Tag: Slovensko

Hlavy vlád usporiadajú druhé stretnutie dialógu o # InvestmentCooperation medzi # Kazachstan a EU

Hlavy vlád usporiadajú druhé stretnutie dialógu o # InvestmentCooperation medzi # Kazachstan a EU

| Októbra 16, 2019

Predseda vlády Askar Mamin sa stretol s vedúcimi diplomatických misií členských štátov Európskej únie akreditovaných v Kazachstane v rámci platformy pre dialóg o ďalšom rozvoji investičnej spolupráce. Strany diskutovali o výsledkoch práce vykonanej počas troch mesiacov po prvom stretnutí v naliehavých otázkach […]

Pokračovať v čítaní

EÚ investuje do zlepšenia cestného spojenia medzi Maďarskom a # Slovenskom

EÚ investuje do zlepšenia cestného spojenia medzi Maďarskom a # Slovenskom

| September 12, 2019

EÚ investuje milión EUR 552.6 do rozšírenia diaľnice M30 a spojenia mesta Miskolc v Maďarsku a mesta Tornyosnémeti na hranici so Slovenskom. Táto investícia z Kohézneho fondu umožní rýchlejšiu premávku, zvýšenie bezpečnosti na cestách a zníženie preťaženia. Projekt priblíži uskutočnenie európskej dopravnej siete […]

Pokračovať v čítaní

Rozdiel v spravodlivosti: # Rasizmus všadeprítomný v systémoch trestného súdnictva v celej Európe

Rozdiel v spravodlivosti: # Rasizmus všadeprítomný v systémoch trestného súdnictva v celej Európe

| September 11, 2019

Inštitucionálny rasizmus prevláda v systémoch trestného súdnictva v celej EÚ a má vplyv na to, ako sú rasistické zločiny zaznamenávané, vyšetrované a stíhané. Podľa novej správy, ktorú dnes zverejnila Európska sieť proti rasizmu (ENAR) (september 11). „Dvadsať rokov potom, čo Macphersonova správa odhalila, že britská polícia bola inštitucionálne rasistická, zistíme, že […]

Pokračovať v čítaní

#Slovakia - Lepšie cestné spojenie z východu na západ vďaka kohéznemu financovaniu

#Slovakia - Lepšie cestné spojenie z východu na západ vďaka kohéznemu financovaniu

| Júla 17, 2019

Kohézny fond investuje viac ako 173 miliónov eur na výstavbu úseku Budimír-Bidovce na slovenskej diaľnici D1 a úseku rýchlostnej cesty R2-R4 medzi mestami Košické Oľšany a Hrašovík. Tento projekt financovaný EÚ zlepší cestnú sieť v okolí mesta Košice (juhovýchodné Slovensko). Obyvatelia mesta 240,000 v Košiciach budú profitovať z kratších cestovných časov a […]

Pokračovať v čítaní

Rýchlejšie cestovanie po železnici v severnej #Slovakia vďaka #CohesionPolicy

Rýchlejšie cestovanie po železnici v severnej #Slovakia vďaka #CohesionPolicy

| Júna 26, 2019

Kohézny fond investuje do železničného spojenia medzi mestami Žilina a Púchov v blízkosti hraníc s Českom o transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) takmer 285.5 mil. Projekt financovaný Európskou úniou zmodernizuje úsek trasy medzi Púchovom a Považskou Teplou tak, aby vlaky mohli jazdiť hore […]

Pokračovať v čítaní

#Slovakia - Iniciatíva EÚ rok po roku pomohla zlepšiť hospodárstvo a každodenný život v Prešovskom kraji

#Slovakia - Iniciatíva EÚ rok po roku pomohla zlepšiť hospodárstvo a každodenný život v Prešovskom kraji

| Júna 19, 2019

Európska komisia hodnotí prvý rok implementácie iniciatívy Iniciatívy na podporu regiónov v Prešovskom kraji. Tento slovenský „nízkopríjmový región“, ktorý HDP rýchlo rastie, ale stále je výrazne pod priemerom EÚ a Slovenska, profituje z expertízy Komisie a Svetovej banky na podporu zamestnanosti a rastu. Druhá fáza […]

Pokračovať v čítaní

#StateAid - Komisia schvaľuje predbežné opatrenie zabezpečujúce bezpečnosť lokálnej dodávky elektriny na Slovensku

#StateAid - Komisia schvaľuje predbežné opatrenie zabezpečujúce bezpečnosť lokálnej dodávky elektriny na Slovensku

| Môže 13, 2019

Európska komisia schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci kompenzáciu poskytnutú Slovenskou elektrárenskou spoločnosťou Slovenské elektrárne as za dočasné dodanie povinného množstva elektriny z domácich zdrojov paliva do uzla elektroenergetickej siete Bystričany na Slovensku. Slovensko oznámilo Komisii svoje zámery zveriť spoločnosť Slovenské elektrárne […]

Pokračovať v čítaní