Spojte sa s nami

Rakúsko

Rakúsko a Dánsko spolupracujú s Izraelom na vakcínach

uverejnené

on

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz (na snímke) uviedli, že Rakúsko a Dánsko budú podľa tlačových správ spolupracovať s Izraelom na výrobe vakcín proti mutáciám koronavírusu a spoločne budú skúmať možnosti liečby, píše Yossi Lempkowicz.

Tieto dve krajiny už nechcú byť „len“ závislé od EÚ v súvislosti s vakcínami.

Kurz a dánsky predseda vlády Mette Frederiksen plánujú vo štvrtok navštíviť Izrael, aby diskutovali o „medzinárodnej korporácii pre výrobu vakcín“, citoval Netanjahua Reuters ako hovorí.

Rakúsky vodca uviedol, že je správne, že EÚ obstaráva očkovacie látky pre svoje členské štáty, ale Európska agentúra pre lieky (EMA) ich schvaľovala príliš pomaly a kritizovala nedostatky v dodávkach farmaceutických spoločností.

Európska komisia uviedla, že členské štáty môžu slobodne uzavrieť samostatné dohody, ak si to želajú. „Nie je to tak, že by sa stratégia rozmotala, alebo je v rozpore so stratégiou, vôbec nie,“ uviedol hovorca komisie EÚ.

Rakúsko

NextGenerationEU: Európska komisia podporuje plán obnovy a odolnosti Rakúska

uverejnené

on

Európska komisia prijala pozitívne hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Rakúska. Toto je dôležitý krok k tomu, aby EÚ v rámci nástroja na obnovu a odolnosť vyplatila granty vo výške 3.5 miliárd EUR. Toto financovanie podporí vykonávanie rozhodujúcich investičných a reformných opatrení uvedených v pláne obnovy a odolnosti Rakúska. Pomôže to Rakúsku dostať sa z pandémie COVID-19 silnejšie.

RRF - v srdci NextGenerationEU - poskytne až 672.5 miliárd EUR (v súčasných cenách) na podporu investícií a reforiem v celej EÚ. Rakúsky plán je súčasťou bezprecedentnej koordinovanej reakcie EÚ na krízu COVID-19, ktorej cieľom je riešiť spoločné európske výzvy prijatím zeleného a digitálneho prechodu, posilniť hospodársku a sociálnu odolnosť a súdržnosť jednotného trhu.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen povedala: „Európska komisia sa dnes rozhodla dať zelenú plánu obnovy a odolnosti Rakúska. Rakúsko je už predchodcom zeleného prechodu. Špeciálnym dôrazom na investície a reformy, ktoré ďalej podporujú naše ciele v oblasti klímy, sa Rakúsko jednoznačne vyjadruje. Podporili sme váš plán, pretože plne súhlasíme s tým, že na uskutočnenie zeleného prechodu sú potrebné odvážne kroky. “

Komisia posúdila plán Rakúska na základe kritérií stanovených v nariadení o RRF. Analýza Komisie zvažovala najmä to, či investície a reformy stanovené v rakúskom pláne podporujú zelený a digitálny prechod; prispievať k efektívnemu riešeniu výziev identifikovaných v európskom semestri; a posilniť jeho rastový potenciál, vytváranie pracovných miest a ekonomickú a sociálnu odolnosť.

Zabezpečenie ekologického a digitálneho prechodu Rakúska  

Posúdenie Komisie konštatuje, že plán Rakúska venuje 59% z celkovej alokácie plánu na opatrenia podporujúce klimatické ciele. Patria sem reformy rakúskeho daňového systému, ktoré sa zameriavajú na znižovanie emisií CO2 prostredníctvom stimulov pre technológie šetrné ku klíme, preferenčné daňové sadzby pre výrobky s nízkymi alebo nulovými emisiami a stanovovanie cien CO2 emisie. Tieto opatrenia sprevádza cielená daňová úľava pre spoločnosti a domácnosti v núdzi. Ďalšie opatrenia investujú do energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie, dekarbonizácie priemyslu, biodiverzity a obehového hospodárstva. Tieto investície sú sprevádzané súvisiacimi reformami vrátane prepracovania rámca podpory pre obnoviteľné zdroje energie a postupného ukončenia vykurovacích systémov nafty.

Podľa posúdenia plánu Rakúska, ktoré uskutočnila Komisia, sa venuje 53% jeho celkových pridelených prostriedkov opatreniam na podporu digitálneho prechodu. Patria sem značné investície do konektivity, s osobitným zameraním na rozsiahle zavádzanie sietí schopných gigabitového pripojenia a vytváranie nových symetrických gigabitových pripojení v nedostatočne chránených, znevýhodnených a vidieckych oblastiach. Plán obsahuje aj významné investície do digitalizácie vzdelávania, elektronickej verejnej správy a malých a stredných podnikov.

Posilnenie hospodárskej a sociálnej odolnosti Rakúska

Komisia sa domnieva, že plán Rakúska obsahuje rozsiahly súbor vzájomne sa posilňujúcich reforiem a investícií, ktoré prispievajú k efektívnemu riešeniu významnej podskupiny hospodárskych a sociálnych výziev uvedených v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny určených Rakúsku. Očakáva sa, že sa účasť žien na trhu práce na plný úväzok zlepší v dôsledku zvýšenej dostupnosti kvalitných zariadení starostlivosti o deti v ranom veku. Dlhodobo uznávaná výzva súvisiaca s rozdielmi v dôchodkoch žien a mužov sa rieši prostredníctvom opatrení v pláne. Plán sa zameriava na niektoré sociálne a hospodárske výzvy, ktoré sa objavili alebo sa zhoršili počas krízy COVID-19. Cielená kompenzácia deficitov vzdelávania a učenia sa v dôsledku pandémie bude bojovať proti zvyšovaniu nerovností vo výsledkoch vzdelávania. Očakáva sa, že súbor aktívnych opatrení politiky trhu práce bude riešiť zvýšenú potrebu pomoci nízkokvalifikovaným osobám a zvýšiť príležitosti na trhu práce pre znevýhodnené skupiny.

Plán predstavuje komplexnú a primerane vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu Rakúska v Rakúsku, čím primerane prispieva k všetkým šiestim pilierom uvedeným v nariadení o RRF.

Ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí Výkonný viceprezident Valdis Dombrovskis (obrázku) povedal: „Dnes sme schválili plán obnovy Rakúska na vytvorenie spravodlivejšieho, digitálneho a udržateľného hospodárstva. Tento plán dosahuje správnu rovnováhu, pričom viac ako polovica celkových pridelených prostriedkov je zameraná na ciele v oblasti klímy, ako sú investície do dôchodku so zastaralými vykurovacími systémami nafty a plynu, podpora verejnej dopravy bez emisií a ochrana biodiverzity. Tento plán tiež podporí digitálne pripojenie v Rakúsku a pomôže rozvíjať digitálne zručnosti žiakov. Obzvlášť vítam opatrenia na pomoc nízko kvalifikovaným a znevýhodneným skupinám vďaka cieleným príležitostiam na trhu práce a na uľahčenie práce žien na plný úväzok. “

Podpora hlavných investícií a reformných projektov

Rakúsky plán navrhuje projekty v siedmich hlavných európskych oblastiach. Jedná sa o konkrétne investičné projekty, ktoré sa zameriavajú na problémy spoločné pre všetky členské štáty v oblastiach, ktoré vytvárajú pracovné miesta a rast a sú potrebné pre dvojitý prechod. Napríklad Rakúsko navrhlo investovať 159 miliónov EUR do dôchodku so zastaralými vykurovacími systémami nafty a plynu a 543 miliónov EUR do výstavby nových vlakových tratí a elektrifikácie existujúcich. 

Komisár pre ekonomiku Paolo Gentiloni uviedol: „Plán obnovy a odolnosti Rakúska obsahuje skutočne rozsiahly súbor iniciatív, ktoré zlepšia život občanov a konkurencieschopnosť podnikov vo všetkých častiach krajiny. Medzi opatrenia patrí dôležitá ekologicko-sociálna daňová reforma - vynikajúci príklad toho, ako môžu daňové politiky pomôcť chrániť našu klímu sociálne spravodlivým spôsobom. Spolu s opatreniami, ako je postupné ukončenie vykurovacích systémov nafty a hlavný plán mobility, Rakúsko do roku 2040 výrazne podporí svoje úsilie v oblasti klimatickej neutrality. Vítam tiež reformy podporujúce zdravotnú a dlhodobú starostlivosť, zariadenia starostlivosti o deti a vzdelávanie. “

Posúdením sa tiež zistilo, že žiadne z opatrení zahrnutých v pláne významne nepoškodzuje životné prostredie v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení o RRF.

Kontrolné systémy zavedené Rakúskom sa považujú za dostatočné na ochranu finančných záujmov Únie. Plán poskytuje dostatočné podrobnosti o tom, ako vnútroštátne orgány budú predchádzať konfliktom záujmov, korupcii a podvodom súvisiacim s využívaním finančných prostriedkov, odhaľovať ich a naprávať ich.

Ďalšie kroky

Komisia dnes prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o poskytnutí grantov vo výške 3.5 miliárd EUR Rakúsku v rámci RRF. Rada teraz bude mať spravidla na prijatie návrhu Komisie spravidla štyri týždne.

Schválenie plánu Radou by umožnilo vyplatiť Rakúsku predbežné financovanie vo výške 450 miliónov EUR. To predstavuje 13% z celkovej pridelenej sumy pre Rakúsko.

Komisia povolí ďalšie platby na základe uspokojivého splnenia medzníkov a cieľov stanovených vo vykonávacom rozhodnutí Rady, ktoré odráža pokrok v implementácii investícií a reforiem. 

Pre viac informácií

Otázky a odpovede: Európska komisia podporuje plán obnovy a odolnosti Rakúska

Obnova a odolnosť: Otázky a odpovede

Informačný prehľad o pláne obnovy a odolnosti Rakúska

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení hodnotenia plánu obnovy a odolnosti pre Rakúsko

Príloha k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení hodnotenia plánu obnovy a odolnosti pre Rakúsko

Pracovný dokument útvarov Komisie priložený k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady

Obnova a odolnosť

Nariadenie o prostriedkoch na obnovu a odolnosť

Pokračovať v čítaní

Rakúsko

NextGenerationEU: Prezident von der Leyen v Rakúsku a na Slovensku predloží hodnotenie národných plánov obnovy Komisiou

uverejnené

on

Dnes (21. júna) predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen (na snímke) bude pokračovať vo svojom turné NextGenerationEU v Rakúsku a na Slovensku, aby osobne odovzdala výsledok hodnotenia Komisie a odporúčania Rade o schválení národných plánov obnovy a odolnosti v kontexte NextGenerationEU. V pondelok ráno bude vo Viedni na stretnutí s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom. Neskôr v ten deň prezident odcestuje do Bratislavy, kde ju prijme predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger. Stretne sa aj s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a s predsedom Národnej rady Borisom Kollárom spolu s podpredsedom Marošom Šefčovičom. V oboch krajinách navštívi prezident projekty, ktoré sú alebo budú financované v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť zameraného na vedu a zelený prechod na Slovensku a na kvantovú technológiu v Rakúsku.

Pokračovať v čítaní

Rakúsko

Rakúsky krajne pravicový vodca skončil a nástupníctvo zostalo otvorené

uverejnené

on

By

Vodca rakúskej krajne pravicovej strany slobody (FPO) Norbert Hofer (na snímke) v utorok odstúpil, ale ostro nepodporil svojho zástupcu a rivala Herberta Kickla, ktorý by ho nahradil.

Hofer, ktorý je všeobecne považovaný za najpríjemnejšiu tvár protiislamskej a protiimigračnej strany, ktorá sa pred dvoma rokmi zrútila z vlády uprostred škandálu, sa priblížil k víťazstvu v rakúskych prezidentských voľbách v roku 2016, len aby opätovne kandidoval.

Prevzal vedenie spoločnosti Heinz-Christian Strache po tom, čo škandál s videom v roku 2019 prinútil Stracheho opustiť funkciu rakúskeho vicekancelára a zložil koaličnú vládu na čele s konzervatívcom Sebastianom Kurzom, ktorý teraz vládne za stranu Zelených.

"V posledných mesiacoch bolo možné stranu opäť stabilizovať a priblížiť ju v prieskumoch verejnej mienky k hranici 20%. Postavil som tak stranu, aby mohla byť úspešná aj v ďalších rokoch. Moja vlastná cesta na čele FPO sa však končí dnes, “uviedol Hofer vo vyhlásení strany.

Vo vyhlásení sa neuvádzalo, prečo Hofer (50) skončil, ale išlo o nedávnu liečbu problémov s chrbticou. Od nehody paraglidingu v roku 2003 chodil s palicou.

V rakúskych médiách sa objavilo niekoľko správ o roztržke s Kicklom, drsnejším predstaviteľom, ktorý vystupuje tvrdšie pri odmietaní koronavírusových obmedzení a útoku na Kurza.

Jeho oznámenie stále ohromilo stranu, ktorá sa v prieskumoch dlhodobo drží na treťom mieste, za Kurzovými konzervatívcami a opozičnými sociálnymi demokratmi.

„Bol som prekvapený dnešnými udalosťami,“ uviedol vo vyhlásení stranícky heavyweight Manfred Haimbuchner, vodca FPO v spolkovej krajine Horné Rakúsko.

Pokiaľ ide o nasledujúceho vodcu, Hoferovo vyhlásenie hovorilo iba: „Prajem svojmu nástupcovi na tomto poste veľa šťastia do budúcnosti.“

Pokračovať v čítaní
Reklama
Reklama

Trendy