Spojte sa s nami

náboženstvo

Majú moslimovia a sikhovia problém s imidžom?

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Zdá sa, že v posledných rokoch došlo k veľkému nárastu prezentácie informácií súvisiacich s násilím o náboženstve a stúpencoch náboženstva prostredníctvom sociálnych médií a služieb správ. Sociálne médiá zrýchlili tempo, s ktorým konkrétna udalosť takmer okamžite nadobudne náboženský podtón. Napríklad nedávne extrémne demonštrácie v Spojenom kráľovstve, Kanade a USA súvisiace s hnutím Sikh Khalistan a útokmi moslimských davov na hinduistické chrámy v Bangladéši, Taliban zakazujúci vzdelávanie žien, boli v správach médií priamo prezentované ako korene v náboženstve. Nedávno sa atentát na Atiqa Ahmeda, politika, ktorý sa stal bezprávnym, v policajnej väzbe v Indii, bezprostredne spájal s náboženstvom a ideológiami založenými na náboženstve. Preto je dôležité preskúmať, čo si ľudia myslia o rôznych náboženstvách. Prieskum vykonal výskumný tím Indian Institute of Management-Rohtak v celej Indii, na ktorom sa zúčastnilo 4012 respondentov vo vekovej skupine 18 až 65 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním. India je najväčšou svetovou demokraciou s niekoľkými veľkými a prosperujúcimi menšinami. Výsledky prieskumu sú mätúce, píše Profesor Dheeraj Sharma, Indický inštitút manažmentu-Rohtak.

V prieskume sa respondentky pýtali, ako by sa cítili, keby ich dieťa priviedlo domov niekoho z náboženského vyznania, ku ktorému nepatrí. Uvádza sa, že viac ako 62 % Indov sa cíti nepríjemne, ak si ich dieťa privedie domov z iného náboženstva. Toto číslo sa však v rôznych náboženstvách líšilo. V prípade hinduistických respondentov sa 52 % cítilo nepríjemne, v prípade moslimov 64 % sa cítilo nepríjemne, v prípade Sikhov 32 % sa cítilo nepríjemne, v prípade kresťanov len 28 % sa cítilo nepríjemne, v prípade budhistov 11 % a v prípade džinistov 10 % sa cítilo nepríjemne.

Ďalej, aby sme odhalili základné dôvody nepohodlia medzi ľuďmi, prieskum zisťoval, ktoré náboženstvá podporujú rešpekt a starostlivosť o každého v spoločnosti. Tiež, ktoré náboženstvo podporuje násilie a ktoré náboženstvo podporuje mier. Výsledky ukázali, že 58 percent uviedlo, že verí, že moslimské praktiky a názory podporujú násilie, 48 percent sa tak cítilo o sikhoch. Na porovnanie, len 3 percentá vnímali násilie v budhistických praktikách a názoroch a 10 percent v hinduistoch. Napokon 2 percentá uviedli, že si myslia, že džinistické praktiky a názory podporujú násilie a iba 8 percent si myslí to isté o kresťanských praktikách a názoroch.

Výsledky našej štúdie sa zhodujú so zisteniami štúdie z roku 2009 realizovanej spoločnosťou Angus Reid Strategies v Kanade, ktorá zistila, že viac ako 66 % Kanaďanov vníma islam alebo sikhizmus nepriaznivo. Rovnaký prieskum tiež zistil, že 45 percent uviedlo, že verí, že islam podporuje násilie, a 26 percent verí, že sikhizmus podporuje násilie. V porovnaní s tým iba 13 percent vnímalo násilie v hinduistickom učení, 10 percent vnímalo násilie v kresťanskom učení a 4 percentá v budhizme.

Nie je možné zabrániť médiám, aby prezentovali obrázky zločinu, vojny a terorizmu, vďaka ktorým si viac ako polovica Indov myslí, že islam a sikhizmus podnecujú násilie. Nedávne udalosti v Afganistane nepomohli imidžu moslimov v Indii, útok kamiónov na Deň dobytia Bastily a útoky na hinduistické chrámy ďalej neprispievajú k negatívnemu obrazu moslimov. Okrem toho niekoľko hrozných činov násilia, ako napríklad porezanie rúk policajta sikhskou osobou, 26th Januárové násilie v Dillí ako súčasť protestu proti zákonu o farme a násilný protest na londýnskom High Commission of India len umocňujú negatívny obraz sikhov. Obrazy ľudí, ktorí na uliciach majú meče, nepomáhajú už vnímanému násilnému obrazu sikhov. Celé mediálne pokrytie súvisiace s Amritpalom (údajným Khalistanim) v Pandžábe, nedávnymi bombovými útokmi v meste Amritsar a mediálnym šialenstvom voči moslimským gangstrom, ktorí sa v Uttarpradéši stali politikmi, nijako pozitívne nenapomáhajú obrazu moslimov a sikhov.

Formovanie vnímania možno vysvetliť teóriou pohybu významov (MMT), ktorá vysvetľuje, ako udalosti súvisiace s moslimami a sikhmi v jednej časti sveta ovplyvňujú celkový obraz moslimov a sikhov na celom svete. MMT tvrdí, že socio-kultúrny význam predmetov, udalostí, ľudí a organizácií pochádza z kultúrne konštituovaného sveta. Presnejšie povedané, významné udalosti vedú k vytváraniu asociácií, ktoré vedú k formovaniu vnímania. Hoci menšie udalosti môžu pominúť, ale významné udalosti môžu naďalej definovať a karikovať identity. Inými slovami, bombardovanie zo strany sikhských povstalcov Air India v roku 1985 bolo zlomovým bodom pre názory a vnímanie sikhov. Táto udalosť rozšírila značnú negativitu o Sikhoch v Kanade a vo svete.

Sikhovia v Kanade boli tak zaskočení bombardovaním, že počas niekoľkých nasledujúcich rokov Sikhovia v celej Kanade vyvinuli ďalšie úsilie, aby sa preukázateľne dištancovali od tichej alebo explicitnej podpory akejkoľvek násilnej činnosti. Podobne udalosti z 9. septembra vytvorili globálny obraz moslimov ako násilných a agresívnych. Okrem toho sa akékoľvek násilie v krajinách s moslimskou väčšinou zobrazuje ako zakotvené v náboženstve. Mnohí tvrdia, že takéto udalosti ignorujú sociálny, politický a ekonomický kontext, v ktorom sa tieto udalosti vyskytujú, ale tieto argumenty nevyvážia dominantné naratívy o náboženskom obraze.

Reklama

Ďalej môže byť dôležité zistiť, či by sa zákony mali zmierniť, aby vyhovovali náboženským praktikám a normám v demokracii. Výsledky prieskumu naznačujú, že 83 percent opýtaných si myslí, že by nemalo dôjsť k žiadnemu uvoľneniu zákonov, ktoré by vyhovovali náboženským praktikám a normám. Nakoniec sme zisťovali, či majú respondenti priateľa naprieč náboženstvom. Konkrétne sme sa pýtali: „Máte osobne nejakých priateľov, ktorí sú nasledovníkmi náboženstva uvedených nižšie: hinduizmus, islam, kresťanstvo, sikhizmus, džinizmus a budhizmus. India je asi 80 % hinduistov, 14 % moslimov, 2 % sikhov, 2 % kresťanov, menej ako jedno percento džinistov a budhistov. Viac ako 22 % respondentov uviedlo, že má moslimského priateľa, viac ako 12 % respondentov uviedlo, že má priateľa Sikha, 6 % uviedlo, že má kresťanského priateľa, 3 % uviedlo, že má priateľa džinistu a 1 % uviedlo, že má budhistu. priateľ. Podobne ako v prieskume Angus Reid Strategies sme zistili, že mať priateľov, ktorí vyznávajú toto náboženstvo, nemusí nevyhnutne viesť k pozitívnemu pohľadu na toto náboženstvo a náboženské aktivity. Jednoduchá korelácia medzi nimi nie je významná.

Preto rozvoj priateľstva a zvýšenie kontaktov nemusia nevyhnutne zlepšiť, zmeniť alebo zvrátiť negatívny obraz, ktorý prevláda v dominantnom rozprávaní, ale určite môže pomôcť zlepšiť porozumenie a zvýšiť toleranciu. Najlepším možným spôsobom, ako zmeniť negatívny obraz, je mať veľké a významné pozitívne udalosti, ktoré vrhajú hlbší a dlhodobý vplyv. Inými slovami, keď India zvolí moslimského prezidenta alebo sikhského premiéra, skutočne to ďalej zlepší pozitívny obraz hinduistov. Podobne ako v Spojenom kráľovstve, niektoré moslimské krajiny môžu zvážiť vymenovanie nemoslima za hlavu štátu, aby zlepšili obraz moslimov na celom svete. Potom ich možno považovať za tolerantných a otvorených.

Podobne, ak Pandžáb zvolí hinduistického hlavného ministra a J&K zvolí hinduistického hlavného ministra, keď sa obnoví štátnosť, pravdepodobne to pomôže pozitívnemu obrazu sikhov a moslimov. Okrem toho významné sikhské a moslimské osobnosti musia otvorene odsúdiť násilné činy a páchateľov násilia. To môže byť dobrým znamením pre pozdvihnutie obrazu sikhov a moslimov. Po roku 1947, keď bola vytvorená samostatná krajina pre moslimov, zvyšok (India) jednoduchou logikou mohol byť hinduistický národ. Preto jeden múdry muž raz povedal, že India je sekulárna, pretože Indovia sú sekulárni. Túto predstavu je potrebné podporovať aj prostredníctvom významných udalostí.

*Vyjadrené názory sú osobné a výskumnú pomoc poskytujú pani Lubna a pani Eram, doktorandky na Indian Institute of Management-Rohtak.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy