Spojte sa s nami

EU

Oznámte výzvy EÚ, aby prijala naliehavé opatrenia na ochranu obhajcov #HumanRights v # Latinskej Amerike

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

S ohľadom na vážnu situáciu, s ktorou sa obhajcovia ľudských práv stretávajú v Latinskej Amerike, dnes sieť EÚ-LAT (8, október) uvádza správu, v ktorej prostredníctvom rôznych odporúčaní nabáda Európsku úniu, aby aktívne konala s cieľom zastaviť tento problém.

Latinská Amerika je jedným z regiónov s najvyšším počtom útokov a vrážd spáchaných na obhajcoch. Podľa obhajcov EU Protect bolo v regióne 2018 zabitých najmenej obhajcov 256. Správa, ktorá sa dnes zaslala Európskemu parlamentu a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, zdôrazňuje súčasné trendy a spoločné vzorce násilia, ktoré sa vyskytujú na celom kontinente.

Neuznanie a legitimizácia ich práce sú hlavnými faktormi, ktoré zvyšujú riziko útokov, ako sú fyzické agresie vrátane vrážd alebo pokusov o vraždu, vyhrážanie, zastrašovanie, obťažovanie, kriminalizácia a iné formy násilia. V regióne sa navyše zvyšuje počet obmedzujúcich zákonov, ktoré prispievajú k zmenšovaniu priestoru občianskej spoločnosti.

Reklama

Kritická situácia žien a obhajcov životného prostredia

Podľa správy sú ženy obhajkyne ľudských práv a ľudia obhajujúce ženy a rodová rovnosť vystavené viacerým a zhoršeným formám diskriminácie. Ženy sú vystavené rizikám špecifickým pre pohlavie. Sú tiež vystavení násiliu, pretože spochybňujú normy a stereotypy existujúce v ich komunitách a v ich spoločenských kontextoch.

Sieť EU-LAT tiež zdôrazňuje zložitú situáciu ľudí, ktorí bránia pôdu, územie a životné prostredie, pretože Latinská Amerika zostáva regiónom s najvyšším počtom ochrancov životného prostredia zabitých na svete. V tomto zmysle správa pripomína, že ochrana pôvodných komunít a roľníkov, ktorí bránia prírodné zdroje planéty, prispieva k zmene politickej agendy v oblasti klímy.

Reklama

plné znenie správy

Sieť EÚ-LAT je uznávaným aktérom pred tým, ako sa Európska únia skladá z organizácií a hnutí 40 z európskych krajín 12, ktoré ovplyvňujú transformáciu európskych politík týkajúcich sa Latinskej Ameriky v oblasti politického dialógu, spolupráce a obchodu.

Európska komisia

NextGenerationEU: Európska komisia vyplatí Slovinsku predbežné financovanie vo výške 231 miliónov EUR

uverejnené

on

Európska komisia vyplatila Slovinsku predbežné financovanie vo výške 231 miliónov EUR, čo zodpovedá 13% alokácie grantov krajiny v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF). Platba predbežného financovania pomôže naštartovať implementáciu zásadných investičných a reformných opatrení uvedených v slovinskom pláne obnovy a odolnosti. Komisia schváli ďalšie vyplácanie na základe realizácie investícií a reforiem uvedených v pláne obnovy a odolnosti Slovinska.

Krajina má počas svojho plánu dostať celkovo 2.5 miliardy EUR, z toho 1.8 miliardy EUR na granty a 705 miliónov EUR na pôžičky. Dnešné vyplácanie nasleduje po nedávnej úspešnej implementácii prvých pôžičkových operácií v rámci NextGenerationEU. Do konca roka má Komisia v úmysle získať dlhodobé financovanie až do výšky 80 miliárd EUR, ktoré bude doplnené krátkodobými zmenkami EÚ, na financovanie prvých plánovaných platieb členským štátom v rámci NextGenerationEU.

RRF je jadrom spoločnosti NextGenerationEU, ktorá poskytne 800 miliárd EUR (v bežných cenách) na podporu investícií a reforiem vo všetkých členských štátoch. Slovinský plán je súčasťou bezprecedentnej reakcie EÚ na silnejšie vystúpenie z krízy COVID-19, podporu zelených a digitálnych prechodov a posilnenie odolnosti a súdržnosti v našich spoločnostiach. A tlačová správa je k dispozícii online.

Reklama

Pokračovať v čítaní

cyprus

NextGenerationEU: Európska komisia vypláca Cypru 157 miliónov EUR na predbežné financovanie

uverejnené

on

Európska komisia vyplatila Cypru 157 miliónov EUR na predbežné financovanie, čo predstavuje 13% finančných prostriedkov krajiny v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF). Platba predbežného financovania pomôže naštartovať implementáciu zásadných investičných a reformných opatrení uvedených v pláne obnovy a odolnosti Cypru. Komisia schváli ďalšie vyplácanie na základe realizácie investícií a reforiem uvedených v pláne obnovy a odolnosti Cypru.

Krajina má počas svojho plánu získať celkovo 1.2 miliardy EUR, pričom 1 miliarda EUR bude poskytnutá vo forme grantov a 200 miliónov EUR vo forme pôžičiek. Dnešné vyplácanie nasleduje po nedávnej úspešnej implementácii prvých pôžičkových operácií v rámci NextGenerationEU. Do konca roka má Komisia v úmysle získať dlhodobé financovanie až do výšky 80 miliárd EUR, ktoré bude doplnené krátkodobými zmenkami EÚ, na financovanie prvých plánovaných platieb členským štátom v rámci NextGenerationEU. Ako súčasť NextGenerationEU poskytne RRF 723.8 miliardy EUR (v bežných cenách) na podporu investícií a reforiem v členských štátoch.

Cyperský plán je súčasťou bezprecedentnej reakcie EÚ na to, aby sa z krízy COVID-19 vyšvihla silnejšie, podpora zelených a digitálnych prechodov a posilnenie odolnosti a súdržnosti v našich spoločnostiach. A tlačová správa je k dispozícii online.

Reklama

Pokračovať v čítaní

Belgicko

Politika súdržnosti EÚ: Belgicko, Nemecko, Španielsko a Taliansko dostávajú 373 miliónov EUR na podporu zdravotníckych a sociálnych služieb, MSP a sociálneho začlenenia

uverejnené

on

Komisia udelila piatim 373 miliónov EUR Európsky sociálny fond (ESF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) operačné programy (OP) v Belgicku, Nemecku, Španielsku a Taliansku na pomoc krajinám s núdzovou reakciou a opravou koronavírusu v rámci REAKCIA-EÚ. V Belgicku poskytne úprava OP Valónsko dodatočných 64.8 milióna EUR na nákup zdravotníckeho vybavenia pre zdravotnícke služby a inovácie.

Prostriedky budú podporovať malé a stredné podniky (MSP) v rozvoji elektronického obchodu, kybernetickej bezpečnosti, webových stránok a internetových obchodov, ako aj regionálneho ekologického hospodárstva prostredníctvom energetickej účinnosti, ochrany životného prostredia, rozvoja inteligentných miest a nízkouhlíkového hospodárstva. verejných infraštruktúr. V Nemecku vo spolkovej krajine Hesensko bude 55.4 milióna EUR podporovať výskumnú infraštruktúru v oblasti zdravia, diagnostické kapacity a inovácie na univerzitách a v iných výskumných inštitúciách, ako aj investície do výskumu, vývoja a inovácií v oblasti klímy a trvalo udržateľného rozvoja. Táto zmena a doplnenie tiež poskytne podporu malým a stredným podnikom a fondom pre začínajúce podniky prostredníctvom investičného fondu.

V Sachsen-Anhalte 75.7 milióna EUR uľahčí spoluprácu MSP a inštitúcií vo výskume, vývoji a inovácii, a poskytovať investície a prevádzkový kapitál pre mikropodniky postihnuté krízou koronavírusu. Prostriedky okrem toho umožnia investície do energetickej účinnosti podnikov, podporia digitálne inovácie v MSP a nákup digitálneho vybavenia pre školy a kultúrne inštitúcie. V Taliansku dostane národný OP „Sociálne začlenenie“ 90 miliónov EUR na podporu sociálnej integrácie ľudí, ktorí čelia vážnej materiálnej deprivácii, bezdomovectvu alebo extrémnej marginalizácii, prostredníctvom služieb „Housing First“, ktoré kombinujú poskytovanie bezprostredného bývania s podporou sociálnych a zamestnaneckých služieb .

Reklama

V Španielsku sa do OP ESF pre Castilla y León pridá 87 miliónov EUR na podporu samostatne zárobkovo činných osôb a pracovníkov, ktorým boli v dôsledku krízy pozastavené alebo znížené zmluvy. Peniaze tiež pomôžu ťažko zasiahnutým spoločnostiam vyhnúť sa prepúšťaniu, najmä v sektore cestovného ruchu. Napokon sú potrebné finančné prostriedky, ktoré umožnia pokračovať v základných sociálnych službách bezpečným spôsobom a zaistiť kontinuitu vzdelávania počas pandémie prijatím ďalších zamestnancov.

REACT-EU je súčasťou NextGenerationEU a poskytuje ďalších 50.6 miliardy EUR (v bežných cenách) na programy politiky súdržnosti v priebehu rokov 2021 a 2022. Opatrenia sa zameriavajú na podporu odolnosti trhu práce, zamestnanosti, MSP a rodín s nízkymi príjmami, ako aj na stanovenie základov, ktoré sú v budúcnosti pripravené pre zelené a digitálne prechody a udržateľné sociálno-ekonomické oživenie.

Reklama

Pokračovať v čítaní
Reklama
Reklama
Reklama

Trendy