Spojte sa s nami

jednotný trh

Jednotný európsky trh oslavuje 30

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Tento rok EÚ oslavuje 30th výročie svojho jednotného trhu – jeden z najväčších úspechov európskej integrácie a jeden z jej kľúčových hnacích síl. Jednotný európsky trh, ktorý vznikol 1. januára 1993, umožňuje tovarom, službám, ľuďom a kapitálu voľne sa pohybovať po EÚ, čím uľahčuje život ľuďom a otvára nové príležitosti pre podniky.

V priebehu 30 rokov viedol jednotný trh k bezprecedentnej trhovej integrácii medzi hospodárstvami členských štátov, pričom slúži ako hnacia sila rastu a konkurencieschopnosti a podporuje hospodársku a politickú silu Európy na globálnej úrovni. Zohralo tiež kľúčovú úlohu pri zrýchlení hospodárskeho rozvoja nových členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ, odstraňovaní prekážok vstupu a podpore rastu.

Nedávno bol jednotný trh zásadný pri pomoci Európe pri riešení pandémie COVID-19 a energetickej krízy vyplývajúcej z ruskej invázie na Ukrajinu. Zachovanie a posilňovanie integrity jednotného trhu bude naďalej nevyhnutné, aby Európa mohla reagovať na nové výzvy koordinovaným spôsobom a naďalej podporovať konkurencieschopnosť európskych hospodárstiev.

Vďaka jednotnému trhu bola EÚ schopná zlepšiť životy všetkých Európanov vrátane: 

  • Urýchlenie prechodu na ekologickejšie a digitálnejšie hospodárstvo: و European Green Deal je rastovou stratégiou EÚ. Na základe EÚ Vhodné na 55 a Digitálna dekáda EÚ zavádza regulačný rámec na podporu zelených a digitálnych prechodov v Európe. Priemyselná stratégia sprevádza priemysel EÚ pri týchto prechodoch. Jednotný trh tiež pomáha zabezpečiť trvalú dostupnosť základných vstupov pre naše podniky vrátane kritických surovín a pokročilých technológií, ako sú polovodiče.
  • Zaručenie vysokej bezpečnosti a popredných svetových technologických štandardov: Právne predpisy EÚ umožňujú spotrebiteľom dôverovať, že všetky výrobky na jednotnom trhu sú bezpečné a založené na vysokých štandardoch ochrany životného prostredia, práce, osobných údajov a ľudských práv. Tieto pravidlá a normy sa často preberajú po celom svete, poskytujú európskym podnikom konkurenčnú výhodu a posilňujú celosvetové postavenie Európy a zároveň podporujú preteky o vrchol z hľadiska noriem. Dnes je EÚ tvorcom globálnych noriem.
  • Reakcia na nedávne krízy s bezprecedentnou rýchlosťou a odhodlaním: Riešenie nedávnych kríz, ako je pandémia COVID-19 a súčasná energetická kríza, závisí od spoločného a koordinovaného európskeho prístupu. Počas pandémie COVID-19 udržiavanie otvorených vnútorných hraníc a zabezpečenie hladkého fungovania jednotného trhu umožnilo, aby sa vakcíny, zdravotnícke vybavenie a ďalšie dôležité materiály dostali k tým, ktorí to potrebovali. Dnes je reakcia Európy na energetickú krízu založená na REPowerEU plán, ktorý sa opiera o silu jednotného trhu pre EÚ spoločne obstarávať diverzifikovanejšie zdroje energie a výrazne urýchliť vývoj a zavádzanie čistej a obnoviteľnej energie. To už malo za následok zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív.

S cieľom zabezpečiť, aby jednotný trh zostal spoločným dobrom, ktoré prináša výhody všetkým ľuďom v EÚ, Komisia neustále pracuje na jeho rozvoji v nových oblastiach a zabezpečuje, aby už zavedené pravidlá fungovali v praxi. Na tento účel Komisia úzko spolupracuje s verejnými orgánmi členských štátov, ktoré zdieľajú zodpovednosť za účinné presadzovanie pravidiel jednotného trhu. 

V decembri 2022, počas výkopu série podujatí pri príležitosti 30th výročia jednotného trhu Komisia predložila analytický papier o stave jednotného trhu 30 rokov po jeho vytvorení a jeho úlohe ako hnacej sily odolnosti EÚ. V priebehu roku 2023 sa uskutoční množstvo diskusií, výstav a kampaní organizovaných spolu so zainteresovanými stranami v celej EÚ s cieľom podporiť úspechy jednotného trhu a zapojiť občanov do diskusií o jeho budúcnosti. V tejto súvislosti Komisia vydá oznámenie, v ktorom predstaví významné úspechy a výhody jednotného trhu, pričom určí aj nedostatky v implementácii a budúce priority, aby jednotný trh naďalej zohrával kľúčovú úlohu.

pozadia

Reklama

Jednotný trh vznikol 1. januára 1993. Po podpísaní Maastrichtskej zmluvy 7. februára 1992. Pôvodne tvorilo jednotný trh 12 krajín EÚ: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo. Dnes jednotný trh zahŕňa 27 členských štátov, ako aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, pričom čiastočný prístup má aj Švajčiarsko.

Pre viac informácií 

30th výročie jednotného trhu

Informačný list

Zbierka videí o jednotnom trhu

Jednotný trh je najväčším obchodným blokom na svete. Už tridsať rokov je základom EÚ. Poskytuje príležitosti pre milióny podnikov, ako aj pre spotrebiteľov v Európe. Posledné dva roky nám ukázali, že schopnosť Európy absorbovať otrasy a prekonať krízy sa opiera o silný jednotný trh. Preto sme navrhli nástroj núdzového stavu jednotného trhu, aby sme mohli konať spoločne. Aby to fungovalo aj v čase krízy.Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek - 01

Jednotný trh je oveľa viac než len právny rámec – alebo vlastne trh. Musíme neustále zachovávať, zlepšovať a znovu objavovať toto impozantné aktívum. Po prvé, zabezpečením toho, aby sa pravidlá, na ktorých sme sa kolektívne dohodli, aj kolektívne uplatňovali. Po druhé, postavením MSP do centra konkurencieschopnosti Európy. Po tretie, zabezpečením toho, aby ľudia a podniky mali prístup k tovarom a službám, ktoré potrebujú, keď ich potrebujú. Jednotný trh dal Európskej únii kontinentálny rozmer, a tým aj schopnosť premietnuť sa na globálnej scéne. Dnes, pri 30. výročí, mi jednotný trh dodáva dôveru a odhodlanie čeliť výzvam, ktoré nás čakajú. Thierry Breton, komisár pre vnútorný trh - 01

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.
Reklama

Trendy