Finančné prostriedky EÚ na pomoc 14 špičkovej #InnovativeProjects vstupujú na trh rýchlejšie

| Augusta 10, 2018


Európska komisia bude podporovať špičkové projekty spoločnosti 14, ktoré rýchlejšie prinesú inovácie na trh v rámci systému rýchlej inovácie Pilotný projekt Európskej inovačnej rady (EIC), Projekty vybrané na financovanie zahŕňajú recyklačnú technológiu na zavedenie gumy z pneumatík na konci životnosti do výrobných liniek, systém na liečbu pretrvávajúcej fibrilácie predsiení a nástroj na umelú inteligenciu, ktorý zlepšuje kvalitu videa a obmedzuje internetovú prevádzku v streamingu videa. Systém rýchleho nasmerovania na inovácie sa zameriava na radikálne nové, prelomové produkty, služby, procesy alebo obchodné modely, ktoré otvárajú nové trhy. Ponúka až do výšky € 3 za projekt na konzorciu zloženú z troch až piatich partnerov vrátane malých a stredných podnikov, priemyselných účastníkov, výskumných centier, univerzít a ďalších aktérov ako inkubátorov, investorov a verejného sektora. Schéma je pre relatívne vyspelé technológie, koncepty a obchodné modely, ktoré sú blízko trhu. Účastníci majú tiež prístup k bezplatnej služby v oblasti koučingu a zrýchlenia, Projekty prijímateľov 14 zahŕňajú partnerov 59 vrátane MSP, priemyselných partnerov, univerzít a neziskových organizácií z krajín 18. Viac informácií vrátane názvov projektov a krajín a sumy financovania nájdete v časti tlačová správa a mapa príjemcov.

Tagy: , ,

kategórie: Frontpage, obchodné, EU, Európska komisia