Spojte sa s nami

Ukrajina

Európska komisia vypláca prvú tranžu novej makrofinančnej pomoci Ukrajine vo výške 1 miliardy eur

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Európska komisia dnes v mene EÚ vyplatila prvú polovicu (500 miliónov EUR) novej operácie makrofinančnej pomoci (MFA) pre Ukrajinu v hodnote 1 miliardy EUR. Druhá tranža (ďalších 500 miliónov EUR) bola vyplatená 2. augusta. Rozhodnutie o tejto novej výnimočnej makrofinančnej pomoci prijal Európsky parlament a Rada 12. júla 2022.

Táto dodatočná makrofinančná pomoc vo výške 1 miliardy EUR je súčasťou mimoriadneho úsilia EÚ spolu s medzinárodným spoločenstvom pomôcť Ukrajine riešiť jej okamžité finančné potreby po nevyprovokovanej a neoprávnenej agresii Ruska. Ide o prvú časť výnimočného balíka makrofinančnej pomoci vo výške až 9 miliárd EUR ohláseného v oznámení Komisie z 18. mája 2022 a schváleného Európskou radou 23. – 24. júna 2022. Dopĺňa podporu, ktorú už EÚ poskytla, vrátane Núdzový úver MFA vo výške 1.2 miliardy eur vyplatený v prvej polovici roka. Celkovo tieto dve časti programu prinášajú Ukrajine celkovú podporu MFP od začiatku vojny na 2.2 miliardy EUR.

Prostriedky MFP boli Ukrajine poskytnuté vo forme dlhodobých pôžičiek za výhodných podmienok. Pomoc podporuje makroekonomickú stabilitu a celkovú odolnosť Ukrajiny v kontexte vojenskej agresie Ruska a následných hospodárskych problémov. Ďalším prejavom solidarity je, že rozpočet EÚ pokryje úrokové náklady na tento úver. Rovnako ako v prípade všetkých predchádzajúcich pôžičiek MFP si Komisia požičiava finančné prostriedky na medzinárodných kapitálových trhoch a za rovnakých podmienok prevádza výnosy Ukrajine. Táto pôžička Ukrajine je krytá 70 % hodnoty vyčlenenej z rozpočtu EÚ.  

Táto finančná pomoc je doplnkom k doteraz bezprecedentnej podpore poskytovanej EÚ, najmä humanitárnej, rozvojovej a obrannej pomoci, pozastaveniu všetkých dovozných ciel na ukrajinský vývoz na jeden rok alebo iným solidárnym iniciatívam, napr. na riešenie dopravných problémov, najmä obilnín.

Výkonný viceprezident Ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí Valdis Dombrovskis povedal: „Táto platba vo výške 1 miliardy EUR je prvou časťou nášho balíka makrofinančnej pomoci vo výške 9 miliárd EUR, ktorý má Ukrajine pomôcť splniť jej núdzové finančné potreby spôsobené brutálnou vojnou v Rusku. Zároveň úzko spolupracujeme s členskými štátmi EÚ a našimi medzinárodnými partnermi na ďalších krokoch k dlhodobejšej obnove Ukrajiny. EÚ poskytne všetku politickú, finančnú, vojenskú a humanitárnu podporu potrebnú na pomoc Ukrajine a jej ľudu tvárou v tvár pokračujúcej nezákonnej agresii Ruska – tak dlho, ako to bude potrebné.

Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell (obrázku) povedal: „Naša podpora Ukrajine je neochvejná. Budeme aj naďalej podporovať ukrajinský ľud – politicky, finančne a vojenskými prostriedkami – v tom, aby čelil nepriazni a výzvam spôsobeným ruskou agresiou. Ukrajina odhodlane a dôstojne bráni svoju suverenitu a právo na existenciu. EÚ v tomto úsilí stojí pri Ukrajine a bude v tom pokračovať.

Komisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn uviedol: „Rýchle vyplatenie prvej tranže výnimočnej pôžičky MFP vo výške 1 miliardy EUR zo strany Komisie je dôkazom neochvejnej solidarity EÚ s Ukrajinou a jej obyvateľmi. Rozpočet EÚ zohráva ústrednú úlohu v tejto solidarite tým, že kryje tieto prostriedky vo výške 70 % ich hodnoty a pokrýva úrokové náklady tejto pôžičky. Ďalší príklad, ktorý rozpočet EÚ poskytuje aj našim partnerom v čase krízy.

Reklama

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentilon povedal: „Týmto vyplatením prostriedkov Európska komisia naďalej podporuje Ukrajinu pri podpore verejných financií. Tvárou v tvár neutíchajúcej a brutálnej agresii Ruska musí EÚ zostať neochvejná vo svojej solidarite s ukrajinským ľudom. Pokračujú práce na návrhu druhej časti tejto výnimočnej makrofinančnej pomoci, ako bolo oznámené v máji a schválené Európskou radou.

pozadia

EÚ už v posledných rokoch poskytla Ukrajine významnú pomoc v rámci svojho programu makrofinančnej pomoci. Od roku 2014 poskytla EÚ Ukrajine viac ako 5 miliárd EUR prostredníctvom piatich programov makrofinančnej pomoci na podporu implementácie širokej reformnej agendy v oblastiach, ako je boj proti korupcii, nezávislý súdny systém, právny štát a zlepšovanie podnikateľského prostredia. . Okrem toho začiatkom tohto roka Komisia poskytla núdzovú pôžičku makrofinančnej pomoci vo výške 1.2 miliardy EUR, na ktorú Komisia v prvej polovici roku 2022 získala prostriedky v dvoch súkromných investíciách. Komisia 18. mája stanovila plány v Komunikácia za okamžitú reakciu EÚ na riešenie nedostatku financií Ukrajiny, ako aj na dlhodobý rámec obnovy. Rada EIB, banky EÚ, 25. júla schválila 1.59 miliárd € vo finančnej pomoci podporovanej zárukami z rozpočtu EÚ s cieľom pomôcť Ukrajine opraviť najzákladnejšiu poškodenú infraštruktúru a obnoviť kriticky dôležité projekty, ktoré riešia naliehavé potreby ukrajinského ľudu.

Na financovanie makrofinančnej pomoci si Komisia požičiava na kapitálových trhoch v mene EÚ súbežne so svojimi ďalšími programami, najmä NextGenerationEU a SURE. Možný úver pre Ukrajinu sa predpokladá vo finančnom pláne Komisie na druhú polovicu roku 2022. Viac informácií o pomoci, ktorú EÚ poskytla Ukrajine od začiatku ruskej útočnej vojny, je k dispozícii on-line.

Operácie makrofinančnej pomoci (MFA) sú súčasťou širšieho zapojenia EÚ so susednými krajinami a sú určené ako výnimočný nástroj EÚ v oblasti reakcie na krízy. Sú k dispozícii susedným krajinám EÚ, ktoré majú vážne problémy s platobnou bilanciou. Okrem makrofinančnej pomoci EÚ podporuje Ukrajinu prostredníctvom niekoľkých ďalších nástrojov vrátane humanitárnej pomoci, rozpočtovej podpory, tematických programov a technickej pomoci a kombinovaných nástrojov na podporu investícií.

Ďalšie informácie 

Vyhlásenie prezidentky von der Leyenovej o finančnej podpore EÚ pre Ukrajinu

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/1201 z 12. júla 2022 o poskytnutí mimoriadnej makrofinančnej pomoci Ukrajine

Závery Európskej rady z 23. júna

Oznámenie z 18. mája 2022 o pomoci a obnove Ukrajiny

Makrofinančná pomoc Ukrajine

Delegácia EÚ na Ukrajine

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy