RSSživotný štýl

Viac členských štátov sa prihlásilo k iniciatívam digitálnej spolupráce na #Supercomputers, #ArtificialIntelligence and innovation

Viac členských štátov sa prihlásilo k iniciatívam digitálnej spolupráce na #Supercomputers, #ArtificialIntelligence and innovation

| Júna 18, 2018

Viaceré členské štáty podpísali nedávne vyhlásenia o spolupráci, ktoré preukazujú svoj záväzok spolupracovať na úrovni EÚ v oblasti digitálnej politiky. Dnes ráno podpísali Fínsko a Švédsko Deklaráciu EuroHPC, ktorá signalizovala ochotu zúčastniť sa európskej spolupráce na superpočítačoch. Rakúsko podpísalo rovnaké vyhlásenie, a tak aj Litva. Celkom krajiny 20 sa pripojili k tomuto [...]

Pokračovať v čítaní

#CulturalHeritage: Konferencia Parlamentu na zvýšenie povedomia

#CulturalHeritage: Konferencia Parlamentu na zvýšenie povedomia

| Júna 6, 2018

S cieľom zdôrazniť dôležitosť a rozmanitosť európskej kultúry bude Parlament usporiadať konferenciu na tému "Kultúrne dedičstvo v Európe: prepojenie minulosti a budúcnosti". Odhaduje sa, že ľudia z oblasti 26 pracujú priamo v kultúrnom sektore EÚ a sú nepriamo zodpovední za milióny pracovných miest 300,000. Cieľom konferencie Parlamentu je zvýšiť [...]

Pokračovať v čítaní

#EuropeanYearOfCulturalHeritage: Projekty spolupráce 29 získajú sumu € 5

#EuropeanYearOfCulturalHeritage: Projekty spolupráce 29 získajú sumu € 5

| Môže 29, 2018

Európska komisia oznámila kultúrne projekty 29 vybrané na financovanie na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie návrhov, ktorá sa začala pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. Celkový rozpočet vo výške 5 v miliónoch EUR sa vyčlení na projekty v rámci programu Tvorivá Európa, ktorý je hlavným programom EÚ na podporu sektorov kultúry a tvorivej činnosti. [...]

Pokračovať v čítaní

Je #Car Leasing nový výber životného štýlu?

Je #Car Leasing nový výber životného štýlu?

| Môže 14, 2018

Lízing áut sa v dnešných dňoch stáva čoraz obľúbenejším trendom pre rodiny z mnohých dôvodov. Samozrejme, toto rozhodnutie závisí od vašej osobnej situácie a individuálnych preferencií, ale prenajatie auta by mohlo byť pre vás tým najlepším výberom životného štýlu. Nižšie mesačné splátky Ak by ste museli financovať svoje osobné [...]

Pokračovať v čítaní

#CharlemagneYouthPrize2018 ide do poľského projektu v tábore WW2

#CharlemagneYouthPrize2018 ide do poľského projektu v tábore WW2

| Môže 10, 2018

Cena mládeže 2018 Charlemagne bola udelená poľskému projektu, ktorý zhromažďoval mladých ľudí, aby odhalili dejiny vojnového tábora Stalag VIII A. O cenách Ročná cena, ktorú udelil Európsky parlament a Medzinárodná cena Charlemagne Foundation, patrí mladým ľuďom vo veku medzi 16 a 30, ktorí sa zúčastnili [...]

Pokračovať v čítaní

#EUPensions: Správa uznáva úsilie členských štátov zabezpečiť primerané dôchodky, je však potrebné urobiť viac

#EUPensions: Správa uznáva úsilie členských štátov zabezpečiť primerané dôchodky, je však potrebné urobiť viac

| Môže 2, 2018

Správa o primeranosti dôchodkov 2018, publikovaná v apríli 30, analyzuje, ako súčasné a budúce dôchodky pomáhajú predchádzať chudobe v starobe a udržiavať príjem mužov a žien po dobu ich odchodu do dôchodku. Zdôrazňuje, že členské štáty venujú čoraz väčšiu pozornosť udržateľným a primeraným dôchodkom vo svojich reformách, no ďalšie opatrenia budú [...]

Pokračovať v čítaní

Predseda Európskeho parlamentu zvíťazil #CharlesEuropeanAward

Predseda Európskeho parlamentu zvíťazil #CharlesEuropeanAward

| Apríla 6, 2018

V apríli 4 sa predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani (znázornený) vyhlásil za víťaza dvanásteho ročníka európskej ceny Charles V podľa panelu pre ocenenie: "Na politickú kariéru, ktorá sa rozprestiera takmer dvadsaťpäť rokov venovanú Európskej únii a jej inštitúcie ako ručiteľov mieru, demokracie, ľudských práv, rovnosti, solidarity a [...]

Pokračovať v čítaní