Spojte sa s nami

Azerbajdžan

Turecký svet víta COP29 vyhlásením z Karabachu

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Od Mazahira Afandijeva, Člen Milli Majlis Azerbajdžanskej republiky


Po rozpade ZSSR v roku 1991 začalo susedné Arménsko ozbrojenú ofenzívu proti novo nezávislému Azerbajdžanu. Výsledkom bolo, že viac ako pätina územia krajiny – vrátane mesta Shusha – zostala tridsať rokov okupovaná. Okupácia mala za následok rozsiahle etnické čistky takmer jedného milióna Azerbajdžancov z týchto krajín spolu s ďalšími veľkými zločinmi.

Od roku 1993 náš národ uprednostňuje svoj trvalo udržateľný rozvoj tým, že berie do úvahy univerzálne ideály, ku ktorým sa viaže celý svet. Najmä v posledných 20 rokoch, pod vedením prezidenta Ilhama Alijeva, tieto hodnoty – ktoré uprednostňujú toleranciu a kozmopolitné hodnoty – formovali celú azerbajdžanskú komunitu.

Dnes Azerbajdžan pokračuje vo svojom záväzku k partnerstvu na všetkých medzinárodných platformách a ukazuje svetovému spoločenstvu spôsob, ako dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. V rámci tejto spolupráce sa naša krajina v posledných rokoch stala integrálnou súčasťou turkického sveta a vo svojej multivektorovej zahraničnej politike si stanovila za prioritu posilňovanie vzťahov najmä s turkickými štátmi.

V súčasnosti Azerbajdžan zotrváva vo svojej oddanosti spolupráci na globálnych scénach a je príkladom globálnej komunity na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju. V kontexte tejto spolupráce sa náš národ v posledných rokoch rozvinul na životne dôležitú súčasť turkického sveta, pričom vo svojej mnohostrannej zahraničnej politike uprednostňuje rozvoj väzieb, najmä s turkickými štátmi.

Nikto nevie, že jedným z medzinárodných fór, ktoré majú pre Azerbajdžan rôzny význam, je Organizácia turkických štátov. V súčasnosti Azerbajdžan poskytuje rozsiahlu podporu pri založení a prevádzke organizácie.

V našom obnovujúcom sa svete spájame historické úspechy turkických štátov oddaných myšlienkam mieru, bezpečnosti, stability, rozvoja a pokroku s modernými výzvami, zabezpečujúc lepšie spolunažívanie národov, ako aj posilňovanie stabilnejšej jednoty turkických štátov v súčasná geopolitická situácia odráža národné záujmy Azerbajdžanu.

Reklama

Turkické štáty v súčasnosti pracujú na významných dokumentoch, ktoré budú definovať trvalo udržateľný rozvoj prakticky vo všetkých oblastiach. Konkrétne prijatie „Prehľadu turkického sveta 2040“ v roku 2021 slúži ako primárna cestovná mapa na prispôsobenie sa zmenám, ku ktorým dochádza v našom viac prepojenom svete. Zaručenie jednoty turkických štátov a zabezpečenie trvalosti ich vplyvu na regionálnu a globálnu ekonomiku tu patrí medzi hlavné priority.

Podľa tejto perspektívy iniciatíva Azerbajdžanskej republiky usporiadať neformálny summit hláv štátov Organizácie turkických štátov v Šuši 6. júla tohto roku a podpísanie deklarácie o výsledkoch stretnutia dokázali, že Karabach je tlčúce srdce turkického sveta. Ďalším úspechom azerbajdžanského ľudu bol prejav prezidenta Ilhama Alijeva počas summitu, ktorý opäť odrážal naše túžby a víziu do budúcnosti.

Miesto summitu v Shusha, ktorý je považovaný za klenot v Karabachu a jeden z hlavných centier spoločensko-politického a kultúrneho života v Azerbajdžane a regióne, bolo zjavne plánované. Výsledkom je, že Shusha, ktorý sa stal predstaviteľom tolerantného a kozmopolitného Azerbajdžanu, bol v roku 2021 vymenovaný za „Kultúrne hlavné mesto Azerbajdžanu“. 

V roku 2022 Azerbajdžan vyhlásil tento rok za „Rok Shusha“ na počesť 270. výročia založenia Shusha. Šušu označila ICESCO za „Kultúrne hlavné mesto islamského sveta“ pre rok 2024 a TURKSOY „Kultúrne hlavné mesto turkického sveta“ na rok 2023. Zároveň v roku 2021 v meste Shusha, reprezentácii našej neochvejnej ducha, bola podpísaná Shusha deklarácia. Tento dokument je významný nielen pre Azerbajdžan, ale aj pre celý turkický svet.

Rozsiahly a hĺbkový prejav prezidenta Ilhama Alijeva opäť zdôraznil význam turkických štátov pri vytváraní regionálnej bezpečnosti a stability. Zdôraznila, že turkické národy tvoria rodinu založenú na spoločných etnických koreňoch, histórii, jazyku, kultúre, tradíciách a hodnotách.

Prezidentove vizionárske a sústredené slová „XXI. storočie by sa malo stať storočím rozvoja turkického sveta“ objasnili, že kľúčom k zjednoteniu a organizovaniu turkicky hovoriacich štátov a dosiahnutiu všetkých ich cieľov je spolupráca založená na rešpektovaní jedného. ďalší.

Prezident Ilham Alijev vo svojom prejave spomenul, že pozitívna dynamika rozvíja priateľské a bratské vzťahy, ako aj spoluprácu medzi Azerbajdžanom a turkickými štátmi. Spomenul tiež rastúci objem obchodného obratu a uviedol, že vykonaná práca je v najlepšom záujme všetkých národov.

Tento rok bude Azerbajdžan hostiť 29. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy alebo COP29, čo znamená ďalší triumf pre krajinu a turecký región. "Na základe skúseností, ktoré sme získali počas štvorročného predsedníctva v Hnutí nezúčastnených krajín, Azerbajdžan vynaloží všetko úsilie na posilnenie solidarity a dosiahnutie konsenzu medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami.“, zdôraznil prezident Ilham Alijev.

Prirodzene, jednou z hlavných povinností v tomto smere je posilniť medzinárodnú solidaritu na celom svete, ako aj v kontexte turkického sveta. V tomto zmysle 31-bodová „Karabašská deklarácia neformálneho summitu Organizácie turkických štátov“, ktorú podpísalo päť hláv štátov, umožní turkickým štátom identifikovať turkické hľadisko v diskusiách o globálnych výzvach, ako aj ďalej posilňovať solidaritu turkického sveta a podieľať sa na vysokej úrovni na práci COP29.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy