Tag: Luxembourg

Komisia prijala stanovisko k aktualizovanému luxemburskému #DraftBudgetaryPlan

Komisia prijala stanovisko k aktualizovanému luxemburskému #DraftBudgetaryPlan

| March 26, 2019

Európska komisia prijala svoje stanovisko k aktualizovanému návrhu rozpočtového plánu Luxemburska a zistila, že aktualizovaný plán pre 2019 bude plne v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu. Komisia však vyzýva orgány, aby urýchlili pokrok v štrukturálnej časti fiškálnych odporúčaní, ktoré im Rada adresovala minulý júl. Podľa všeobecných […]

Pokračovať v čítaní

#Latvia sa stáva 19tou krajinou EÚ, ktorá sa zapojila do #eHealth spolupráce pre personalizovanú zdravotnú starostlivosť

#Latvia sa stáva 19tou krajinou EÚ, ktorá sa zapojila do #eHealth spolupráce pre personalizovanú zdravotnú starostlivosť

| Novembra 16, 2018

Lotyšsko podpísalo Európske vyhlásenie o prepojení databáz genómových údajov cez hranice, ktoré sa zameriava na zlepšenie porozumenia a prevencie chorôb a umožnenie osobnejšej liečby, najmä v prípade zriedkavých chorôb, rakoviny a chorôb súvisiacich s mozgom. Deklarácia je dohodou o spolupráci medzi krajinami, ktoré chcú zabezpečiť bezpečný a povolený cezhraničný prístup k národným a [...]

Pokračovať v čítaní

Komisia odkazuje #Luxembourg na #EUCourtOfJustice za to, že nerealizovala úplne pravidlá #EUMoneyLaundering

Komisia odkazuje #Luxembourg na #EUCourtOfJustice za to, že nerealizovala úplne pravidlá #EUMoneyLaundering

| Novembra 12, 2018

Európska komisia sa rozhodla postúpiť Luxembursko na Súdny dvor EÚ na transpozíciu do svojho vnútroštátneho práva iba časti smernice 4th o boji proti praniu špinavých peňazí (smernica 2015 / 849). Komisia navrhla, aby Súdny dvor ukladal jednorazovú sumu a denné pokuty, kým Luxembursko neprijme potrebné opatrenia. Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť [...]

Pokračovať v čítaní

#StateAid - Komisia schvaľuje rozšírenie schémy #Biogas vo výške € 45 v #Luxembourg

#StateAid - Komisia schvaľuje rozšírenie schémy #Biogas vo výške € 45 v #Luxembourg

| Októbra 26, 2018

Európska komisia schválila v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci predĺženie schémy pomoci na podporu výroby bioplynu v Luxemburgu na šesť rokov. Cieľom opatrenia je zabezpečiť stabilnú odmenu za zariadenia na výrobu bioplynu, ktoré vyrábajú bioplyn z biomasy a vstrekujú ho do siete zemného plynu. Komisia posúdila [...]

Pokračovať v čítaní

Krajiny začnú pracovať na ukončení globálneho obchodu v #TortureTools

Krajiny začnú pracovať na ukončení globálneho obchodu v #TortureTools

| September 27, 2018

V septembri v 24 sa Aliancia pre bezúhonný obchod dohodla, že urýchli svoje úsilie a pracuje na nástroji OSN - ako je záväzná konvencia - zastaviť obchod s nástrojmi na mučenie a trest smrti. Aliancia pre mučenie-voľný obchod je iniciatívou Európskej únie, [...]

Pokračovať v čítaní

Štátna pomoc: vyšetrovanie Komisie nezistilo, že #Luxembourg poskytlo selektívne daňové zaobchádzanie spoločnosti # McDonald's

Štátna pomoc: vyšetrovanie Komisie nezistilo, že #Luxembourg poskytlo selektívne daňové zaobchádzanie spoločnosti # McDonald's

| September 21, 2018

Komisia zistila, že nezdanenie určitých ziskov spoločnosti McDonald v Luxemburgu neviedlo k nezákonnej štátnej pomoci, pretože je v súlade s vnútroštátnymi daňovými zákonmi a zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Luxemburskom a Spojenými štátmi. Po hĺbkovom vyšetrovaní, ktoré sa začalo v decembri 2015, na základe pochybností, že Luxembursko mohlo nesprávne uplatniť svoje dvojité zdanenie [...]

Pokračovať v čítaní

Najväčšia show na trávniku, tím #Luxembourg vyhrá závod 12-hour UK kosačku na trávu

Najväčšia show na trávniku, tím #Luxembourg vyhrá závod 12-hour UK kosačku na trávu

| Augusta 7, 2018

Tím z Luxemburska bojoval proti ostatným spoločnostiam 42, aby v nedeľu (5 august) zvíťazili v britskej súťaži na kosačku na trávu (12 August), čo je súťaž o XNUMX-hodinu. 'Les' Lux Pussies 'sa stal prvým zahraničným tímom, ktorý vyhral každoročné vytrvalostné preteky v [...]

Pokračovať v čítaní