Spojte sa s nami

ekonomika

Spravodlivé zdanenie: Komisia navrhuje rýchlu transpozíciu medzinárodnej dohody o minimálnom zdaňovaní nadnárodných spoločností

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Európska komisia navrhla smernicu zabezpečujúcu minimálnu efektívnu daňovú sadzbu pre globálne aktivity veľkých nadnárodných skupín. Návrhom sa plní prísľub EÚ postupovať mimoriadne rýchlo a byť medzi prvými, ktorí implementujú nedávnu historickú dohodu o globálnej daňovej reforme [1], ktorej cieľom je vniesť spravodlivosť, transparentnosť a stabilitu do medzinárodného rámca zdaňovania právnických osôb.

Návrh úzko nadväzuje na medzinárodnú dohodu a stanovuje, ako sa princípy 15 % efektívnej sadzby dane, na ktorých sa dohodlo 137 krajín, budú uplatňovať v praxi v rámci EÚ. Zahŕňa spoločný súbor pravidiel na výpočet tejto efektívnej sadzby dane, aby sa správne a konzistentne uplatňovala v celej EÚ.

Výkonný viceprezident Ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí Valdis Dombrovskis povedal: „Rýchlym krokom k zosúladeniu s ďalekosiahlou dohodou OECD sa Európa plne podieľa na vytváraní spravodlivejšieho globálneho systému zdaňovania právnických osôb. Je to obzvlášť dôležité v čase, keď potrebujeme zvýšiť verejné financovanie pre spravodlivý udržateľný rast a investície a uspokojiť aj potreby verejného financovania – tak na riešenie následkov pandémie, ako aj na podporu zelených a digitálnych prechodov. Začlenenie dohody OECD o minimálnom účinnom zdaňovaní do práva EÚ bude životne dôležité v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom a zároveň zabráni „pretekom ku dnu“ s nezdravou daňovou konkurenciou medzi krajinami. Je to významný krok vpred pre našu agendu spravodlivého zdaňovania.“

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni povedal: „V októbri tohto roku 137 krajín podporilo historickú multilaterálnu dohodu o transformácii globálneho zdaňovania právnických osôb, ktorá rieši dlhotrvajúcu nespravodlivosť a zároveň zachováva konkurencieschopnosť. Len o dva mesiace neskôr robíme prvý krok na ukončenie daňových pretekov, ktoré poškodzujú Európsku úniu a jej hospodárstva. Smernica, ktorú predkladáme, zabezpečí, že nová 15 % minimálna efektívna daňová sadzba pre veľké spoločnosti sa bude uplatňovať spôsobom, ktorý je plne v súlade s právom EÚ. Budúce leto nadviažeme na druhú smernicu s cieľom implementovať ďalší pilier dohody o prerozdelení práv zdaňovania, keď bude podpísaná súvisiaca mnohostranná dohoda. Európska komisia tvrdo pracovala na uľahčení tejto dohody a som hrdý na to, že dnes stojíme v čele jej globálneho zavedenia.

Navrhované pravidlá sa budú vzťahovať na každú veľkú skupinu, domácu aj medzinárodnú, s materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou v členskom štáte EÚ. Ak krajina, v ktorej má sídlo spoločnosť s nízkym zdanením, minimálnu efektívnu sadzbu neuplatňuje, existujú ustanovenia, aby členský štát materskej spoločnosti uplatnil „doplňujúcu“ daň. Návrh tiež zabezpečuje účinné zdanenie v situáciách, keď sa materská spoločnosť nachádza mimo EÚ v krajine s nízkym zdanením, ktorá neuplatňuje rovnocenné pravidlá.

V súlade s globálnou dohodou sa v návrhu ustanovujú aj určité výnimky. Na zníženie dopadu na skupiny, ktoré vykonávajú reálne ekonomické aktivity, budú môcť spoločnosti vylúčiť výšku príjmu rovnajúcu sa 5 % z hodnoty hmotného majetku a 5 % zo mzdy. Pravidlá tiež stanovujú vylúčenie minimálnych súm zisku, aby sa znížilo zaťaženie dodržiavania predpisov v situáciách s nízkym rizikom. To znamená, že ak sú priemerný zisk a výnosy nadnárodnej skupiny v jurisdikcii pod určitými minimálnymi prahmi, potom sa tento príjem pri výpočte sadzby nezohľadňuje.

pozadia

Reklama

Minimálne zdanenie právnických osôb je jedným z dvoch pracovných tokov globálnej dohody – druhým je čiastočné prerozdelenie práv na zdanenie (známy ako Pilier 1). Tým sa prispôsobia medzinárodné pravidlá o tom, ako sa medzi krajinami delí zdaňovanie ziskov spoločností najväčších a najziskovejších nadnárodných spoločností, aby odrážali meniaci sa charakter obchodných modelov a schopnosť spoločností podnikať bez fyzickej prítomnosti. Komisia tiež predloží návrh na prerozdelenie práv zdaňovania v roku 2022, keď sa dohodnú technické aspekty mnohostranného dohovoru.

Ďalšie kroky

Daňová agenda Komisie dopĺňa, ale je širšia ako len prvky, na ktoré sa vzťahuje dohoda OECD. Do konca roku 2023 zverejníme aj nový rámec pre zdaňovanie podnikov v EÚ, ktorý zníži administratívnu záťaž pre podniky pôsobiace naprieč členskými štátmi, odstráni daňové prekážky a vytvorí na jednotnom trhu priaznivejšie prostredie pre podnikanie.

Viac informácií

Q & A

Informačný list

Odkaz na právne texty

[1] Inkluzívny rámec OECD/G20 o dohode BEPS o dvojpilierovom riešení na riešenie daňových výziev vyplývajúcich z digitalizácie hospodárstva

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy