Spojte sa s nami

Slovensko

Európsky námorný, rybársky a akvakultúrny fond na roky 2021 – 2027: Komisia prijala pre Slovensko program v hodnote viac ako 15 miliónov EUR

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Komisia prijal the,en Európsky fond pre námorníctvo, rybné hospodárstvo a akvakultúru (EMFAF) Program pre Slovensko na implementáciu Spoločná rybárska politika EÚ (CFP) a priority politiky EÚ uvedené v European Green Deal. Celková finančná alokácia pre slovenský program 2021-2027 je 20.4 milióna eur na nasledujúcich 6 rokov, z čoho príspevok EÚ predstavuje 15.2 milióna eur.

Program EMFAF pre Slovensko pomôže vybudovať a silnejší akvakultúrny a spracovateľský sektor na Slovensku, podpora inovácie v produktívnych investíciách, napomáhajú dekarbonizácii sektorov zlepšením ich energetickej účinnosti, zlepšením organizácie trhu a zvýšiť ziskovosť a udržateľnosť celého trhového reťazca.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius povedal: „S radosťou oznamujem prijatie programu EMFAF pre Slovensko, programu, ktorý podporí trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a rozvoj rybolovu a akvakultúry v sladkých vodách. Nový program poskytne odvetviam akvakultúry a spracovateľskému sektoru na Slovensku príležitosť investovať do budovania odolného a nízkouhlíkového sektora.“

Program bude podporovať odolnosť sektorov rybolovu a akvakultúry, a ich zelený a digitálny prechod. 83 % sa investuje do udržateľnej akvakultúry, spracovania a marketingu. Program stanovuje 52 % pridelených prostriedkov na podporné činnosti, ktoré prispievajú ku klimatickým cieľom EÚ.

Prijatím tohto programu boli prijaté programy EMFAF pre všetky členské štáty a teraz sa môžu sústrediť na využívanie tohto financovania a implementáciu v praxi.

Viac informácií je k dispozícii v tomto dokumente novinka.

Reklama

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy