Spojte sa s nami

firmy

Výskum a vedecké inovácie nevyhnutné pre oživenie hospodárstva v Európe

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Budúci rozpočet EÚ na roky 2021 - 2027 pripraví pôdu pre silnú podporu EÚ pre odvetvie výskumu, inovácií a vedy - ktorá je nesmierne dôležitá pre hospodárske oživenie v Európe, píše David Harmon.

Európsky parlament má hlasovať 23. novembra o ustanoveniach revidovaného rozpočtového rámca EÚ na obdobie 2021 - 2027.

Doteraz sa 94 miliárd EUR vyčleňuje na financovanie programov Horizont Európa, nextGenerationEU a Digitálna Európa. Toto sú kľúčové iniciatívy EÚ, ktoré zabezpečia, aby EÚ zostala v čele vývoja nových digitálnych technológií. To je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Digitálna transformácia sa dostáva do centra pozornosti, pokiaľ ide o to, ako bude technológia rozvíjať kľúčové vertikálne odvetvia a budúce inteligentné siete v Európe.

A Európa má know-how na splnenie svojich kľúčových politických cieľov v rámci týchto dôležitých hlavných programov EÚ a na to, aby tak robila environmentálnym spôsobom.

Záverom je, že teraz žijeme v ére 5G. To znamená, že nové produkty, ako sú video s vysokým rozlíšením a samoriadiace vozidlá, sa stanú realitou v každodennom živote. 5G poháňa tento proces inovácie IKT. Členské štáty EÚ však musia spolupracovať, aby boli 5G úspešné, aby sa mohol hospodársky rozvíjať Európa a aby sa komplexne riešili širšie spoločenské potreby.

Normy IKT musia fungovať štruktúrovaným a vzájomne prepojeným spôsobom. Vlády musia zabezpečiť, aby sa politiky v oblasti frekvenčného spektra riadili spôsobom, ktorý zaručí, že autá s vlastným pohonom budú môcť bezproblémovo cestovať cez hranice.

Politiky na úrovni EÚ, ktoré podporujú excelentnosť vo vede prostredníctvom Európskej rady pre výskum a prostredníctvom Európskej rady pre inovácie, v súčasnosti zabezpečujú, aby sa vysoko inovatívne produkty IKT úspešne dostávali na trh EÚ.

Reklama

Verejný a súkromný sektor však musia naďalej úzko spolupracovať pri dosahovaní politických cieľov EÚ, ktoré plne zahŕňajú a integrujú sektory výskumu, inovácie a vedy.

Už v rámci programu Horizont Európa sa zavádza niekoľko verejno-súkromných partnerstiev, ktoré sa budú vzťahovať na rozvoj kľúčových digitálnych technológií a inteligentných sietí a služieb. Proces inovácie funguje najlepšie, keď súkromné, verejné, vzdelávacie a výskumné komunity spolupracujú a spolupracujú pri dosahovaní cieľov spoločnej politiky.

V skutočnosti možno dokonca v širších súvislostiach 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN dosiahnuť zapojením vedcov a výskumných pracovníkov z celého sveta do spoločných projektov.

Európa hrá v rámci programu Horizont Európa svoje silné stránky.

Európa je domovom niektorých z najlepších vývojárov softvéru na svete. Viac ako štvrtina všetkých globálnych [chránené e-mailom] sa vykonáva v Európe.

Program Horizon Europe a jeho predchádzajúci program Horizont 2020 sa považujú za popredné svetové výskumné iniciatívy. Ak však bude mať program Horizon Europe úspech, musí ho priemysel zvýšiť.

Program Horizont Európa musí a bude podporovať inovačný proces.

Toto je kľúč, ak tradičné odvetvia, ako sú energetika, doprava, zdravotníctvo a výroba, budú vhodné pre digitálny vek.

Medzinárodná spolupráca a spolupráca môže a bude podporovať vykonávanie strategických autonómnych politických cieľov EÚ.

Prežívame digitálnu revolúciu. Všetci musíme spolupracovať na tom, aby bola táto revolúcia pozitívnym úspechom pre všetkých, čo zahŕňa prekonanie digitálnej priepasti.

David Harmon, riaditeľ pre vládne záležitosti EÚ v spoločnosti Huawei Technologies

David Harmon je riaditeľom vládnych záležitostí EÚ v spoločnosti Huawei Technologies

Teraz, keď je Európa na pokraji zabezpečenia dohody s podmienkami nového rozpočtu EÚ na roky 20210—2027, sa môžu zainteresované strany pripraviť na prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont Európa. Zverejnenie týchto výziev sa uskutoční v prvom štvrťroku 2021. Pokroky v oblasti umelej inteligencie, veľkých dát, cloudových výpočtov a vysoko výkonných počítačov budú hrať zásadnú úlohu pri uvádzaní nových inovatívnych produktov a služieb IKT na trh. Tento rok sme boli na vlastnej koži svedkami veľmi pozitívnej úlohy, ktorú môžu nové technológie zohrávať pri podpore vysokorýchlostných online platforiem a pri zlepšovaní spojení pre podniky, priateľov aj rodiny.

Bude samozrejme potrebné zaviesť politické rámce, aby sa zabezpečili vyvíjajúce sa technológie, ktoré prichádzajú do praxe. Občianska spoločnosť, priemysel, vzdelávanie a výskumní pracovníci sa musia plne zapojiť do vývoja tohto legislatívneho plánu.

Poznáme výzvy, ktoré nás čakajú. Poďme sa teda všetci aktívne zaoberať týmito výzvami v duchu odhodlania, priateľstva a medzinárodnej spolupráce.

David Harmon je riaditeľom vládnych záležitostí EÚ v spoločnosti Huawei Technologies a je bývalým členom kabinetu európskeho komisára pre výskum, inovácie a vedu v období rokov 2010 - 2014.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy