuje Európsky fond pre strategické investície, hlavný stĺp Investičný plán pre Európu.

Tento projekt zlepší bezpečnosť na cestách a zníži zdravotné riziká pre miestnych obyvateľov. Podporí zlepšenie úseku diaľnice A7 (časť Via Baltica) južne od Rigy, ktorý spája lotyšské hlavné mesto s litovskými hranicami a je súčasťou základnej transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Projekt predstavuje prvé financovanie verejno-súkromného partnerstva v Lotyšsku pre EIB a je sám o sebe prvým rozsiahlym PPP v Pobaltí.

Ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí Výkonný viceprezident Valdis Dombrovskis (obrázku) uviedol: „Som rád, že Investičný plán pre Európu poskytne Európskej investičnej banke finančnú záruku na vybudovanie obchvatu Kekava, ktorý bude prvým rozsiahlym verejno-súkromným partnerstvom v Pobaltí. Zabezpečí najefektívnejšie cestné dopravné spojenie medzi lotyšským hlavným mestom Rigou a litovskými hranicami. Táto investícia posilní transeurópsku dopravnú sieť a prispeje k sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti v Európskej únii. “

و Investičný plán pre Európu doteraz zmobilizovala investície vo výške 546.5 miliárd EUR, z toho 1.4 miliardy EUR v Lotyšsku. A tlačová správa je k dispozícii online.

Pokračovať v čítaní
Reklama
Reklama

Trendy