#BorderManagement: Európska pohraničná a pobrežná stráž posilňuje operačnú spoluprácu s Albánskom

| Februára 13, 2018

Vo februári komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos a albánsky minister vnútra Fatmir Xhafaj parafovali návrh štatúrovej dohody o operatívnej spolupráci medzi Európskou hraničnou a pobrežnou agentúrou a Albánskom.

Po nadobudnutí platnosti dohody umožní agentúre poskytnúť pomoc v oblasti riadenia vonkajších hraníc a umožní, aby sa európske hraničné a pobrežné agentúry rýchlo rozmiestnili na albánskom území v prípade náhlej zmeny migračných tokov.

Komisár Avramopoulos povedal: "Chcel by som poďakovať albánskym orgánom za plodné rokovania a ich záväzok dosiahnuť dohodu tak rýchlo. Albánsko je popredným miestom v regióne a dohoda bude slúžiť ako vzor pre podobné dohody, ktoré rokujeme s ďalšími partnermi na západnom Balkáne. Užšia spolupráca medzi Albánskom a Európskou hraničnou a pobrežnou agentúrou nám umožní rýchlejšie a flexibilnejšie riešenie akýchkoľvek potenciálnych migračných problémov. Je to dôležitý krok vpred a je v najlepšom záujme Albánska aj Európskej únie. "

Minister vnútra Xhafaj povedal: "Toto je dôležitá dohoda, ktorá nám pomôže získať kvalifikovanú pomoc v oblasti riadenia hraníc. Rovnako umožní Albánsku profitovať z projektov, ktoré Európska únia poskytne počas vykonávania tejto dohody. Je to dobrá príležitosť, aby sme rozšírili cezhraničnú spoluprácu a spoluprácu s krajinami EÚ. Taktiež využívam túto príležitosť, aby som poďakoval albánskemu vyjednávaciemu tímu za ich profesionalitu pri rokovaní a uzatvorení tejto dohody. Okamžite budeme pokračovať v požadovaných postupoch na začatie implementácie dohody. "

Oznámil prezident Juncker vo svojom štáte 2017 adresa Únie a prijatý ktorú Komisia minulý týždeň zdôraznila významný pokrok, ktorý dosiahla Albánsko na jej európskej ceste a európsku budúcnosť regiónu, stratégia "Vierohodná perspektíva rozšírenia a posilnená angažovanosť EÚ v oblasti západného Balkánu". Návrh dohody je prvým rokovaním medzi Európskou pohraničnou a pobrežnou agentúrou a partnermi EÚ na západnom Balkáne.

Posilnená operatívna spolupráca medzi prioritnými tretími krajinami a Európskou agentúrou na hraniciach a pobrežnej stráže prispeje k lepšiemu riadeniu nelegálnej migrácie, ďalej posilní bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ a posilní schopnosť agentúry konať v bezprostrednom susedstve EÚ. Dohoda o štatúte s Albánskom je ďalším krokom k úplnej operácii agentúry.

Komisia v súčasnosti rokuje o podobných dohodách so Srbskom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a dúfa, že sa obe série rokovaní rýchlo uzavrú. Dohoda s Albánskom musí teraz schváliť členské štáty a bude formálne podpísaná neskôr, keď obe strany dokončia potrebné právne postupy. Po nadobudnutí platnosti dohody bude Európska hraničná a pobrežná agentúra schopná vykonávať prevádzkové činnosti a nasadiť tímy v regiónoch Albánska, ktoré hraničia s EÚ, po dohode s albánskymi orgánmi a orgánmi týchto členských štátov EÚ Štátov hraničiacich s oblasťou prevádzky.

Tagy: , ,

kategórie: Frontpage, EU, Európska komisia, Svet