Spojte sa s nami

rozpočet EÚ

Poslanci hlasujú za zahrnutie energetických opatrení do národných plánov obnovy

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Text bol vo štvrtok prijatý na plenárnom zasadnutí 471 hlasmi za, 90 proti a 53 sa hlasovania zdržalo. Uvádza sa v ňom, že každá krajina EÚ, ktorá predloží dodatok plán odolnosti a obnovy po nadobudnutí účinnosti tohto návrhu bude musieť zahŕňať opatrenia na šetrenie energiou, výrobu čistých a diverzifikáciu zdrojov energie v súlade s predpismi EÚ. REPowerEU plan.

Zvýšiť nezávislosť a bojovať proti energetickej chudobe

Poslanci EP zmenili pôvodný návrh Komisie s cieľom zlepšiť zameranie kapitol REPowerEU, ktorých cieľom bolo znížiť energetickú zraniteľnosť EÚ. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na opatrenia, ktoré sa začnú 20. februára 2022.

Kapitoly RePowerEU zahŕňajú opatrenia, ktoré budú uprednostňovať investície do znižovania energetickej chudoby pre zraniteľné domácnosti, malé a stredné podniky (MSP) a mikropodniky.

Financovanie

Poslanci Európskeho parlamentu by radi videli od Komisie ďalších 20 miliárd EUR vo forme grantov. Má to byť zo skoršej aukcie národných emisných kvót v rámci Systém obchodovania s emisiami v EÚ. Nahradí kvóty z EÚ Rezerva stability na trhu. Poslanci tiež žiadajú, aby Komisia určila dodatočné zdroje financovania na doplnenie financovania aktivít REPowerEU, ako je flexibilita pri využívaní nevyčerpaných prostriedkov z rozpočtového cyklu 2014-2020.

Tieto granty by sa rozdelili medzi členské štáty, pričom by sa zohľadnila miera ich energetickej závislosti, zvýšenie nákladov domácností súvisiacich s energiou a podiel hrubej domácej spotreby fosílnych palív.

Reklama

Pri implementácii nových opatrení musia členské štáty zvážiť vstup regionálnych orgánov, mimovládnych organizácií a sociálnych partnerov.

Cezhraničné opatrenia a klíma

Poslanci žiadajú krajiny EÚ, aby zabezpečili, že aspoň 35 % výdavkov v kapitole REPowerEU bude vyčlenených na opatrenia, ktoré majú rozmer alebo účinky pre viacero krajín, aj keď ich vykonáva jeden člen EÚ, pokiaľ Komisia neudelí osobitnú výnimku.

Zhodli sa, že zásada nespôsobuje žiadnu významnú škodu by sa mali uplatňovať na kapitoly REPowerEU, pokiaľ nie sú splnené určité podmienky. Týka sa to len opatrení, ktoré budú účinné do 31. decembra 2024.

Európsky parlament prezident Roberta Metsola povedala: "Dnešné hlasovanie nám ukazuje, že sme pripravení použiť každé euro z našich fondov EÚ na pomoc členským štátom pri riešení energetickej krízy."

Siegfried Muresan, spoluspravodajca, uviedol: "Náklady na energiu sa prudko zvýšili, čo je neuveriteľne škodlivé pre najzraniteľnejších občanov. Táto kríza je hlavným dôvodom, prečo sú energetická nezávislosť a bezpečnosť také dôležité. Tento cieľ sa dosiahne plánom "REPowerEU". Pozícia parlamentu je jasná: Chceme sa prestať spoliehať na ruské fosílne palivá a namiesto toho investovať do obnoviteľných zdrojov a iných zdrojov energie. Parlament trvá na tom, že projekty majú skutočnú pridanú hodnotu EÚ, ako napríklad tie cezhraničné.

Eider GARDIAZABAL ROBIAL (S&D.ES), spoluspravodajca povedal: "Na pomoc občanom po pandémii sme vyslali jasný signál s financovaním NextGenerationEU. Práve keď sme si mysleli, že je koniec, Putin napadol Ukrajinu, čo spôsobilo geopolitickú a humanitárnu krízu, ako aj energetická, potravinová a inflačná kríza, na ktorú sme mali rôzne nástroje. REPowerEU je jedným z týchto nástrojov. Naša správa zlepšila návrh Komisie posilnením boja proti energetickej chudobe a podporou najzraniteľnejších domácností, posilnením úlohy miestnych orgánov a posilnením „nerobenia Zásada „Significant Harm“ na ochranu životného prostredia.

Dragos PISLARU, spoluspravodajca povedal: "Dnes dávame našim občanom nástroje, s ktorými sa môžu túto zimu vysporiadať. Projektmi, ktoré znížia našu závislosť od ruských fosílnych palív. Investujeme do toho, aby bol náš kontinent udržateľnejší a ekologickejší pre budúce generácie." Pred dvoma rokmi sme vytvorili Fond obnovy a odolnosti, ktorý sa riadi princípom solidarity. Teraz spolupracujeme s REPowerEU, aby sme pomohli vládam zlepšiť ich plány obnovy prostredníctvom vyššej energetickej účinnosti, energetickej chudoby a zelených zdrojov energie.

Ďalšie kroky

Hlasovanie v pléne je mandátom na rokovania o budúcich rozhovoroch s krajinami EÚ.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy