Spojte sa s nami

Európska komisia

Komisia schválila slovenskú štátnu pomoc vo výške 44 miliónov eur na podporu zariadení na skladovanie elektriny s cieľom podporiť prechod na nulovú ekonomiku

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Európska komisia schválila slovenskú schému v hodnote 44 miliónov eur na podporu zariadení na skladovanie elektriny s cieľom podporiť prechod na hospodárstvo s nulovou čistou sieťou v súlade s tzv. Priemyselný plán Green Deal. Schéma bola schválená v rámci štátnej pomoci Rámec dočasnej krízy a prechodu, ktorý prijala Komisia dňa 9 2023 marca podporovať opatrenia v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre urýchlenie ekologického prechodu a zníženie závislosti od paliva. Nový rámec čiastočne mení a predlžuje Dočasný krízový rámec, prijaté dňa 23 2022 marca umožniť členským štátom podporovať hospodárstvo v kontexte súčasnej geopolitickej krízy, ktorá už bola zmenená a doplnená 20 júla 2022 a na 28 2022 októbri.

V rámci schémy, ktorá bude plne financovaná v rámci nástroja na obnovu a odolnosť (ďalej len „RRF“), bude mať pomoc formu priame granty pokrývajúce až 65 % celkových investičných nákladov, pričom maximálna výška pomoci na projekt je 25 miliónov EUR. Účelom schémy je urýchliť zavádzanie nových batériových systémov a obnovu energie existujúcich vodných prečerpávacích zariadení s cieľom podporiť prechod na hospodárstvo s nulovou čistou sieťou. Projekty skladovania, ktoré budú podporované v rámci schémy, sa vyberú na základe výberového konania.

Komisia zistila, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom rámci. Pomoc sa najmä i) poskytne na základe schémy s odhadovaným objemom kapacity a rozpočtom; ii) budú udelené prostredníctvom výberového konania; a iii) bude poskytnutá najneskôr 31. decembra 2025. Komisia dospela k záveru, že schéma je potrebná, vhodná a primeraná na urýchlenie prechodu na životné prostredie a uľahčenie rozvoja určitých hospodárskych činností, ktoré sú dôležité na implementáciu Plán EÚ REPower a Priemyselný plán Green Deal, v súlade s článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ a podmienky stanovené v rámci dočasného krízového a prechodného rámca. Na tomto základe Komisia schválila schému podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

Viac informácií o dočasnom krízovom a prechodnom rámci a ďalších opatreniach, ktoré Komisia prijala na riešenie hospodárskeho vplyvu vojny Ruska proti Ukrajine a na podporu prechodu na hospodárstvo s nulovou čistou hodnotou, možno nájsť tu. Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude sprístupnená pod číslom SA.106554 v register štátnej pomoci o hospodárskej súťaži Komisie webové stránky po odstránení akýchkoľvek problémov s dôvernosťou.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy